日蘭辭典+

7 resultaten voor 「でも」
日蘭辭典 (titelwoord)
demoでも
bw. zelfs; vw. en toch; evenwel; zelfs indien; zoowel......als; hoezeer ook. ¶ 子供でも分かる zelfs een kind begrijpt dat. ¶ でも僕に話して呉れゝば宜しかったのに en toch wou ik dat je het me verteld had. 馬鹿でもなく利口でもない hij is noch dom noch knap. ¶ 人はいくら金持ちでも hoe rijk men ook zij.
SUPPLEMENT (trefwoord)
usobukuうそぶく
(嘯く; 嘘ぶく)
(1) onverschillig doen; doen alsof je van niks weet. → 空嘯く
(2) opscheppen; grootspreken; pochen. ¶ ─文法など知らないでも会話できるなどと うそぶいて─ - bunpō nado shiranai de mo kaiwa dekiru nado to usobuite - - opscheppen dat je in [het Engels] kunt praten hoewel je geen weet hebt van grammatica en dergelijke - (Uitleg in online lesboek.)
(3) loeien, brullen, chilpen etc. van dieren.
(4) fluiten. → 口笛を吹く
(5) (gedichten) reciteren

NB Volgens het online woordenboek 語源由来辞典 vind de huidige betekenis van usobuku zijn oorsprong in fluiten om duiven en dergelijke te lokken. Vergelijk dit met de in Nederland niet onbekende gewoonte om een kort deuntje te fluiten als je doet alsof je van niks weet. Tevens zal het geen toeval zijn dat het werkwoord in de gangbare uitdrukking voor ‘fluiten’ (口笛を吹く kuchibue wo fuku) ook gebruikt is in usobuku (uso + fuku = usobuku). Tenslotte zal stellig in de betekenis van ‘grootspreken’ het deel uso van usobuku als het woord uso 嘘 ‘leugen’ gevoeld worden.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <でも>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
でもdemo (1) […~] [focuspartikel dat een deelgroep noemt en analogisch andere gevallen laat afleiden] zelfs; ook maar; (2) […~] [partikel van toegeving] al; ook al; zelfs al; (3) […~] [drukt een voorbeeld uit] of zo; of iets dergelijks; of zoiets; laten we zeggen; (4) […なに; なん; だれ; いつ; どこ~] [brengt een niet-collectiverend onbepaald voornaamwoord tot stand] om het even …; … dan ook; gelijk …; onverschillig …; eender …; het maakt niet uit …; het geeft niet …; n'importe …; ongeacht …; het doet er niet toe …; (5) […だけ~] [nadrukpartikel]
でもdemo (1) […~] [verbindt een hypothese met een toegeving] al; ook al; zelfs al; (2) […~] [verbindt een feit met een toegeving] hoewel toch; ofschoon; terwijl
でもdemo (1) [verbindt twee zinnen waarvan de laatste ingaat tegen een gevolgtrekking die logisch uit het voorgaande volgt] niettemin; desondanks; desalniettemin; desniettemin; toch; evenwel; echter; maar intussen; en ondertussen; desniettegenstaande; met dat al; [gew.] algelijk; (2) [tegenstellend voegwoord dat een excuus; tegenargument formuleert] maar; echter; nochtans; evengoed; [form.] doch; [arch.] edoch
でもdemo (1) [~…] would-be; zogenaamd; zogenoemd; zogeheten; quasi; pseudo-; vals; (2) [~…] bij-gebrek-aan-beter …
でもdemo (1) ook in; eveneens in; (2) […~] [drukt een negatieve verbinding uit]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'でも', strategie: exact). 
2005-2022