日蘭辭典+

163 resultaten voor 「三」
日蘭辭典 (titelwoord)
san
telw. drie driemaal.
日蘭辭典 (trefwoord)
hedateru隔てる
t.w. afscheiden; op een afstand houden; vervreemden. ¶ を隔てて聞く aan den anderen kant van de muur luisteren. ¶ 尺づつ隔ててが立って居る de palen staan drie voet van elkaar.
kakeruかける
(掛ける, 懸ける) (1) [吊す] ophangen; hangen. (2) [計量する] wegen. (3) [かけ渡す] bouwen; leggen; slaan. (4) [果す] opleggen; heffen. (5) [心配を] veroorzaken; bezorgen. (6) [, 時間を] besteden. (7) [錠を] sluiten. (8) [乘ずる] vermenigvuldigen. (9) [注ぎかける] besprenkelen. i.w. (10) [腰を] gaan zitten. t.w. (11) [を放す] in brand steken. (12) [掛を] afbetalen. (13) [交尾さす] laten paren. (14) [著せる] aankleeden; bekleeden met. (15) [上へ廣げる] overdekken met; overspreiden. (16) [鑑定に] onderwerpen aan. ¶ 電話線をかける telefoon aanleggen. ¶ 刷毛をかける afborstelen. ¶ かける vier met drie vermenigvuldigen. ¶ 電報をかける telegram zenden; telegrafeeren. ¶ 電話を掛ける telefoneeren; opbellen. ¶ 醫者かける dokter consulteeren. ¶ 氣に掛ける ter harte nemen. ¶ 問を掛ける vraag richten tot. ¶ 思を掛ける verliefd worden op. ¶ 讀み掛ける beginnen te lezen. ¶ に掛ける op het vuur zetten.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
kazu, sūji数、数字

getallen

  • Eén tot en met tien hebben zowel kango (漢語, ontleend aan Chinees) als wago (和語, oorspronkelijk Japans) equivalenten.
  • In de Chinese reeks vervangt men meestal het equivalent van vier (shi) door yon of yo, ook bij de hogere getallen. Bijvoorbeeld vierenveertig is dan yonjuuyon. Evenzo wordt zeven (shichi) vaak vervangen door nana.
NederlandsJapans, kangoschrijftaalJapans, wagoschrijftaal
een ichi1, 一, 1, 壱 hitotsu1つ, 一つ, 1つ
twee ni2, 二, 2, 弐 futatsu2つ, 二つ, 2つ
drie san3, 三, 3, 参 mitsu, mittsu3つ, 三つ, 3つ
vier shi [→yon, yo]4, 四, 4, 肆 yotsu, yottsu4つ, 四つ, 4つ
vijf go5, 五, 5, 伍 itsutsu5つ, 五つ, 5つ
zes roku6, 六, 6, 陸 mutsu, muttsu6つ, 六つ, 6つ
zevenshichi [→nana] 7, 七, 7, 漆 nanatsu7つ, 七つ, 7つ
achthachi8, 八, 8, 捌 yatsu, yattsu8つ, 八つ, 8つ
negenkyuu, ku9, 九, 9, 玖 kokonotsu9つ, 九つ, 9つ
tienjuu10, 十, 一〇, 10, 拾 to, too10, 十, 一〇, 10
NederlandsJapansschrijftaal
nulrei, zero0, 〇, 0, 零
  • Vanaf elf zijn er alleen getallen gebaseerd op het stelsel dat is gevormd naar ontleningen uit het Chinees, maar neem nota van de vervanging van shi door yon en van shichi door nana, zoals hierboven aangegeven.
  • De eenheden juu, hyaku en sen staan op zichzelf voor respectievelijk tien, honderd en duizend, maar tienduizend is ichiman (letterlijk één-tienduizend). Miljard komt zowel voor als oku als ichioku.
  • In instanties als rokujuuku (negenenzestig) wordt de negen meestal als ku gerealiseerd, maar bij negenhonderd (kyuuhyaku), negenduizend (kyuusen), negentigduizend (kyuuman), geeft men de voorkeur aan kyuu.
