日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘navolgen’
日蘭辭典 (trefwoord)
minarai見習
(見習い) zn. leertijd m.; proeftijd m. leerling (人) m. ¶ 通譯官見習 leerling tolk. ¶ 見習う zich oefenen; voorbeeld volgen.
tsuizui suru追随する
i.w. op de hielen volgen; vlak achter lopen.
shishuku suru私淑する
i.w. een voorbeeld nemen aan; t.w. tot voorbeeld nemen.
tōshū踏襲
(蹈襲) zn. navolging. v. ¶ 踏襲する navolgen; treden in de voetstappen van.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <navolgen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
似せるniseru (1) imiteren; navolgen; nadoen; nabootsen; kopiëren; (2) namaken; vervalsen
倣う ; 傚うnarau [前例に] navolgen; [人の例に] volgen; een voorbeeld nemen aan; zich richten naar; nadoen; imiteren; nabootsen; navormen
奉行するbugyousuru een bevel uitvoeren; ten uitvoer brengen; gevolg geven aan; [boeddh.] navolgen
shyou (a) begeleiden; vergezellen; volgen; (b) gehoorzamen; navolgen; (c) kalm; beheerst; (d) verticaal; noord-zuid
模するmosuru (1) navolgen; imiteren; nabootsen; nadoen; namaken; navormen; vervaardigen; vormen; modelleren naar; (2) kopiëren; overschrijven; overnemen; (3) tasten
模倣するmohousuru imiteren; nabootsen; navolgen; namaken; kopiëren; na-apen; nadoen; een voorbeeld nemen aan
準えるnazoraeru (1) vergelijken; op een lijn stellen; (2) navolgen; imiteren; nadoen; nabootsen; maken naar het voorbeeld van; modelleren naar; navormen; [gew.] achternadoen; (3) wijten aan; toeschrijven aan; [Belg.N.; spreekt.] steken op
真似るmaneru imiteren; nabootsen; nadoen; na-apen; namaken; nabauwen; simuleren; [een voorbeeld e.d.] navolgen; volgen
見習うminarau navolgen; toekijken; toezien en nadoen; afkijken; kijkend leren
踏襲するtoushyuusuru voortzetten; overnemen; navolgen; volgen
追うou (1) wegjagen; verjagen; verdrijven; (2) achtervolgen; nalopen; nazetten; vervolgen; najagen; (3) [牛; 馬を] voortdrijven; voor zich uit drijven; voor zich uit doen gaan; (4) navolgen; achternagaan; achternazitten; [流行を] volgen; [快楽; 名利を] nastreven; trachten te verwerven
追従するtsuijuusuru volgen; navolgen; nadoen; imiteren
追随するtsuizuisuru (1) volgen; (2) navolgen; imiteren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.46 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'navolgen', strategie: exact). 
2005-2023