日蘭辭典+

3 resultaten voor 「だから」
日蘭辭典 (titelwoord)
dakaraだから
bw. & vw. daarom; derhalve; dientengevolge; bw. zoodoende.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <だから>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
だからdakara (1) daar; omdat; want; aangezien; nu dat; doordat; wegens; door; vanwege; tengevolge van; als gevolg van; (2) (en) dus; bijgevolg; daarom; dientengevolge; zodoende; vandaar; op grond daarvan; daardoor; om die reden; derhalve
だからこそdakarakoso net om die reden; daarom juist; dat is net waarom; (een) reden te meer voor; om
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'だから', strategie: exact). 
2005-2023