日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘verzinnen’
日蘭辭典 (trefwoord)
amidasu編出す
(編み出す) t.w. bedenken; verzinnen.
anjidasu案じ出す
t.w. bedenken; verzinnen; uitdenken.
anjiru案じる
t.w. (1) [考へる] denken over; overdenken; nadenken over. (2) [工夫する] t.w. uitdenken; bedenken; verzinnen. (3) [心配する] ongerust zijn over; zich bezorgd maken over. ¶ 案じ煩ふ doodelijk ongerust zijn.
anshutsu案出
zn. uitvinding v. ¶ 案出する uitvinden; bedenken; verzinnen; op het idee komen van.
koshiraeru拵へる
(拵える) t.w. (1) [造る] maken; bereiden; fabriceeren. (2) [建築] bouwen. (3) [捏造] verzinnen. (4) [發明] uitvinden. (5) [飾る] tooien; i.w. toilet maken. ¶ を拵へる gezicht opmaken; grimeeren; kamer optuigen. ¶ 口實を拵へる uitvlucht verzinnen. ¶ で拵へる waaruit wordt sake bereid?
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verzinnen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
創作する sousakusuru (1) creëren; scheppen; maken; voortbrengen; [i.h.b.] schrijven; (2) fabriceren; verzinnen; verdichten; uit zijn duim zuigen; uit zijn mouw schudden
捏ち上げる detchiageru (1) verzinnen; uit z'n duim zuigen; uit z'n mouw schudden; bij elkaar liegen; fabriceren; opdissen; (2) in elkaar flansen; samenflansen; ineenflansen; in elkaar futselen; aan elkaar lappen
作る tsukuru (1) maken; vervaardigen; aanmaken; aanbrengen; vormen; [巣; 機会; 船を] bouwen; assembleren; fabriceren; in elkaar zetten; [区; 庭を] aanleggen; [料理を] bereiden; klaarmaken; (2) [田を] bebouwen; cultiveren; [学生; 教員を] opleiden; [性格を] ontwikkelen; vormen; opbouwen; (3) telen; kweken; verbouwen; (4) produceren; voortbrengen; [予算を] opstellen; opmaken; [文書を] schrijven; [計画; 詩歌を] smeden; [楽曲を] componeren; (5) scheppen; [先例を] creëren; vormen; formeren; samenstellen; [新政府を] constitueren; [会社を] stichten; oprichten; vestigen; [時間; 資金を] vrijmaken; [しわ; にきび; たこを] krijgen; (6) [口実を] verzinnen; fabriceren; kunstmatig vormen; construeren; [笑顔を] forceren; affecteren; faken; (7) [雄鶏が時を] kraaien
造る tsukuru (1) maken; [m.b.t. huizen; schepen enz.] bouwen; construeren; [wijk; tuin enz.] aanleggen; (2) scheppen; creëren; [m.b.t. alcoholica] brouwen; [m.b.t. geld] slaan; aanmaken; [m.b.t. klokken; kanonnen] gieten; [m.b.t. neologismen] verzinnen; uitvinden; smeden
作り上げる tsukuriageru (1) opleveren; voortbrengen; aanmaken; (2) verzinnen; uit z'n duim zuigen; uit z'n mouw schudden; verdichten; uitvinden; fantaseren; fabriceren; bedenken; [veroud.] opdichten
新造する shinzousuru (1) een nieuw … bouwen; construeren; vormen; creëren; maken; (2) [語を] verzinnen; uitvinden
拵える koshiraeru (1) maken; in elkaar steken; fabriceren; knutselend maken; vervaardigen; bereiden; in elkaar flansen; (2) bouwen; construeren; opbouwen; optrekken; (3) voorbereiden; prepareren; arrangeren; toebereiden; toebereidselen treffen; zich klaarmaken voor; zich gereedmaken voor; (4) inzamelen; ophalen; vergaren; verschaffen; voorzien; leveren [Het lijdend voorwerp van dit werkwoord is meestal een woord dat naar geld, financiële middelen, fondsen, etc. verwijst.]; (5) verzinnen; uitvinden; verdichten; fingeren; bedenken; uitdenken; fantaseren; uit zijn duim zuigen; (6) zich opkleden; zich mooi aankleden; zijn beste kleren aantrekken; zijn beste pak aantrekken; (7) zijn toilet maken; zich opknappen; zich mooi maken; make-up aanbrengen; het uiterlijk verzorgen
発明する hatsumeisuru uitvinden; uitdenken; bedenken; verzinnen
発案する hatsuansuru (1) voorstellen; suggereren; bedenken; uitdenken; verzinnen; (2) een wetsvoorstel indienen
考え出す kangaedasu (1) bedenken; uitdenken; uitvinden; vinden; uitkienen; verzinnen; ontwerpen; uitdokteren; uitknobbelen; (2) beginnen te denken aan
案出する anshutsusuru bedenken; uitvinden; ontwerpen; uitdenken; verzinnen; uitkienen; uitwerken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'verzinnen', strategie: exact). 
2005-2020