日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘af en toe’
日蘭辭典 (trefwoord)
tokidoki時々
bw. nu en dan; van tijd tot tijd; soms. ¶ 時々ある van tijd tot tijd voorkomend.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:Aozora Bunko╱Mori Ōgai╱De wilde gans 〈1:8〉〈青空文庫〉森鴎外『雁』
時々はその箱火鉢の向側にしゃがんで、世間話の一つもする。

Ook zal hij af en toe aan de tegenoverliggende zijde van de stoof neerhurken om een praatje te maken.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <af en toe>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
一二度ichinido een keer of twee; een paar keer; zo nu en dan; af en toe; van tijd tot tijd
偶々 ; 適々 ; 偶 ; 適 ; 会tamatama (1) af en toe; nu en dan; van tijd tot tijd; bij tijden; bij gelegenheid; een enkele keer; een zeldzame keer; soms; weleens; sporadisch; in occasionele gevallen; incidenteel; bij tijd en wijle; (zo) tussenbeide; bij wijlen; (2) toevallig; toevalligerwijs; bij toeval; par hazard; (3) per; bij geluk; gelukkigerwijs; (4) per ongeluk; ongelukkigerwijs
偶にtamani af en toe; nu en dan; van tijd tot tijd; bij tijden; bij gelegenheid; een enkele keer; een zeldzame keer; soms; weleens; sporadisch; in occasionele gevallen; incidenteel; bij tijd en wijle; (zo) tussenbeide; bij wijlen
時々 ; 時時tokidoki (1) elke gelegenheid; elk seizoen; [groente; bloemen enz. van] het seizoen; seizoen-; gelegenheids-; (2) soms; somtijds; weleens; bij wijlen; (zo) af en toe; (zo) nu en dan; (zo) tussenbeide; nogal eens; van tijd tot tijd; met tussenpozen; bij tijd en wijle; bij tijden; een enkele keer; incidenteel; in occasionele gevallen; nu eens ~; dan weer; [arch.] somwijlen
時にtokini (1) bijwijlen; van tijd tot tijd; soms; nu en dan; af en toe; bij gelegenheid; (2) toen; in die tijd; destijds; we schrijven nu …; (3) trouwens; à propos; zeg; tussen twee haakjes; overigens; terloops
時折tokiori soms; af en toe; tussenbeide; [Belg.N.; niet alg.] tussendoor; van tijd tot tijd; (zo) nu en dan; nu eens dan weer; op ongeregelde tijden; bij gelegenheid; te hooi en te gras; wel eens; bij; met tussenpozen; bij tijd en wijle; [form.] bijwijlen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.65 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'af en toe', strategie: exact). 
2005-2020