日蘭辭典+

61 resultaten voor ‘druk’
日蘭辭典 (trefwoord)
appaku壓迫
(圧迫) zn. (1) [押つけ] druk m.; drukking v. (2) [強制] verdrukking v. ¶ 壓迫に堪へる druk weerstaan. ¶ 壓迫を加へる druk uitoefenen; pressie uitoefenen; pressen. ¶ 壓迫的 drukkend. ¶ 壓迫する verdrukken; tyranniseeren; afpersen.
atsu
(圧) zn. druk m.; drukking v. ¶ 壓度 druk; Noot: Vgl. ‘atsuryoku’ 圧力.
atsuryoku壓力
(圧力) zn. druk m.; drukking v. ¶ 空氣の壓力 luchtdruk. ¶ 高氣壓の中心 centrum van hoogen druk. ¶ 壓力計 manometer.
sawagashii騷がしい
(騒がしい) bn. (1) [不穩] onrustig; rumoerig. (2) [喧騷] onstuimig; druk; lawaaiïg.
shūtei修訂
zn. herziening v. ; verbetering v. ¶ 修訂版 herziene druk. ¶ 修訂する herzien; verbeteren.
kiatsu汽壓
(汽圧) zn. stoomdruk m. ¶ 汽壓計 manometer.
kiatsu氣壓
(気圧) zn. luchtdruk m.; atmosferische druk m. ¶ 氣壓計 barometer. ¶ 氣壓低下 depressie.
SUPPLEMENT (trefwoord)
tsukaeru痞える
(gewoonlijk つかえる) i.w. (1) (door emotie) een verstikkend gevoel hebben, druk voelen (specifiek in de borst); pijn voelen (2) voelen dat de slokdarm verstopt is (door eten). Tevens 胸が痞える Mune ga tsukaeru. ¶ 魚の骨がつかえて息が詰まりそうだった。 Sakana no hone ga tsukaete iki ga tsumarisō datta. Ik dacht even dat ik zou stikken in een visgraat. (TTC)

gaiatsu外圧
(znw) externe druk; druk van buitenaf; buitenlandse druk. ¶ 外圧の重要性は日々感じるところではあります Gaiatsu no jūyōsei wa hibi kanjiru tokoro de wa arimasu. We ervaren het belang van externe druk iedere dag. (blog)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <druk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
こせこせしたkosekoseshita (1) onrustig; zenuwachtig; druk; ongedurig; rusteloos; (2) precies; meticuleus; stipt; punctueel; pietepeuterig; (3) moeilijk; kieskeurig; pietluttig; overdreven; kleingeestig; kleinzielig; bekrompen
せっせとsesseto (1) onverdroten; lustig; hard; volhardend; flink; druk; bedrijvig; noest; ijverig; vlijtig; met vlijt; ijver; pootaan; [arch.] naarstig; (2) frequent; regelmatig; veelvuldig; niet aflatend; on(af)gebroken; constant [i.c.m. kayou 通う enz.]
