日蘭辭典+

23 resultaten voor 「そう」
日蘭辭典 (trefwoord)
dōyaraどうやら
bw. vermoedelijk; wel. ¶ どうやら天氣になりそうだ het zal wel goed weer worden. ¶ どうやらかうやら op de een of andere manier; zoo goed en zoo kwaad mogelijk.
fushin不審
zn. (1) [疑問] twijfel m. (2) [嫌疑] verdenking v. ¶ 不審に思ふ vreemd vinden; verdacht vinden. ¶ 不審の念を起こす achterdocht opwekken. ¶  不審がる betwijfelen; in twijfel trekken. ¶ 不審さうな顏をする ongeloovig gezicht zetten.
SUPPLEMENT (trefwoord)
desuです
(koppelwerkwoord, beleefde vorm) [tegenwoordige tijd] です desu ben; is; zijn. [verleden tijd] でした deshita was; waren; geweest. [dubitatief] でしょう deshō dat zal wel; zal wel zo zijn. [voortzettende vorm] でして deshite en; doordat. ¶ 日本人ですIk ben een Japanner.以前タバコを吸い、かなりのヘビースモーカーでした。 Izen wa tabako wo sui, kanari no hebīsumōkā deshita. Voorheen rookte ik en was ik een nogal zware roker. ¶ ねえそうでしょう。 Nee, sō deshō. Zo is het toch? (TTC) ¶ 申し訳ありません、明日朝、お取引が難しそうでして…。 Mōshiwake arimasen, ashita asa, o-torihiki ga muzukashisō deshite…. Het spijt mij zeer, maar aangezien morgenochtend zakendoen moeilijk zal zijn... (Twitter)

NB です desu kan ook een zin afsluiten, puur en alleen om het beleefde aspect van dit woord. Werkwoordelijk voegt het dan niets toe aan de zin. Bijvoorbeeld: 悔しいです kuyashii desu en 悔しい kuyashii betekenen beide ‘het is betreurenswaardig’, alleen is de versie met desu beleefd in de zin dat Nederlands u beleefder is dan jij.
SUPPLEMENT (trefwoord)
broer

[de, -s] (1.a) [oudere broer; mijn [onze] broer] ani (beleefdheid: geen of nederig; richting: geschikt voor benoemen van de eigen broer tegen tweede persoon; over een derde persoons oudere broer (niet erend, niet beleefd); over een oudere broer in algemene zin (met name door volwassenen). ¶ の夫には、2人います。(そうは三男の嫁ですWatashi no otto ni wa, ani ga futari imasu. (Sō, watashi wa sannan no yome desu) Mijn man heeft twee oudere broers. (Ja, ik ben getrouwd met een ‘derde zoon’) ¶ 彼女に勝るとも劣らぬくらい英語上手だ。 Kanojo wa ani ni masaru to mo otoranu kurai eigo ga jōzu. In haar beheersing van het Engels doet ze op geen enkele manier onder voor haar broer. (TTC) さん anisan (algemeen of neutraal beleefd).

(1.b) [oudere broer, uw [hun] broer] さん niisan; おさん oniisan (beleefdheid: erend of algemeen beleefd; richting: over tweede of derde persoons oudere broer; binnen wij-groep over of naar de eigen oudere broer, of in algemene zin). おちゃん oniichan (idem, maar meer familiair of vertroetelend, Nederlands ‘broertje’ zonder de betekenis van kleiner of jonger). NB deze vormen kunnen ook in algemene zin gebruikt worden over iemands oudere broer en is dan algemeen beleefd (maar met name volwassenen kunnen ook kiezen voor ani). ¶ ちゃんのおごり niichan no ogori Mijn broer trakteert (twitter) ¶ ママ〜!あのお姉ちゃんとおちゃん、お手手繋いで、すっごく仲良しさんだね〜! Mamaaa! Ano oneechan to oniichan, otete tsunaide, suggoku nakayoshi-san da nee! Mamma [mammie], dat meisje en die jongen houden handen vast, ze zijn zeker heel goede vrienden [vriendjes]? (TTC)

