日蘭辭典+

10 resultaten voor 「あれ」
日蘭辭典 (titelwoord)
are
(荒れ) zn. (1) [大嵐] storm m. (2) [皮膚の] ruwheid van de huid.
areあれ
vnw. (1) [] hij (男); zij (女). (2) [事物] het; dat. ¶ あれzoo; zulk. ¶ 或程度迄 tot op zekere hoogte.
areあれ
tw. daar! kijk! zeg!
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <あれ>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あれだけaredake (1) zoveel; (2) zodanig; zo; zozeer; dermate; in die mate; dusdanig
あれっきりarekkiri (1) toen voor de laatste keer; toen voor het laatst; (2) niet meer of minder; slechts zoveel
あれでarede (1) [~も] op zijn; haar eigen manier; al heeft hij; zij de schijn tegen; toch; evenwel; desondanks; desalniettemin; niettemin; in elk geval; (2) daarmee; daardoor
あれでもaredemo op zijn; haar eigen manier; al heeft hij; zij de schijn tegen; toch; evenwel; desondanks; desalniettemin; niettemin; in elk geval
あれやこれやareyakoreya van alles en nog wat; het een en ander; verschillende; allerlei; allerhande dingen; [~で] met alles wat erbij kwam
あれ以来areirai vanaf dat moment; sinds die tijd; daarna; sindsdien; sedertdien
あれare [drukt verrassing; ontgoocheling; argwaan uit] hé!; wat nou?; kijk eens aan!; nee maar!; dat is me (toch) wat!; o nee!; 't is niet waar!; nou zeg!; kom nou!; wow!; hemel!
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.3 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'あれ', strategie: exact). 
2005-2022