日蘭辭典+

189 resultaten voor 「中」
日蘭辭典 (titelwoord)
naka

zn. (1) [奧、底] binnenste o. ¶ に in binnenin. vz. (2) [] tusschen. (3) [多數の] onder; bw. te midden van. ¶ で in de straat; op straat. ¶ に in de doos. ¶ には蘭語やるものある er zijn onder hen ook, die Hollandsch leeren. ¶ 三つこれが一番上等だ dit is het beste van de drie.

日蘭辭典 (trefwoord)
kane
zn. (1) [屬] metaal o. (2) [錢] geld o. ¶ 儲ける geld verdienen. ¶ に困って居る in geldverlegenheid zijn. ¶ ばなれが好い royaal zijn. ¶ ある goed bij kas zijn; geld hebben. ¶ なる voordeelig zijn; windstgevend. ¶ する te gelde maken; voordeel trekken uit. ¶ goud regeert de wereld. ¶ さへあれば飛ぶも落される goud is de sleutel, die op alle sloten past.
SUPPLEMENT (trefwoord)
kuroguro黒々
(黒黒) (meest bv of bw gebruikt) 黒々と kuroguro to; 黒々とした kuroguro to shita (zelden: 黒々の kuroguro no) pikzwart; diepzwart. ¶ 島は月光の中に黒々と見えた。 Shima wa gekkō no naka ni kuroguro to mieta. Het eiland stak diepzwart af tegen het maanlicht.
saitei最低
(na-adj,no-adj,znw,bw) (1) het minste; ten minste; allerminste; het laagste; het allerlaagste. ¶ 最低限 saiteigen het minimum. ¶ 最低気温 saitei kion minimum temperatuur; laagste temperatuur. ¶ 私たちは1日に最低7時間は寝なければならないWatachitachi wa ichinichi ni saitei shichi jikan wa nenakereba naranai. We moeten op een dag minstens zeven uur slapen. (2) [naar een maatstaf of rangorde] het slechtst; de laagste rang. ¶ これまで読んだで最低のだ。 Kore wa ima made yonda naka de saitei no hon da. Dit is het slechtste boek dat ik tot nu toe heb gelezen. (3) [van iemands karakter] walgelijk; verdorven; verwerpelijk; gemeen. ¶ そんなつくなんては最低だ。 Sonna uso wo tsuku nan te kare wa saitei da. Hij is verwerpelijk dat hij dat soort leugens vertelt. (TTC) (4) [uitroep van walging of afkeer] Walgelijk!; Getver!; Gatver!.
pittariぴったり
(1) zonder tussenruimte; strak; nauw; naadloos; hermetisch. ¶ 全部ぴったり閉まってたのにどうやってそのに入ったんだろうMado wa zenbu pittari shimatte ta no ni, dō yatte sono neko wa ie no naka ni haittan darō. Dat ondanks dat alle ramen potdicht waren die kat toch is binnengekomen. Ik vraag me af hoe. ¶ はぴったりしたジーンズが好きですWatashi wa pittarishita jīnzu ga suki desu. Ik houd van strakke spijkerbroeken. (yamasv) (2) precies; exact. ¶ 2つの指紋がぴったり一致した。つまりが殺人犯だ。 Futatsu no simon ga pittari itchishita. Tsumari kare ga satsujinhan da. De twee vingerafdrukken zijn een exacte match. Dat betekent dat hij de moordenaar is. ¶ 日本電車いつもぴったりの時間来るNihon no densha wa itsu mo pittari no jikan ni kuru. Treinen in Japan zijn altijd precies op tijd. (yamasv) (3) past; past goed bij; geschikt [voor, om]. ¶ この料理はこのワインにぴったりだ。 Kono Ryōri wa kono wain ni pittari da. Dit gerecht past goed bij deze wijn. ¶ 温泉はリラックスするのにぴったりの場所だ。 Onsen wa rirakkususuru no ni pittari no basho da. Hete (natuur)baden zijn heel geschikte plaatsen om te ontspannen. (yamasv) ¶ その帽子彼女にぴったりだ。 Sono bōshi wa kanojo ni pittari da. Die hoed [muts, pet] staat haar precies goed. ¶ ぴったり合うどうか、この新調のを着てみなさいPittari au ka dō ka, kono shinchō no fuku wo kite minasai. Probeer eens of dit nieuwe pak goed past. (TTC) (4) opeens; plotsklaps (stoppen).
SUPPLEMENT (trefwoord)
alstublieft, alsjeblieft

(bw, tw)