  • De volgorde van de telwoorden is zoals in het Engels, en wijkt dus van het Nederlands af in de tientallen: vijfenveertig is yonjuugo letterlijk vier-tien-vijf (vergelijk het Engels forty-five).
  • Wanneer het aantal van iets gegeven wordt, gebruikt men de getallen meestal in combinatie met maatwoorden (ook wel klasse-aanduiders genoemd). Zie josuushi voor het gebruik daarvan.
NederlandsJapansschrijftaal
elfjuu ichi11, 十一, 11
twaalfjuu ni12, 十二, 12
dertienjuu san13, 十三, 13
viertienjuu yon, juu shi14, 十四, 14
vijftienjuu go15, 十五, 15
zestienjuu roku16, 十六, 16
zeventienjuu shichi, juu nana17, 十七, 17
achttienjuu hachi18, 十八, 18
negentienjuu kyuu, juu ku19, 十九, 19
twintigni juu20, 二十, 二〇, 20
eenentwintigni juu ichi21, 二十一, 二〇一, 21
tweeentwintigni juu ni22, 二十二, 二〇二, 22
....
dertigsan juu30, 三十, 三〇, 30
veertigyon juu40, 四十, 四〇, 40
vijftiggo juu50, 五十, 五〇, 50
zestigroku juu60, 六十, ろく〇, 60
zeventignana juu, shichi juu70, 七十, 七〇, 70
tachtighachi juu80, 八十, 八〇, 80
negentigkyuu juu90, 九十, 九〇, 90
honderdhyaku100, 百, 一〇〇, 100
tweehonderdnihyaku200, 二百, 二〇〇, 200
driehonderdsanbyaku300, 三百, 三〇〇, 300
vierhonderdyonyaku400, 四百, 四〇〇, 400
vijfhonderdgohyaku500, 五百, 五〇〇, 500
zeshonderdroppyaku600, 六百, 六〇〇, 600
zevenhonderdnanahyaku700, 七百, 七〇〇, 700
achtonderdhappyaku800, 八百, 八〇〇, 800
negenhonderdkyuuhyaku900, 九百, 九〇〇, 900
duizendsen1000, 千, 一〇〇〇, 1〇00
elfhonderdsen hyaku1100, 千百, 一一〇〇, 1100
twaalfhonderdsen nihyaku1200, 千二百, 一二〇〇, 1200
dertienhonderdsen sanbyaku1300, 千三百, 一三〇〇, 1300
veertienhonderdsen yonhyaku1400, 千四百, 一四〇〇, 1400
vijftienhonderdsen gohyaku1500, 千五百, 一五〇〇, 1500
zestienhonderdsen roppyaku1600, 千六百, 一六〇〇, 1600
zeventienhonderdsen nanahyaku1700, 千七百, 一七〇〇, 1700
achttienhonderdsen happyaku1800, 千八百, 一八〇〇, 1800
negentienhonderdsen kyuuhyaku1900, 千九百, 一九〇〇, 1900
tweeduizendnisen2000, 二千, 二〇〇〇, 2000
vierduizendyonsen4000, 四千, 四〇〇〇, 4000
vijfduizendgosen5000, 五千, 五〇〇〇, 5000
zesduizendrokusen6000, 六千, 六〇〇〇, 6000
zevenduizendnanasen7000, 七千, 七〇〇〇, 7000
achtduizendhassen8000, 八千, 八〇〇〇, 8000
negenduizendkyuusen9000, 九千, 九〇〇〇, 9000
tienduizendichiman10000, 一万, 一〇〇〇〇, 10000
elfduizendichiman sen11000, 一万千, 一一〇〇〇, 11000
....
twintigduizendniman20000, 二万, 二〇〇〇〇, 20000
....
honderdduizendjuuman100000, 十万, 一〇〇〇〇〇, 100000
....