(2.a) [jongere broer, mijn [onze] broer] otōto (beleefheid: geen of nederig; richting: geschikt voor benoemen van de eigen broer tegen tweede persoon; over een derde persoons jongere broer (niet erend, niet beleefd); over een jongere broer in algemene zin) ¶ 弟がやっと東大に入りました。 Otōto ga yatto Tōdai ni hairimashita. Mijn broer is eindelijk toegelaten tot de Universiteit van Tōkyō. (Miura) NB in een wij-groep noemen oudere broers en zussen hun jongere broer(s) alleen bij naam (dit vloeit voort uit de hiërarchie), omgekeerd spreken jongere broers en zussen hun oudere broers normaal gesproken aan als おさん oniisan ‘oudere broer’. (Miura)

(2.b) [jongere broer, uw [hun] broer] 弟さん otōtosan (beleefdheid: erend of algemeen beleefd; richting: over tweede of derde persoons jongere broer, of in algemene zin) ¶ 弟さんが東大にお入りになったそうですね。 Otōtosan ga Tōdai ni o-hairi ni natta sō desu ne. Ik heb gehoord dat uw [je] broer is toegelaten tot de Universiteit van Tōkyō. (Miura)

(3) [broers, broers en zussen] 兄弟 kyōdai. NB Verschillend in de schrijftaal: 姉弟 kyōdai oudere zus en jongere broer; 兄妹 kyōdai oudere broer en jongere zus; 兄姉 kyōdai broer en zus.

ja

(bw)
(1) (uiting van instemming, bevestiging, toestemming, toegeven)
hai はい (beleefd); ee ええ (informeel); un; うん; n ん (zeer informeel).
(2) (dat is correct; inderdaad) soo desu そうです (beleefd); soo そう (informeel).
(3) (aanwezig!) hai はい.

(1) en (2) zijn alleen equivalent met “ja” in reactie op positief geformuleerde vragen. In reactie op negatief geformuleerde vragen betekenen hai en soo “nee” of eventueel “dat klopt”.

Begrijp je het? Wakarimasu ka 分かりますか。
Ja, ik begrijp het. Hai, wakarimasu. はい、分かります。

Begrijp je het niet? Wakarimasen ka. 分かりませんか。
Nee, ik begrijp het niet. Hai, wakarimasen. はい分かりません。

Een uitzondering op deze regel is wanneer de geest van de vraag positief is (vergelijk het Nederlands: “waarom kom je vannavond niet even langs”).

Kom je morgen ook? Ashita mo kite kuremasen ka. 明日も来てくれませんか。 [Lett. Kom je morgen ook niet?]
Ja, zal ik doen. Hai, ukagaimasu. はい、伺います。 [het werkwoord ukagau is beleefd voor ik zal je bezoeken]

De uitspraak van ee is in het Nederlands ongeveer /èè/. De uitspraak van un is ongeveer /uhng/ (met /uh/ van uh-uh en de /ng/ van angst). De uitspraak van n is ongeveer de /ng/ van angst.

[Dit lemma gebruikt oo-spelling.]

nee

(1) [ontkenning] iie いいえ; iya いや; chigau 違う; chigaimasu 違います; soo ja nai そうじゃない; soo de wa arimasen そうではありません.

(2) [verbod, nee dat mag niet] dame 駄目; dame desu 駄目です.

(3) [geen instemming, niet mee eens] hantai 反対; hantai desu 反対です.

(4) [verbazing; werkelijk?] hontoo desu ka 本当ですか (is dat werkelijk zo?)

Opmerkingen:

In het algemeen worden iie en iya weinig gebruikt. Tevens zijn het informele uitdrukkingen. Als ontkenning wordt vaker gebruikt: chigaimasu (beleefd) of chigau (informeel). Letterlijker vertaald betekent dit werkwoord: “dat klopt niet” of het “het is anders”. Als ontkennend antwoord op de vraag: Bent u meneer Smit? is “chigaimasu” heel gewoon.

¶ Bent u meneer Smit? - Nee. Sumisu-san desu ka. - Chigaimasu スミスさんですか。 - 違います。

Een ander alternatief voor simpel “nee” is “het is niet zo”: soo de wa arimasenそうではありません (beleefd); soo ja nai そうじゃない (informeel).

