日蘭辭典+

18 resultaten voor 「より」
日蘭辭典 (titelwoord)
yoriより
vz. (1) [から] van; sedert; sinds. vw. (2) [比較] dan. ¶ より van nu af aan. ¶ より買ふ iets van iemand koopen. ¶ より二十まで van tien tot en met twintig. ¶ を出てより sinds wij uit het vaderland zijn weggegaan. ¶ よりビール好む meer van bier houden dan van ‘‘sake.’’ ¶ これより入るからず verboden toegang.
日蘭辭典 (trefwoord)
karaから
vz. (1) [分離] van; uit. (2) [より] van. (3) [出所] van; uit. (4) [起源] met; van. (5) [通過の意] langs (bw.); door; via. (6) [原料, 材料] van; uit; met. (7) [時] sinds; sedert; van; om. (8) [方角] in. (9) [原據] van uit. (10) [から] door; van. vw. (11) [原因] omdat; vz. door; ten gevolge van. (12) [距離] van. ¶ 上から van boven. ¶ から van den morgen tot den avond; den geheelen dag. ¶ 此の見地からすれば van dit standpunt bezien. ¶ 病氣だから wegens ziekte. ¶ 子供の時から sinds zijn jeugd. ¶ 九時から始まります het begint om negen uur. ¶ それはから出來てゐる dit is van ijzer gemaakt. ¶ 火事はどこから出たのか waar is de brand begonnen?
soto
zn. buitenkant m. ¶ buiten; buitenshuis. ¶ より見る door het raam naar buiten kijken. ¶ 食事する buitenshuis eten. ¶ 出る naar buiten gaan.
nai無い
(ない) i.w. niet zijn; niet hebben. ¶ 無いも同樣 bijna niets; zoo goed als niets. ¶ 借金がない geen schulden hebben. ¶ もない niets hebben. ¶ ないよりもまし beter dan niets. ¶ 辭引なしで讀める kunnen lezen zonder woordenboek.
shikata仕方
zn. (1) [方法] methode v.; manier v. (2) [手段] middel o. ¶ 仕方ない er is niets aan te doen. ¶ ……するより仕方ない er zit niets anders op, dan om……. ¶ 仕方を示す wijzen, hoe iets gedaan moet worden. ¶ 仕方話 gebarentaal.
mei
zn. (1) [命令] bevel o.; last m. (2) [生命] leven o. (3) [運命] lot o.; levenslot o.; noodlot o.; voorbeschikking v. ¶ より op last. ¶ 守る bevelen opvolgen. ¶ これなり dit is het bevel des hemels. ¶ に在り ons lot is door den hemel voorbeschikt. ¶ 彼の危し ik vrees voor zijn leven.
zuttoずっと
bw. (1) [眞實に] recht door. (2) [遙に] verre; verreweg. (3) [續いて] voortdurend. ¶ ずっとお這入り下さい kom gerust binnen. ¶ ずっとに起こったのだ het is al heel lang geleden gebeurd. ¶ ずっと向うに heel in de verte. ¶ よりずっと良い veel beter dan. ¶ からずっと臥て ゐます ik ben al sinds het voorjaar bedlegerig.
izure何れ
vnw. (1) [どちら] welk. bw. (2) [何れにせよ] in elk geval; hoe het zij; vroeg of laat (早晚). ¶ 何れか een van beide. ¶ 孰れも beide; allebei. ¶ 孰れも……せず geen van beide. ¶ 何れか een dezer dagen. ¶ 何れ方面より見るも van welken kant wij het ook bezien......
SUPPLEMENT (trefwoord)
mensetsu面接
znw. interview; sollicitatiegesprek; beoordelingsgesprek. ¶ 面接がとてもうまくいったので、彼はその仕事についた。 mensetsu ga totemo umaku itta no de, kare wa sono shigoto ni tsuita. Aangezien het sollicitatiegesprek enorm goed was verlopen kreeg hij de baan. ¶ 就職の面接には派手なネクタイよりも地味なネクタイのが好ましい。 shūshoku no mensetsu ni wa hade na nekutai yori mo jimi na nekutai no hō ga konomashii. Voor een sollicitatiegesprek heeft een ingetogen stropdas de voorkeur boven een opzichtige stropdas.