ちょこちょこchokochoko (1) vaak; dikwijls; veelvuldig; (2) rusteloos; bedrijvig; druk; jachtig; (3) met kleine snelle stapjes; met vlugge pasjes; trippelend; waggelend; (4) in een handomdraai; heel snel; in een mum van tijd; in no time
ちょこまかchokomaka (1) [~と] rusteloos; ongedurig; jachtig; hektisch; druk; voortdurend in beweging; (2) [~と] trippelend
ばたばたbatabata (1) kletterend; pletsend; (2) klapwiekend; klappend; klepperend; fladderend; wapperend; klapperend; flapperend; (3) stampend; luidruchtig; (4) snel; vlug; fluks; op een drafje; (5) snel achter elkaar; vlak na elkaar; in snelle opeenvolging; met korte tussenpozen; een voor een; de een na de andere; (6) hectisch; druk; onrustig; gehaast; holderdebolder; halsoverkop; (7) [volkst.] motor; driewielige motorfiets
びっしりbisshiri (1) dicht opeengepakt; dicht op elkaar gepakt; hutjemutje; afgeladen; volgepropt; propvol; mudvol; tjokvol; (2) druk; ingespannen; [~働く] noest; hard werken
ふわっfuwa (1) [~とした] zeer luchtig; fluffy; donzig; (2) [~と] luchtig drijvend; vederlicht; (3) [~と] rusteloos; niet op z'n gemak; druk; onontspannen
ストレスsutoresu stress; spanning; spanningen; druk
バーデンbaaden (1) last; vracht; druk; (2) Baden
プッシpusshi (1) druk; (2) [hockey] push
プッシュpusshyu (1) druk; (2) [hockey] push
プレスpuresu (1) druk; duw; stoot; (2) het persen; het strijken; (3) pers; persmachine; (4) drukpers; (5) pers; persbericht; perscommentaar; (6) geschreven pers
プレッシャーpuresshyaa druk; drukking; pressie
今めかしいimamekashii (1) modieus; eigentijds; trendy; (2) bruisend; druk; levendig; (3) lichtzinnig; wuft; frivool; (4) gemaakt; gekunsteld; geaffecteerd; bestudeerd
切迫seppaku druk; pressie; drang; aandrang; dreigende nadering
刷りsuri afdruk; druk; gedrukt materiaal
geki (1) toneelkunst; kunst van de opvoering van toneelstukken; acteerkunst; kunst van het toneelspelen; (2) drama; toneel; toneelspel; toneelstuk; theaterstuk; theater; (3) hevig; enorm; fel; (a) hevig; druk; sterk; (b) spel; drama; (c) schouwburg
印刷insatsu druk; het afdrukken; het drukken van boeken; kranten etc.
圧力atsuryoku (1) druk; drukkracht; (2) druk; drukking; pressie; aandrang
圧迫appaku (1) druk; gewicht; pressie; drang; drukking; dwang; aandrang; [Belg.N.; w.g.] pressing; (2) oppressie; benauwing; verdrukking; onderdrukking; [胸の] beklemming; benauwdheid
忙しいisogashii (1) druk; in de weer; bedrijvig; (2) bezet; zich niet kunnen vrijmaken
忙しくisogashiku druk; bedrijvig; naarstig; vlijtig
忙しそうにisogashisouni druk; bedrijvig; naarstig; vlijtig
忙しないsewashinai (1) druk; drukbezet; bezig; bedrijvig; werkzaam; geoccupeerd; (2) onrustig; rusteloos; ongedurig; woelig
慌ただしいawatadashii gehaast; druk; [~旅] hectisch
慌て者awatemono (1) haastigaard; onrustig; druk; zenuwachtig persoon; zenuwlijder; zenuwlijer; warhoofd; (2) grappenmaker; grapjas; snaak; lolbroek
気圧kiatsu luchtdruk; druk; [natuurk.] atmosfeer; [afk.] atm
活動的katsudouteki actief; druk; energiek; voortvarend; dynamisch; bedrijvig
活動的なkatsudoutekina actief; druk; energiek; voortvarend; dynamisch
活動的にkatsudoutekini actief; druk; energiek; voortvarend; dynamisch
派手hade (1) opzichtig; opvallend; voyant; fel; flashy; felgekleurd; kleurrijk; bont; pompeus; kakelbont; [inform.] poenig; (2) opzichtig; druk; weids; groots; zwierig; gezwollen; theatraal; bombastisch; hoogdravend; opgeschroefd [van gedrag; gebaren; stijl enz.]
