日蘭辭典+

5 resultaten voor 「魂」
日蘭辭典 (titelwoord)
tamashii
zn. ziel v.; geest m. ¶ 大和魂 de geest van Japan. ¶ 魂を入れる bezielen. ¶ 魂を入れ替へる zijn leven beteren. ¶ 魂を打ち込んで met hart en ziel. ¶ 魂を奪はれる betooverd zijn; bekoord zijn. ¶ 魂の無い niet bezield; zielloos. ¶ 魂が据る zichzelf meester zijn. ¶ 魂が身に添はない niet weten wat men doet; de kluts kwijt zijn; buiten zichzelf zijn.
日蘭辭典 (trefwoord)
ubau奪ふ

(奪う) t.w. rooven; ontrukken; wegpakken; ontnemen. ¶ 奪ひ去る er van door gaan met. ¶ 王位を奪ふ van den troon stooten. ¶ 女に魂を奪はれる door een vrouw betooverd zijn.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <魂>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
魂消るtamageru zich een aap; bult; hoedje schrikken; zich wild; wezenloos schrikken; verstomd staan; stomverbaasd zijn; z'n ogen niet kunnen geloven
魂胆 kontan (1) intrige; kuiperij; geheim plan; achterliggende bedoeling; heimelijk motief; geheime beweegreden; bijbedoeling; bijgedachte; dessous; (2) ziel; geest
tamashii (1) ziel; geest; (2) kracht; geest; pit; fut; spirit
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: '魂', strategie: exact). 
2005-2023