日蘭辭典+

3 resultaten voor 「時々」
日蘭辭典 (titelwoord)
tokidoki時々
bw. nu en dan; van tijd tot tijd; soms. ¶ 時々ある van tijd tot tijd voorkomend.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Aozora Bunko╱Mori Ōgai╱De wilde gans 〈1:8〉〈青空文庫〉森鴎外『雁』
時々はその箱火鉢の向側にしゃがんで、世間話の一つもする。

Ook zal hij af en toe aan de tegenoverliggende zijde van de stoof neerhurken om een praatje te maken.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <時々>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
時々 ; 時時tokidoki (1) elke gelegenheid; elk seizoen; [groente; bloemen enz. van] het seizoen; seizoen-; gelegenheids-; (2) soms; somtijds; weleens; bij wijlen; (zo) af en toe; (zo) nu en dan; (zo) tussenbeide; nogal eens; van tijd tot tijd; met tussenpozen; bij tijd en wijle; bij tijden; een enkele keer; incidenteel; in occasionele gevallen; nu eens ~; dan weer; [arch.] somwijlen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.35 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '時々', strategie: exact). 
2005-2020