een miljoenhyakuman1000000, 百万, 一〇〇〇〇〇〇, 1000000
een miljardoku, ichioku1000000000, 億, 一億, 一〇〇〇〇〇〇〇〇〇, 1000000000
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <三>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
三々九度sansankudo het om beurten als bruidspaar driemaal nippen aan drie verschillende sake-kommetjes [ritueel onderdeel van een shintoïstische huwelijksceremonie]
三が日sanganichi (1) eerste drie dagen van het nieuwe jaar; (2) [w.g.] periode van drie dagen; driedaagse; triduüm
三つ以上mittsuijou meer dan twee; drie of meer
三つ子の魂百までmitsugonotamashiihyakumade [lett.] de ziel van een driejarige blijft zo tot honderd jaar [= een mens kan zijn karakter niet veranderen]; ± het kind is de vader van de man; ± een vos verliest wel zijn haren; maar niet zijn streken
三つ揃いmitsuzoroi iets dat uit drie delen bestaat
三つ ; 3つmittsu drie
三つ ; 3つmitsu (1) kruis van een lendendoek; [sumō-jargon] lendendoek; fundoshi; ± suspensoir; ± suspensorium; (2) drie; (3) derde; (4) [Jap.gesch.] derde kwart van een twaalfde dagdeel; (5) drie jaar oud
三の丸sannomaru buitenvesting; buitencitadel
三ヨハsanyoha [bijb.] De derde brief van Johannes; [verk.] 3 Johannes; [afk.] 3 Joh.; [afk.] 3 Jo.
三一致sanitchi [dramaturgie] drie eenheden
三一致の法則sanitchinohousoku [dramaturgie] regel van de drie eenheden
三上sanjou drie beste gelegenheden voor het schaven aan een tekst (m.n. te paard; te bed en op de wc)
三上mikami Mikami
三下sanshita (1) onbeduidend; onbetekenend persoon; niemendal; nul; onbeduidendheid; non-valeur; [verzameln.] onbelangrijke lieden; kleine luiden; (2) minst succesvolle gokker; rode lantaarn; hekkensluiter; (3) onbelangrijk; onbeduidend; onbenullig; waardeloos; van generlei waarde
三下奴sanshitayakko minst succesvolle gokker; rode lantaarn; hekkensluiter
三世sanze (1) [boeddh.] trayo-dhvanah [= de drie tijden: verleden; heden en toekomst]; (2) drie generaties; driegeslacht; [i.h.b.] ouder; kind en kleinkind; (3) betrekking van meester en knecht
三井mitsui Mitsui
三人の若者の賛歌sanninnowakamononosanka [bijb.] De lofzang van de drie jongelingen
三人寄れば文殊の知恵sanninyorebamonjunochie ± twee weten meer dan een; ± twee ogen zien meer dan één
三人旅sannintabi (1) driemansreis; (2) Sannintabi [= "Een reis voor drie" (rakugo-stuk)]
三人称sanninshyou [spraakk.] derde persoon
三人遣sanninzukai [theat.] de drie poppenspelers die bij de bunraku een pop manipuleren [m.n. de omozukai; de hidarizukai en de ashizukai]
三人sannin drie personen; mensen; individuen; drie man; drietal; drie; drietjes; drieën; trio
三人mitari drie personen; mensen; individuen; drie man; drietal; drie; drietjes; drieën; trio
三位一体sanmiittai [chr.] Drie-eenheid; Drievuldigheid; Drie-enigheid; Triniteit; [w.g.] Trias; Triade
三位決定戦saniketteisen [sportt.] kleine finale; strijd om de derde plaats
三位sani derde plaats
