日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘uitvinden’
日蘭辭典 (trefwoord)
anshutsu案出
zn. uitvinding v. ¶ 案出する uitvinden; bedenken; verzinnen; op het idee komen van.
koshiraeru拵へる
(拵える) t.w. (1) [造る] maken; bereiden; fabriceeren. (2) [建築] bouwen. (3) [捏造] verzinnen. (4) [發明] uitvinden. (5) [飾る] tooien; i.w. toilet maken. ¶ 顏を拵へる gezicht opmaken; grimeeren; kamer optuigen. ¶ 口實を拵へる uitvlucht verzinnen. ¶ 酒は何で拵へる waaruit wordt sake bereid?
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <uitvinden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
突き止める tsukitomeru (1) vastpinnen; vastspelden; (2) doodsteken; (3) uitzoeken; uitpuzzelen; achterhalen; erachter komen; zich vergewissen van; nagaan; te weten komen; opsporen; nasporen; traceren; uitvinden; precies aangeven; verifiëren; pointeren; precies lokaliseren; nauwkeurig vaststellen; identificeren
作り出す tsukuridasu (1) beginnen te maken; (2) voor het eerst maken; als eerste vervaardigen; uitvinden; creëren; in het leven roepen; (3) produceren; voortbrengen; opleveren
造る tsukuru (1) maken; [m.b.t. huizen; schepen enz.] bouwen; construeren; [wijk; tuin enz.] aanleggen; (2) scheppen; creëren; [m.b.t. alcoholica] brouwen; [m.b.t. geld] slaan; aanmaken; [m.b.t. klokken; kanonnen] gieten; [m.b.t. neologismen] verzinnen; uitvinden; smeden
作り上げる tsukuriageru (1) opleveren; voortbrengen; aanmaken; (2) verzinnen; uit z'n duim zuigen; uit z'n mouw schudden; verdichten; uitvinden; fantaseren; fabriceren; bedenken; [veroud.] opdichten
新造する shinzousuru (1) een nieuw … bouwen; construeren; vormen; creëren; maken; (2) [語を] verzinnen; uitvinden
仕出す shidasu (1) beginnen te doen; aanvangen; aan de slag gaan met; starten met; (2) [料理を] cateren; maaltijden verzorgen; leveren; verschaffen; aan huis bezorgen; diners uitzenden; (3) vervaardigen; uitvinden; scheppen; creëren; in het leven roepen; instellen; (4) [身代を] verwerven; opbouwen; maken; (5) klaarspelen; voor elkaar krijgen; klaarkrijgen; gedaan krijgen; bewerkstelligen; tot stand brengen; uitvoeren
拵える koshiraeru (1) maken; in elkaar steken; fabriceren; knutselend maken; vervaardigen; bereiden; in elkaar flansen; (2) bouwen; construeren; opbouwen; optrekken; (3) voorbereiden; prepareren; arrangeren; toebereiden; toebereidselen treffen; zich klaarmaken voor; zich gereedmaken voor; (4) inzamelen; ophalen; vergaren; verschaffen; voorzien; leveren [Het lijdend voorwerp van dit werkwoord is meestal een woord dat naar geld, financiële middelen, fondsen, etc. verwijst.]; (5) verzinnen; uitvinden; verdichten; fingeren; bedenken; uitdenken; fantaseren; uit zijn duim zuigen; (6) zich opkleden; zich mooi aankleden; zijn beste kleren aantrekken; zijn beste pak aantrekken; (7) zijn toilet maken; zich opknappen; zich mooi maken; make-up aanbrengen; het uiterlijk verzorgen
探る saguru (1) (rond)zoeken; (rond)tasten; (2) nazoeken; speuren naar; onderzoeken; verkennen; graven naar; peilen; polsen; aftasten; naspeuren; nasporen; op zoek gaan naar; navorsen; opsporen; achterhalen; uitvinden; te weten komen
発明する hatsumeisuru uitvinden; uitdenken; bedenken; verzinnen
考え出す kangaedasu (1) bedenken; uitdenken; uitvinden; vinden; uitkienen; verzinnen; ontwerpen; uitdokteren; uitknobbelen; (2) beginnen te denken aan
案出する anshutsusuru bedenken; uitvinden; ontwerpen; uitdenken; verzinnen; uitkienen; uitwerken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'uitvinden', strategie: exact). 
2005-2020