atama ga ii頭がいい
(ook kort: 頭いい atama ii) uitdr. adj. intelligent; verstandig; scherpzinnig; slim; schrander; ontwikkeld; begaafd; knap. ¶ 彼女と同じくらい頭がいい。 Kanojo wa kare to onaji kurai atama ga ii. Zij is net zo slim als hij. (TTC) ¶ なるほどは頭がいいかもしれませんが、よく不注意な誤りをします。 Naruhodo kare wa atama ga ii ka mo shiremasen ga, yoku fuchūi na ayamari wo shimasu. Wel, het zou dan wel zo kunnen zijn dan hij slim is, maar hij maakt vaak fouten door niet op te letten. (TTC) ¶ は大学生ではないが大学生より頭いい。 Boku wa daigakusei de wa nai ga daigakusei yori atama ii. Ik studeer niet, maar ik ben slimmer dan een student. (TTC) ¶ 頭がいいかもしれないが、人間的に嫌われる。 Atama ga ii ka mo shirenai ga, ningenteki ni kirawareru. Kan zijn dat hij [ze] slim is, maar op het menselijke vlak roept hij [ze] afkeer op. (blog)
shidōsha指導者
zn. (een, de) leider; (een, de) aanvoerder; (een, de) gids; (een, de) mentor; (een, de) coach; ¶ 彼女よりも優れた指導者だ。 Kanojo wa kare yori mo sugureta shidōsha da. Zij is een betere leider dan hij is. (TTC) ¶ 彼らは盲目的に指導者に従った。Karera wa mōmokuteki ni shidōsha ni shitagatta. Ze volgden blindelings hun leider. (TTC)
shikata ga nai仕方がない
(uitdr.) niet anders kunnen dan…; het is onvermijdelijk dat…; niet kunnen verdragen dat…; niets aan kunnen doen dat…. NB Na de attributieve vorm (連体形) van een werkwoord volgt steevast より yori. ¶ 仕方ないよ。 Shikata ga nai yo. We hebben geen keus.; Er valt niets aan te doen.; Niks aan te doen. (TTC) ¶ 今日は月曜日なのに、日曜日のような気がして仕方ないKyō wa getsuyōbi na no ni, nichiyōbi no you na ki ga shite shikata ga nai. Hoewel het maandag is kan ik het gevoel dat het zondag is maar niet kwijtraken. (TTC) ¶ 待つより仕方ないKare wo matsu yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar op hem wachten. やめるほか仕方ないKare wa yameru hoka shikata ga nai. Hij had geen nadere keuze dan af te treden. (TTC) ¶ の計画に同意するよりほかに仕方ないKare no keikaku wo dōisuru yori haka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keuze dan in te stemmen met zijn plan. (TTC) ¶ 私たちはこのままやっていくより仕方ないWatachitachi wa kono mama yatte iku yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar (op gelijke wijze) doorgaan. (TTC) ¶ 行くより他に仕方ないIku yori hoka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keus dan te gaan.; We moeten wel gaan. そんなに健康こと心配しても仕方ないSonna ni kenkō no koto wo shinpaishite mo shikata ga nai. Het heeft geen zin je zoveel zorgen te maken over je gezondheid. (TTC) ¶ 彼女はうれしくてうれしくて仕方ないKanojo wa ureshikute ureshikute shikata ga nai. Ze was dolblij. (TTC)
ōyōbutsurigaku応用物理学
zn. technische natuurkunde; toegepaste natuurkunde; applied physics. ¶ 応用物理学は、より工学に近い研究対象を扱う物理学分野のこと指すŌyōbutsurigaku wa, yori kōgaku ni chikai kenkyūtaishō wo atsukau butsurigaku bunya no koto wo sasu. Technische natuurkunde verwijst naar een tak van natuurkunde die van doen heeft met onderzoeksonderwerpen die dichter bij de technische wetenschappen [engineering] staan. (Wikipedia) ¶ 応物 Ōbutsu Afkorting voor 応用物理学. ¶ 応物ニュースレター Ōbutsu nyūsuretā Nieuwsbrief van het departement van Applied Physics.

SUPPLEMENT (trefwoord)
schoonheid
znw. (de) (1) [hoedanigheid] 美 bi; 美しさ utsukushisa. ¶ この庭の美しさは自然より人工のおかげだ。 Kono niwa no utsukushisa wa shizen yori jinkō no okage da. De schoonheid van deze tuin is meer het resultaat van mensenwerk dan van de natuur. ¶ その湖の美しさは言葉では言い表せないほどであった。Sono mizuumi no utsukushisa wa kotoba de iiarawasenai hodo de atta. Het meer was zo mooi dat het niet in woorden uit te drukken was; De schoonheid van het meer was onbeschrijfelijk. (TTC) (2) [persoon, meest vrouwelijk] 美人 bijin; 美女 bijo. [adonis] 美男 binan. ¶ マドンナは美人だ。 Madonna wa bijin da. Madonna is een schoonheid. ¶ あんなに美人なんだから、彼女も優越感を感じているんだろうな、きっと。 Anna ni bijin nan da kara, kanojo mo yūetsukan wo kanjite irun darō na, kitto. Aangezien ze zo mooi is, zal ze ook wel het gevoel hebben dat ze superieur is, dat moet wel. (TTC)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <より>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
よりけりyorikeri […に~] afhangen van; bepaald worden door; afhankelijk zijn van
より良いyoriyoi beter
よりyori -er; meer …
よりyori (1) [form. partikel dat een beginpunt aanduidt] van; vanaf; vanwege; van … af (aan); met ingang van; uit; vanuit; sinds; sedert; (2) [partikel dat een referentiepunt aanduidt waarmee vergeleken wordt] dan; behalve; buiten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 14 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'より', strategie: exact). 
2005-2022