三光sankou (1) de drie hemellichten [m.n. zon; maan en sterren]; (2) [dierk.] Japanse paradijsmonarch; Terpsiphone atrocaudata; (3) lied van een tamme Japanse struikzanger; (4) iets schitterends; prachtstuk; (5) sankō-chignon [populaire haarwrong voor 16; 17-jarige meisjes in de streek van Osaka op het einde van de Edo-periode]; (6) [m.b.t. theeceremonie] triade van watervaatje; theekommetje en thee-instrumentarium [o.a. katatsuki 肩衝; marutsubo 丸壺 en natsume 棗]; (7) [mekuri-kaartsp.] bep. combinatie van drie kaarten [m.n. aza あざ; aoni 青二 en shakajū 釈迦十]; (8) [hanafuda-kaartsp.] bep. combinatie van drie kaarten [m.n. pijnentwintig; pruimentien en kersentwintig]
三光鳥 ; サンコウチョウsankouchou [dierk.] Japanse paradijsmonarch; Terpsiphone atrocaudata
三冠王sankanou [honkb.; skisport] winnaar van de triple crown
三分するsanbunsuru in drie (gelijke) stukken delen
三分sanbun verdeling in drie (gelijke) delen; trisectie
三分sanpun drie minuten
三十一日sanjuuichinichi (1) eenendertigste dag van de maand; (2) eenendertig dagen
三十三間堂sanjuusangendou (1) Sanjūsangendō [volksnaam voor het hoofdgebouw van de Rengeōin 蓮華王院 te Kioto]; (2) [gesch.] Sanjūsangendō [als een replica van de Sanjūsangendō in Kioto opgetrokken voormalig gebouw te Asakusa; Edo (1642-1833)]; (3) [gesch.] Sanjūsangendō [rosse buurt te Fukagawa Eitaijima 深川永代島; Edo; in de nabijheid van de Sanjūsangendō]; (4) Sanjūsangendō [volksnaam voor het jōruri-stuk Sanjūsangendō munagi no yurai 三十三間堂棟由来]
三十六計逃げるに如かずsanjuurokkeinigerunishikazu ± beter blo Jan dan do Jan
三十日sanjuunichi (1) dertigste; (2) dertig dagen
三十路misoji (1) dertig; (2) dertig jaar (oud)
三十sanjuu (1) dertig; (2) dertig jaar
三十miso dertig
三千sanzen (1) drieduizend; (2) [fig.] drieduizend [ter aanduiding van een groot aantal]; (3) groot aantal keizerlijke concubines; groot aantal schoonheden; (4) [Edo-periode] groot aantal Yoshiwara-meisjes; (5) vele monniken van de Enryakuji 延暦寺 op de berg Hieizan 比叡山; (6) [boeddh.] heelal; universum; kosmos
三単一santanitsu [dramaturgie] drie eenheden
三単一の法則santanitsunohousoku [dramaturgie] regel van de drie eenheden
三原sangen Sānyuán
三原mihara Mihara
三叉神経痛sansashinkeitsuu [geneesk.] trigeminusneuralgie; aangezichtspijn; tic douloureux
三味線shyamisen [muz.] shamisen; traditioneel Japans driesnarig muziekinstrument
三和sanwa (1) [boeddh.] trika-samavāya [= eenheid van orgaan; voorwerp en kenvermogen]; (2) [Chin.geneesk.] sanwa-poeder [= middel tegen hoofdpijn en spit]
三国協商sangokukyoushyou [gesch.] Triple Entente; Drievoudige Overeenkomst
三国sangoku (1) drie landen; drie staten; (2) Japan; China en India; (3) Japan; Korea en China; (4) [fig.] de hele wereld; (5) [Chin.gesch.] Sānguó [= de Drie Koninkrijken Wèi 魏; Wú 呉 en Shǔ 蜀]
三国mikuni Mikuni
三塁sanrui [honkb.] derde honk
三大湾sandaiwan de drie grootste baaien van Japan [m.n. de baaien van Tokio; Osaka en Ise]
三女sanjo (1) drie dochters; meisjes; (2) drie dames; vrouwen; (3) derde dochter; meisje; (4) [conf.] vrouw op wie de shichikyo sanjū 七去三従-geboden van toepassing zijn
三好miyoshi Miyoshi
三学sangaku (1) [boeddh.] tisrah śiksāh [= de drie kundigheden: discipline; meditatie; wijsheid]; (2) [wetensch.] trivium [= drie van de zeven vrije kunsten; m.n. grammatica; dialectica en retorica]
三宅miyake Miyake
三宮sankyuu [astrol.] drietal dierenriemtekens (120° van elkaar)