派手なhadena (1) opzichtig; opvallend; voyant; fel; flashy; felgekleurd; kleurrijk; bont; pompeus; kakelbont; [inform.] poenig; (2) opzichtig; druk; weids; groots; zwierig; gezwollen; theatraal; bombastisch; hoogdravend; opgeschroefd
版画hanga (1) afdruk [van een steendrukplaat of gegraveerde houten; metalen plaat]; prentdruk; Japanse prent; Japanse (picturale) druk; [i.h.b.] gravure; (2) prentdrukkunst
han (1) [drukk.] blok; cliché; plaat; (2) druk; gedrukte vorm; editie; uitgave; uitgaaf; (3) [ook comp.] versie
狂奔するkyouhonsuru (1) als een bezetene rondhollen; in het wilde weg rondlopen; door elkaar rennen; stormlopen; (2) druk; gejaagd; jachtig in de weer zijn; verwoede pogingen doen; helemaal opgaan in
目まぐるしいmemagurushii jachtig; bedrijvig; druk; turbulent; woelig; duizelingwekkend; duizelig makend
細字saiji klein schrift; kleine letters; druk; kleine lettertjes; [i.t.t. vette druk] gewoon lettertype; romein
緊張kinchou spanning; druk; nervositeit; gespannenheid; tensie
繁華hanka (1) bloei; voorspoed; prosperiteit; welvarendheid; drukte; bedrijvigheid; (2) florerend; gedijend; bloeiend; tierend; florissant; welvarend; goedlopend; druk; tierig; bruisend; bedrijvig
han (a) gedijen; voorspoedig groeien; (b) welvaren; voorspoed hebben; (c) frequent; onophoudelijk; (d) ingewikkeld; complex; (e) druk
負担futan last; draaglast; [jur.] modus; druk; bezwaar; belasting; onus; onera; [pregn.] taak; [pregn.] verplichting
賑やかnigiyaka (1) bruisend; druk; bedrijvig; levendig; woelig; turbulent; bezig; geanimeerd; (2) uitbundig; uitgelaten; vrolijk; lustig; opgewekt; jolig
賑やかなnigiyakana (1) bruisend; druk; bedrijvig; levendig; woelig; turbulent; bezig; geanimeerd; (2) uitbundig; uitgelaten; vrolijk; lustig; opgewekt; jolig
込み合ったkomiatta druk; vol; overvol; volgelopen
重苦しさomokurushisa beklemdheid; beklemming; benauwdheid; benauwing; benauwenis; druk; last; oppressie
頻繁hinpan frequent; [交通が] druk
頻繁なhinpanna frequent; [交通の] druk
駆け回るkakemawaru (1) rondrennen; rondlopen; rondhollen; rondvliegen; (2) druk; jachtig in de weer zijn; altijd lopen te draven
騒々しい ; 忩々しい ; 騒騒しい ; 忩忩しいsouzoushii (1) lawaaierig; lawaaiig; luidruchtig; schetterig; schreeuwerig; roezemoezig; rumoerig; roezig; druk; tapageus; tumultueus; bruyant; (2) woelig; roerig; onrustig; turbulent; rumoerig; tumultueus; veelbewogen; woelziek; [fig.] troebel
騒がしいsawagashii (1) lawaaierig; rumoerig; luidruchtig; schreeuwerig; roezemoezig; veel lawaai makend; veel leven makend; druk; bedrijvig; [lit.t.] geruchtig; (2) onrustig; onordelijk; roerig; stormachtig; turbulent; wild; gejaagd; jachtig; onstuimig; uitgelaten; uitbundig; [fig.] dionysisch; wanordelijk; getroebleerd; woelig; Pools; oproerig; tumultueus; geagiteerd; veelbewogen; geruchtmakend; in beroering; [fig.] gistend; [fig.] gistig
騒然souzen (1) lawaaierig; luidruchtig; schreeuwerig; rumoerig; druk; kermisachtig; (2) verward; wanordelijk; rommelig; tumultueus; woelig; stormachtig; geagiteerd; uitgelaten; op stelten
騒然としたsouzentoshita (1) lawaaierig; luidruchtig; schreeuwerig; rumoerig; druk; kermisachtig; (2) verward; wanordelijk; rommelig; tumultueus; woelig; stormachtig; geagiteerd; uitgelaten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 9 treffers, warandict: 52 treffers (zoekopdracht: 'druk', strategie: exact). 
2005-2023