In plaats van simpel “nee” wordt in het Japans ook vaak het werkwoord in de ontkennende vorm geplaatst. Bijvoorbeeld, op de vraag: “gaat u naar Ōsaka?”, wat in het Nederland met “nee” beantwoord kan worden, zou Japans kunnen zijn: ikimasen 行きません (“ik ga niet”).

In het Japans kunnen negatief geformuleerde vragen als “begrijpt u het niet,” niet met iie of iya worden beantwoord als het antwoord “nee” is. In plaats daarvan wordt de ontkenning bevestigd met “ja” hai はい.

¶ Begrijpt u het niet? Nee. Wakarimasen ka. Hai, wakarimasen. 分かりませんか。はい、分かりません。

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <そう>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
sou algemeen; algemene ~; totaal; totale ~; volledig(e) ~; generaal; generale ~; gezamenlijk(e) ~; collectief; collectieve ~; bruto ~; opper-; hoofd-
然う sou (1) zo; op die manier; dat; (2) niet zo ~; niet zozeer ~; niet danig ~ [i.c.m. negatie]; ; (1) ja; dat is zo; precies; inderdaad; dat klopt; dat is juist [als bevestigend antwoord]; (2) echt (waar)?; zo?; is dat zo?; o ja?; werkelijk?; heus?
sou [muz.] fluit van zeventien aan elkaar bevestigde bamboepijpjes van verschillende lengte; waarvan er twee klankloos zijn; ± Japanse panfluit; pansfluit; syrinx
sou [bijb.] Genesis; Scheppingsboek; [Hebr.] Beresjiet; [afk.] Gen.; [afk.] Gn.
sou (1) a. zich opkleden; zich tooien; (2) b. versieren; aankleden; (3) c. monteren; uitrusten; ; (1) het zich-kleden; kleding; tooi; (2) [boekdr.] band
sou x schepen; x bodems; x kielen; [pej.] x schuiten [kwantor voor vaartuigen]
sou (1) a. plechtig; solemneel; (2) b. buitenhuis; tweede verblijf; (3) c. herberg; (4) d. Zhuāngzǐ
sou a. naam van een Chinese staat; dynastie; ; (1) Sòng [= staat tijdens de Zhōu 周-dynastie, ?–286 v.Chr.]; (2) Sòng [= eerste zuidelijke dynastie tijdens de periode van de Zuidelijke en Noordelijke Dynastieën, 420-479]; (3) Sòng [= Chinese dynastie, 960-1279]
そうな souna [kondigt informatie uit de tweede hand aan]
沿う sou (1) parallel lopen met; lopen langs; langs de rand gaan van; (2) volgen; in overeenstemming zijn met; overeenkomen met; in overeenkomst zijn met; sporen met; op één lijn zijn met; doen; zijn volgens ~
sou (1) a. ter hand nemen; hanteren; (2) b. kuisheid; beginselvastheid
添う sou (1) begeleiden; vergezellen; meegaan; [w.g.] accompagneren; (2) zich schikken naar; zich voegen naar; gehoorzamen; voldoen aan; gehoor geven aan; vervullen; bevredigen; beantwoorden aan; handelen overeenkomstig ~; tegemoet komen aan; waarmaken; tevredenstellen; (3) huwen; trouwen; in de echt treden; gaan; in het huwelijk treden; een echtpaar; koppel worden
sou met een scherp gehoor; pienter
sou (1) laag; stratum; [mijnb.] ader; bedding; (2) klasse; stand
sou (1) [boeddh.] boeddhistische monnik; geestelijke; (2) [boeddh.] boeddhistische priester; bonze; (3) [boeddh., verzameln.] boeddhistische geestelijkheid; clerus
sou (1) a. voorkomen; vorm; (2) b. wichelarij; -mantie; (3) c. onderling; wederzijds; (4) d. opvolging; opeenvolging; (5) e. provincie Sagami; ; (1) voorkomen; aanblik; aspect; uiterlijk; (2) kenmerk; kentrek; eigenschap; wichelteken; [boeddh.] lakṣaṇa [= onderscheidend kenmerk]; nimitta [= teken, merkteken]; (3) [spraakk.] aspect; vorm; (4) [chem.] fase; [natuurk.] aggregatietoestand; aggregaatstoestand; (5) [geol.] faciës
sou doos; kist
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.24 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 17 treffers (zoekopdracht: 'そう', strategie: exact). 
2005-2020