三宮sanguu de drie keizerinnen [= keizerin-grootmoeder; keizerin-moeder en keizerin-gemalin]
三宮sannomiya Sannomiya
三尺下がって師の影を踏まずsanjakusagatteshinokagewofumazu [lett.] op drie voet afstand blijven en niet in de schaduw van zijn meester stappen [= als leerling het gepaste respect voor z'n leraar betonen]
三島santou [Chin.myth.] drie eilanden (der onsterfelijken)
三島mishima Mishima
三幅対sanpukutsui (1) drietal; trio; drie; tripletm trits; triade; drie-eenheid; trilogie; (2) drieluik; triptiek
三度三度sandosando [~の食事] drie maaltijden per dag
三度目sandome (1) derde keer; (2) [Edo-periode] avondmaal bij daimio; (3) gemeenzaamheid; familiariteit
三度目の正直sandomenoshyoujiki ± derde keer goede keer; ± driemaal is scheepsrecht
三役sanyaku (1) drie topfuncties; topposten; drie hoogste titels; drie belangrijkste ambten; functies; rollen; (2) [Jap.gesch.] de ambten van kanjōbugyō 勘定奉行; kanjōginmiyaku 勘定吟味役 en kanjōkumigashira 勘定組頭 tijdens het Edo-shogunaat; (3) [Jap.gesch.] college van nanushi 名主; kumigashira 組頭 en hyakushōdai 百姓代 [= dagelijks bestuur van een Japanse gemeente in de Edo-periode]; (4) [nō-jargon] waki-acteur; nō-orkest en kyōgen-acteurs; (5) [m.b.t. theeceremonie] gezelschap bestaande uit de gastheer (teishu 亭主); eregast; hoofdgast (shōkyaku 正客) en thee-assistenten (o-tsume お詰め of makkyaku 末客); (6) [sumō-jargon] drie hoogste titels binnen het sumoworstelen onder yokozuna; m.n. de ōzeki 大関-; sekiwake 関脇- en komusubi 小結-worstelaars; (7) [m.b.t. vennootschappen; politieke partijen; verenigingen enz.] drie kopstukken; drie belangrijkste figuren; grote drie; driemanschap; (8) [Jap. gesch.] naam van drie soorten rechtstreeks door het Edo-shogunaat opgelegde extra belasting; m.n. samengesteld uit de otenmashukunyūyō 御伝馬宿入用 ; de rokushakukyūmai 六尺給米 en de okuramaenyūyō 御蔵前入用
三悪趣sanakushyu [boeddh.] tridurgati [= drie ellendige werelden: dierenrijk (tiryagyonigati); hellerijk (narakagati) en rijk der hongerige geesten (pretagati)]
三悪道sanakudou [boeddh.] tridurgati [= drie ellendige werelden: dierenrijk (tiryagyonigati); hellerijk (narakagati) en rijk der hongerige geesten (pretagati)]
三才sansai (1) hemel; aarde en mensheid; (2) alle dingen in het universum; (3) voorhoofd; kin en neus; (4) drie genieën; (5) drie jaar oud
三振sanshin (1) [honkb.] strikeout; het uitgooien van de slagman met drie strikes; (2) [maatwoord voor strikeouts]
三振するsanshinsuru [honkb.] de slagman met drie strikes uitgooien; een strikeout gooien
三方一両損sanbouichiryouzon [lett.] alle drie de partijen verliezen een ryō; ± alle drie de partijen brengen een offer
三方sanbou (1) houten dientafeltje; [boeddh.; shintoïsme] credenstafeltje; (2) drie kanten
三日坊主mikkabouzu (1) wispelturigheid; grilligheid; (2) wispelturig; veranderziek; wuft mens; aprilkind; [fig.] kapel; vlinder; [gew.] kwispel; [i.h.b.] iemand die het opgeeft; geen doorzetter
三日月mikazuki (1) maansikkel; wassende maan; gehoornde maan; [herald.] wassenaar; (2) halvemaanvormig iets; iets sikkelvormigs
三日熱mikkanetsu [geneesk.] anderdaagse koorts; derdendaagse koorts
三日路mikkaji drie dagreizen; driedaagse reis
