日蘭辭典+

10 resultaten voor 「なり」
日蘭辭典 (trefwoord)
ten
zn. (1) [] hemel m. (2) [天國] de Hemel m. (3) [天命] voorbeschikking v. (4) [上部] top m. ¶ に誓ふ den Hemel tot getuige roepen; zweren. ¶ を畏れる God vreezen; godvruchtig zijn. ¶ hemelsch. ¶ 與え zegening des Hemels; gave Gods. ¶ に hemelwaarts; ten hemel. ¶ なりなり Gods wil geschiedde.
mei
zn. (1) [命令] bevel o.; last m. (2) [生命] leven o. (3) [運命] lot o.; levenslot o.; noodlot o.; voorbeschikking v. ¶ より op last. ¶ 守る bevelen opvolgen. ¶ これなり dit is het bevel des hemels. ¶ に在り ons lot is door den hemel voorbeschikt. ¶ 彼の危し ik vrees voor zijn leven.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <なり>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
なりともnaritomo (1) […~] [drukt een voorbeeld uit] of zo; of iets dergelijks; bijvoorbeeld; (2) […どこ; だれ; いつ; なに~] [drukt vaagheid of onbepaaldheid uit]
なりとnarito […~] [drukt keuze tussen twee of meer dingen uit]
なりとnarito (1) […~] [drukt een voorbeeld uit] of zo; of iets dergelijks; bijvoorbeeld; (2) […どこ; だれ; いつ; なに~] [drukt vaagheid of onbepaaldheid uit]
なりnari [nevenschikkend; opsommend partikel] of
なりnari (1) [drukt een akoestische waarneming uit]; (2) [drukt informatie van horen zeggen uit] naar verluidt; men zegt; (3) [drukt speculatie op grond van geluid; gerucht uit]; (4) [drukt een uitroep uit]
なりnari […~] [drukt een voorbeeld uit] of zo; of iets dergelijks; bijvoorbeeld
なりnari (1) […~] [drukt het begin van een nieuwe handeling; actie uit net op het moment dat een andere eindigt]; (2) […た~] [drukt een onveranderde toestand uit]
なりnari (1) [drukt assertie uit]; (2) [drukt (meestal in de RTK) een zich-bevinden uit]; (3) [drukt; in zinsfinale positie; duiding uit]; (4) [noemt de naam van een persoon; zaak]; (5) ,- [geeft bij de vermelding van een bedrag aan dat er geen cijfer na de komma volgt]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.37 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'なり', strategie: exact). 
2005-2022