日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘partijdig’
日蘭辭典 (trefwoord)
hiiki贔屓
zn. voorliefde v.; voorkeur v.; begunstiging v.; geneigdheid v.; gezindheid v. ¶ 贔屓する voorliefde hebben voor; begunstigen; de zijde kiezen van. ¶ 商店の贔屓客 klant van een winkel. ¶ 日本贔屓の人 een vriend van Japan; iemand, die pro-Japansch is. ¶ 贔屓目 vooroordeel; partijdig oog.
SUPPLEMENT (trefwoord)
watakushi‚ watashi‚ atashi
vnw. (1) ik; mijzelf. ¶ 私の mijn. ¶ 私のもの van mij. ¶ 私に [voor, aan, bij, etc.] mij. (2) privé; persoonlijk; partijdig; zelfzuchtig.
※ N.B. De omschrijving die van de Stadt geeft voor 私 watakushi is opvallend onvolledig, ook de context van de jaren 1920 in aanmerking genomen. 私 is een van de woorden die in het Japans gebruikt worden op een manier die aardig overeenkomt met ons persoonlijk voornaamwoord ‘ik’. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld [[僕]] boku, [[俺]] ore, [[こちら]] kochira. Keuze van een van deze woorden hangt af van de situatie en vooral het beleefdheidsniveau.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <partijdig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
hen partijdig; vooringenomen; bevooroordeeld; tendentieus; ; linkerradicaal van een Chinees karakter
偏向のある henkounoaru vooringenomen; partijdig; tendentieus; gekleurd
偏見のある henkennoaru bevooroordeeld; geporteerd; partijdig; vooringenomen
不公平な fukouheina onrechtvaardig; unfair; onbillijk; oneerlijk; onterecht; partijdig; discriminerend
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'partijdig', strategie: exact). 
2005-2020