三日mikka (1) drie dagen (durend); drie etmalen (lang); driedaags; (2) derde dag (van de maand); (3) een blauwe maandag
三月 ; 3月sangatsu maart; maartmaand; [afk.] mrt; lentemaand; [gew.] guldenmaand
三月 ; 3月mitsuki drie maanden; drie maanden durend; drie maanden lang
三木sangi [ritsuryō] staatsraad
三木sanboku (1) [Jap.letterk.] drie boomsoorten (met speciale betekenis in de Kokinshū); (2) [ikebana] drie belangrijkste houtmaterialen binnen de rikka 立花-traditie (m.n. pijnboom; cipres en jeneverbes)
三木miki Miki
三村mimura Mimura
三条sanjou (1) Sanjō [= stad in het centrum van de pref. Niigata]; (2) Sanjō [= laan in Heian-kyō]; (3) Sanjō [= laan in Kioto]; (4) Sanjō
三板 ; 杉板 ; 舢板 ; サンパンsanpan sampan
三枝saigusa Saigusa
三枝sakikusa driedubbelgesteelde plant
三柱門sanchuumon [cricket] wicket; [scherts.] houtwinkel
三権分立sankenbunritsu scheiding der machten; machtenscheiding; trias politica
三歳児sansaiji driejarige; kind van drie jaar
三段論法sandanronpou [log.] sluitrede; syllogisme
三沢misawa Misawa
三河sanga Sānhé
三河mikawa Mikawa
三泊四日sanpakuyokka vierdaags verblijf; arrangement met drie overnachtingen
三浦miura (1) Miura [stad in het zuiden van de prefectuur Kanagawa 神奈川]; (2) Miura [schiereiland in het zuiden van de prefectuur Kanagawa 神奈川]; (3) Miura
三田sanda Sanda
三田mita Mita
三男sannan (1) drie zonen; (2) derde zoon; (3) Ebisu
三番目sanbanme derde
三畳紀sanjouki [geol.] trias; triassische periode; triadische periode
三百 ; 300sanbyaku driehonderd
三硝酸グリセリンsanshyousanguriserin [chem.] glyceryltrinitraat; glyceroltrinitraat; nitroglycerine
三社祭sanjamatsuri (1) Sanja-festival [gehouden nabij het Asakusa 浅草-heiligdom te Tokio op 16-18 mei]; (2) Sanjamatsuri [volksnaam van een kabuki-dansnummer met Kiyomotobushi 清元節-begeleiding; officiële titel: Yayoi no Hana Asakusamatsuri 弥生の花浅草祭]; (3) Sanjamatsuri [volksnaam voor Sanjasairei 三社祭礼; een kabuki-bedrijf uit het stuk Sanze Sōnishiki bunshō 三世相錦繍文章; met dans onder Tokiwazubushi 常磐津節-begeleiding]
三笠mikasa Mikasa
三箇月 ; 三ヶ月sankagetsu drie maanden; [niet alg.] drie maand
三脚台sankyakudai drievoet; driepoot; treeft
三脚架sankyakuka statief; schraag met drie poten; treeft; drievoetaffuit
三脚椅子sankyakuisu stoeltje; bankje met drie poten; [Belg.N.] driepikkel
三脚sankyaku (1) drievoet; driepoot; (2) statief; schraag met drie poten; treeft; drievoetaffuit; (3) stoeltje; bankje met drie poten; [Belg.N.] driepikkel
三色旗sanshyokuki (1) driekleurige vlag; driekleur; (2) [i.h.b.] driekleurige Franse vlag; tricolore
三色菫sanshikisumire [plantk.] driekleurig viooltje; Viola wittrockiana
三色菫sanshyokusumire [plantk.] driekleurig viooltje; Viola wittrockiana
三色菫miirosumire [plantk.] driekleurig viooltje; Viola wittrockiana
三菱mitsubishi Mitsubishi
三菱ふそうmitsubishifusou Mitsubishi Fuso
三菱重工業mitsubishijuukougyou Mitsubishi Heavy Industries
三菱電機mitsubishidenki Mitsubishi Electric
三葉 ; ミツバmitsuba (1) drieblad; drie bladeren; (2) Japanse snijselderie; Japanse breedbladige peterselie; Cryptotaenia japonica
三角定規sankakujougi tekendriehoek
三角州 ; 三角洲sankakusu delta; rivierdelta
三角巾sankakukin slingerverband; slinger; mitella; draagdoek; draagband
