日蘭辭典+

3 resultaten voor 「其の儘」
日蘭辭典 (trefwoord)
arenariあれなり
bw. (1) [其の儘] zooals het is. (2) [あれっきり] sedert; sindsdien.
mama
(まま) bw. (1) [其の儘] zooals het is; in den tegenwoordigen toestand. (2) [意の] naar verkiezen; zoals men wil. ¶ で met zijn schoenen aan. ¶ 聞いた話す vertellen zooals men het gehoord heeft. ¶ もとのである hetzelfde gebleven zijn; onveranderd zijn. ¶ 何卒其 derangeer u niet; blijft toch zitten. ¶ 思ふする doen wat men wil; zijn eigen zin doen. ¶ なるなら als ik mijn zin kreeg. ¶ そのにして置く het erbij laten; geen moeite doen het te veranderen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <其の儘>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
其の儘 sonomama meteen; prompt; ; (1) zoals het is; was; zoals het er ligt; lag; in de huidige; toenmalige situatie; in zijn huidige; toenmalige vorm; intact; voetstoots; onveranderd; onaangeroerd; ongemoeid; houen zo!; (2) net als; precies (gelijk; hetzelfde); zonder meer
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '其の儘', strategie: exact). 
2005-2020