日蘭辭典+

2 resultaten voor 「そら」
日蘭辭典 (titelwoord)
sora

zn. hemel m. lucht v.; firmament o.; valschheid (僞) v. ¶ 明るい heldere hemel. ¶ で in den vreemde; ver van huis. ¶ 高く hoog in de lucht. ¶ verstrooid. ¶ 負け voorgewende nederlaag. ¶ 淚 krokodillentranen; gehuicheld verdriet. ¶ 讀む uit het hoofd opzeggen. ¶ 覺える uit het hoofd leeren. ¶ なる met de gedachten ergens zijn; verstrooid zijn; zitten te suffen. ¶ を使ふ doen of men van niets weet; zich van den domme houden.

soraそら

tw. daar!; kijk!; pas op!; ho la!; hei daar!

Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: 'そら', strategie: exact). 
2005-2023