三角形sankakukei driehoek; driehoekige vorm; [veroud.] triangel
三角法sankakuhou (1) [wisk.] driehoeksmeting; trigonometrie; (2) driehoeksmeting; triangulatie
三角関係sankakukankei driehoeksverhouding
三角関数 ; 三角函数sankakukansuu [wisk.] trigonometrische functies
三角sankaku (1) driehoekigheid; driezijdigheid; (2) driehoek; driehoekige vorm; [veroud.] triangel; (3) trigonometrie; driehoeksmeting; (4) trigonometrische functies
三谷santani Santani
三谷sanya San'ya
三谷mitani Mitani
三越sanetsu [Jap.gesch.] San'etsu [= de provincies Echizen; Etchū en Echigo]
三越mitsukoshi Mitsukoshi
三輪車sanrinshya driewieler; [幼児用の] kinderfiets; driewielertje
三輪sanrin (1) drie wielen; (2) [boeddh.] drie schijven (van metaal; water en wind; waarop de aarde rust); (3) [boeddh.] lichaam; prediking en ideeën (waarmee de Boeddha de mensheid onderricht); (4) [boeddh.] driewiel-conditie [= schenker; ontvanger en gift]
三輪miwa Miwa
三途の川sanzunokawa [boeddh.] Rivier der drie stroomversnellingen [rivier die de onderwereld van het hiernumaals scheidt]; ± Styx; het Stygisch wed
三郎saburou (1) derde zoon; (2) derde in een reeks
三部sanbu (1) drie delen; drie exemplaren; drie banden; drie volumes; [ton.] drie bedrijven; drie akten; [dichtk.] drie coupletten; drie strofen; (2) [boeddh.] drie soetra's [verzameling van drie belangrijkste geschriften binnen elk van de diverse boeddhistische tradities]; (3) [boeddh.] drie afdelingen [m.n. Boeddha-afdeling (Butsubu 仏部); Lotus-afdeling (Rengebu 蓮華部); Diamant-afdeling (Kongōbu 金剛部)]; (4) [Tendai-boeddh.] drie rijken [Diamant-rijk; Vajradhātu (Kongōkai 金剛界); Schoot-rijk; Garbhadhātu (Taizōkai 胎蔵界) en de Soshitsuji-doctrine (Soshitsujihō 蘇悉地法)]
三部会sanbukai [Fr.gesch.] Staten-Generaal; États généraux
三部作sanbusaku trilogie
三部合奏sanbugasshyou [muz.] driestemmig koor; driestemmig koorgezang; trio
三郷sangou Sangō
三郷misato Misato
三重のsanjuuno drievoudig; driedubbel; tripel; triple; triplex-; bestaande uit drie lagen; drielagig; drieledig
三重のmieno drievoudig; driedubbel; tripel; triple; triplex-; bestaande uit drie lagen; drielagig; drieledig
三重奏sanjuusou [muz.] trio
三重sanjuu drie lagen; het drievoudige; drievoud
三重mie drie lagen; het drievoudige; drievoud
三陸sanriku Sanriku [= Mutsu 陸奥; Rikuchū 陸中 en Rikuzen 陸前]
三階sangai (1) tweede verdieping; (2) [kabuki-theater] kleedkamer; foyer voor acteurs van het tweede plan; [meton.] acteurs van het tweede echelon; figuranten; (3) [Edo-periode] bordeel in de prostitutiebuurt te Shinagawa 品川; (4) drie op het zuiden georiënteerde trappen van het keizerlijk paleis; (5) drie niveaus; trappen; fases; (6) [boeddh.] leer van het verval van het boeddhisme in drie fases
三面記事sanmenkiji [journal.] human interest-artikel; artikel met streeknieuws; regionaal nieuws
三面鏡sanmenkyou drievlaksspiegel; drieledige spiegel; driedelige spiegel; driedubbele spiegel
三頭筋santoukin [anat.] triceps; driehoofdige strekspier
三鷹mitaka Mitaka
三 ; 参 ; 3 ; Ⅲsan drie
mi drie
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 159 treffers (zoekopdracht: '三', strategie: exact). 
2005-2023