日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘gehecht zijn aan’
日蘭辭典 (trefwoord)
ai
zn. liefde v. ¶ 愛する liefhebben; houden van; gehecht zijn aan.
shūshin執心
zn. toewijding v.; gehechtheid v. ¶ 執心する toegewijd zijn; gehecht zijn aan; gesteld zijn op; zijn zinnen zetten op.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <gehecht zijn aan>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
執心するshyuushinsuru (1) z'n zinnen zetten op; uit zijn op; geobsedeerd zijn door; gehecht zijn aan; gesteld zijn op; verknocht zijn aan; (2) dol zijn op; verzot zijn op; gek zijn op; verliefd zijn op; smoorverliefd zijn op; smoor zijn op
執着するshyuujakusuru hechten aan; hangen aan; gehecht zijn aan; gesteld zijn op; verknocht zijn aan; aanhangen; aankleven; adhereren; trouw blijven
惜しむ ; 愛しむoshimu (1) zuinig zijn met; sparen op; karig zijn met; (2) moeilijk afstand kunnen doen van; erg vastzitten aan; moeilijk afscheid kunnen nemen van; (3) betreuren; treuren om; rouwen om; spijt hebben dat; spijtig vinden dat; (4) koesteren; na aan het hart dragen; een warm hart toedragen; gesteld zijn op; gehecht zijn aan; beminnen; waarde hechten aan; waarderen; veel prijs stellen op; op prijs stellen; naar waarde schatten; hoogschatten
愛惜するaisekisuru (1) gehecht zijn aan; hechten aan; koesteren; genegen zijn; een warm hart toedragen; (2) niet graag zien vertrekken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'gehecht zijn aan', strategie: exact). 
2005-2023