日蘭辭典+

2 resultaten voor 「名譽」
日蘭辭典 (titelwoord)
meiyo名譽
(名誉) zn. goede naam m.; eer v.; reputatie v. ¶ 名譽心 eerzucht. ¶ 名譽職 erebaantje. ¶ 名譽ある人 man van eer. ¶ 名譽に關する問題 zaak van eer. ¶ 名譽賞牌 eeremedaille. ¶ 名譽快復 eerherstel; rehabilitatie. ¶ 名譽にかけての誓 woord van eer. ¶ 名譽を失う zijn reputatie verliezen. ¶ 名譽學位 eeregraad. ¶ 名譽博士 doctor honoris causa; eere-doctor.
日蘭辭典 (trefwoord)
menboku面目
zn (1) [名譽] waardigheid v.; eer v. (2) [顏色] gezicht o. ¶ 家の面目となる zijn familie tot eer strekken. ¶ 面目に關する de eer is er mede gemoeid. ¶ 面目保つ zijn eer hoog houden; (俗) zijn figuur redden. ¶ 面目を失ふ een gek figuur slaan; beschaamd staan. ¶ 面目を改める een geheel ander aanzien krijgen.
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: '名譽', strategie: exact). 
2005-2020