日蘭辭典+

4 resultaten voor 「らしい」
日蘭辭典 (titelwoord)
rashiiらしい
i.w. gelijkend op; er uitziend als. ¶ らしい uitziend naar regen. ¶ どうも左様らしい het heeft er veel van; het schijnt wel zoo te zijn; het is waarschijnlijk zoo.
日蘭辭典 (trefwoord)
ningen人間
zn. (1) [] mensch m.; menschelijk wezen o.; schepsel o. (2) [人類] menschheid v. (3) [世間] de wereld v. ¶ 人間時代 het tijdperk van de mensch. ¶ 人間以上の bovenmenschelijk. ¶ 人間らしい menschelijk. ¶ 人間にする een man maken van. ¶ 人間の menschelijk; stervelijk. ¶ 人間嫌ひ menschenhater; misanthroop. ¶ 人間世界 de menchenwereld. ¶ 人間業 menschelijk werk; menschenwerk.
mieru見える
i.w. (1) [に映る] zichtbaar zijn; gezien kunnen worden; in ’t gezicht komen. (2) [らしい] er uitzien als; aanzien hebben van; schijnen te zijn. (3) [出現] opdagen; verschijnen; komen. ¶ 見えなくなる onzichtbaar worden; verdwijnen. ¶ 見え出す in het gezicht komen. ¶ 日本人とは見えない hij ziet er niet uit als een Japanner. ¶ 病氣見える hij schijnt ziek te zijn. ¶ 先生はまだ見えない de leeraar is er nog niet.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <らしい>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
らしいrashii (1) -achtig; lijkend op …; -lijk; (2) het lijkt wel alsof; het ziet ernaar uit dat; het belooft …; het schijnt …; het komt me voor dat; mij dunkt; het zit er dik in dat; klaarblijkelijk [flexiemorfeem dat op stellige wijze speculatie uitdrukt]; (3) [flexiemorfeem dat eufemistisch een voldongen feit meedeelt]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: 'らしい', strategie: exact). 
2005-2023