日蘭辭典+

9 resultaten voor 「一杯」
日蘭辭典 (trefwoord)
ogoru奢る
(驕る、傲る) i.w. [贅澤] in weelde leven; veel geld verspillen; zich in weelde baden. (2) [驕慢] trots zijn. (3) [馳走する] tracteeren op; onthalen met. t.w. (4) [買ふ] koopen. ¶ 彼に一杯おごってやった ik tracteerde hem op een glas wijn.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <一杯>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
一杯になるippaininaru vol raken; gevuld raken
一杯のippaino (1) vol; (2) veel; talrijk; overvloedig
一杯やるippaiyaru wat drinken; een borrel nemen
一杯一杯ippaiippai maar net genoeg; maar krap; ternauwernood; nauwelijks; amper; node
一杯機嫌ippaikigen [~である] lichtjes dronken; boven z'n theewater; onder invloed; tipsy; aangeschoten; een beetje teut zijn
一杯食わせるippaikuwaseru [人に] voor de gek houden; bedotten; beetnemen; foppen; in de maling nemen; om de tuin leiden; bij de neus nemen; in de luren leggen; te slim af zijn; ertussen nemen; beduvelen; belazeren; iem. een streek leveren; iem. een kunstje flikken
一杯飲むippainomu wat drinken; een borrel nemen
一杯ippai (1) een kopje (vol met); een glas (vol met); een kom (vol met); een schaal (vol met); een lepel (vol met); (2) een rondje [alcoholische drank]; [fig.] een slokje; een borrel; een glaasje; een dronk; (3) volheid; (4) vol; (5) veel; talrijk; overvloedig; (6) [meestal voorafgegaan door woorden die verwijzen naar een tijdsperiode] de gehele …; de volledige …; de ganse …
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: '一杯', strategie: exact). 
2005-2023