日蘭辭典+

3 resultaten voor 「こちら」
日蘭辭典 (titelwoord)
kochira此方
(こちら) zn. (1) [此處] deze plaats v. (2) [此方] deze kant m. vnw. (3) [これ] dit. zn. (4) [當方] onze kant m.; vnw. wij.
SUPPLEMENT (trefwoord)
watakushi‚ watashi‚ atashi
vnw. (1) ik; mijzelf. ¶ 私の mijn. ¶ 私のもの van mij. ¶ 私に [voor, aan, bij, etc.] mij. (2) privé; persoonlijk; partijdig; zelfzuchtig.
※ N.B. De omschrijving die van de Stadt geeft voor 私 watakushi is opvallend onvolledig, ook de context van de jaren 1920 in aanmerking genomen. 私 is een van de woorden die in het Japans gebruikt worden op een manier die aardig overeenkomt met ons persoonlijk voornaamwoord ‘ik’. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld boku, ore, こちら kochira. Keuze van een van deze woorden hangt af van de situatie en vooral het beleefdheidsniveau.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <こちら>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
此方 kochira (1) hier; deze plaats; (2) hierheen; hiernaartoe; naar deze plaats; (3) deze zijde; deze kant; (4) deze persoon; deze heer; deze dame; deze jongeheer; deze jongedame; (5) deze zaak; dit voorwerp; (6) wij; ik; onze kant; mijn kant; de groep waartoe wij behoren; de groep waartoe ik behoor; de betrokken partij waartoe wij behoren; de betrokken partij waartoe ik behoor; (7) u; ge; gij; (8) uw huis; uw woning
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.29 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: 'こちら', strategie: exact). 
2005-2020