(1) (zelfstandig gebruikt) o-negai shimasu お願いします.
¶ Alstublieft! [Doe mij dit plezier! | Verleen mij deze gunst!] o-negai shimasu お願いします。

(2) (beleefde aandrang bij een verzoek) doozo どうぞ; dooka どうか.
¶ De de deur alsjeblieft even dicht. doozo doa wo shimete kudasai. どうぞドアをしめてください。(TTP)
¶ Ga alsjeblieft verder. doozo tsuzukete [kudasai]. どうぞ続けて[ください]。 (TTP)
¶ Gaat u alstublieft zitten. doozo o-kake ni natte kudasai. どうぞおかけになってください。(TTP)

(3) (beleefde aansporing) doozo どうぞ.
¶ De volgende alstublieft. Tsugi no kata douzo. どうぞ。(TTP)

(4) (bevestigend antwoord wanneer iets aangeboden wordt). o-negai shimasu お願いします.
¶ Wilt u [koffie]melk in uw koffie? ― Alstublieft [Ja, alstublieft]. Koohii ni kuriimu wo o-ire shimashoo ka. ― Ee, o-negai shimasu. コーヒーにクリームをお入れしましょうか。―ええ、お願いします。(Ref)
¶ Wilt u nog een kopje? ― Alstublieft. Moo ippai ikaga desu ka. ― O-negai shimasu. もう 1 杯いかがですか。―お願いします。(Ref)

(5) (bij aanreiken) hai はい; hai doozo はいどうぞ; doozo どうぞ.
¶ Alsjeblieft, een tijdschrift voor je om te lezen in het vliegtuig. Hai doozo, kimi ga hikooki no naka de yomu zasshi desu. はいどうぞが飛行機の読む雑誌です。(TTC)

(6a) (beleefd vragen om iets) o-negai shimasu お願いします; kudasai ください [下さい]; choodai 頂戴.
¶ Een pizza alstublieft. piza wo o-negai shimasu. ピザをお願いします。(TTP)
¶ Een tweepersoons kamer alstublieft. Futaribeya wo o-negai shimasu. 二人部屋をお願いします。(TTP)
¶ Spreekt u langzamer alstublieft. motto yukkuri hanashite kudasai. もっとゆっくり話してください。 (TTP)
¶ Kun je me het zout aanreiken alsjeblieft? Shio wo kochira ni choodai. 塩をこちらに頂戴。(TTC)

(6b) (idem (6a), in een vraag met kunnen, “kunt u mij...”) itadakemasu ka いただけますか (formeel).
¶ Kunt u mij een bon (van de transactie) geven alstublieft? ryooshuusho wo itadakemasu ka. 領収書をいただけますか。(TTP)

[Dit lemma gebruikt oo-spelling.]

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <中>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
中々nakanaka (1) nogal; best wel; eerder; knap; vrij; (2) [i.c.m. een negatie] niet zomaar; niet zo makkelijk; niet direct; (3) redelijk; behoorlijk; aanzienlijk; aardig; flink; -er dan verwacht; (4) bravo!; hulde! [bijvalsbetuiging; vaak geuit door toeschouwers van kyōgen-drama]
中でもnakademo vooral; bovenal; in het bijzonder; voornamelijk; bepaaldelijk; inzonderheid; bij uitstek; uitgerekend; voor alles; voor alle anderen; voor al de rest
中世chuusei Middeleeuwen; [afk.] Me.; [i.h.b.] Japanse Middeleeuwen [periode onder de Kamakura- en Muromachi-shogunaten; ca.1185-1568]
中世美術chuuseibijutsu middeleeuwse kunst
中之島nakanoshima Nakanoshima
中井nakai Nakai
中京chuukyou Nagoya
中京nakagyou (1) Nakagyō [commerciële hart van Kioto in de Edo-periode]; (2) Nakagyō [centraal district in het moderne Kioto]
中仕切りnakajikiri (1) tussenwand; scheidswand; afscheidingswand; scheidingswand; tussenschot; schot; scherm; afscheiding; entre-deux; (2) tussentijdse aflossing; kwijting
中佐chuusa (1) [mil.] luitenant-kolonel; [als aanspreektitel] overste; (2) [mil.] kapitein-luitenant-ter-zee; [Belg.N.] fregatkapitein; [als aanspreektitel] commandant
中傷chuushyou laster; kwaadsprekerij; belastering; lasterpraat; lastertaal; lastering; achterklap; zwartmakerij; zwartmaking; schandalisering; vuilspuiterij; bekladding; aantasting van iems. eer; goede naam; ontering
中傷するchuushyousuru lasteren; belasteren; kwaadspreken; bekladden; zwartmaken; schandaliseren; calumniëren; diffameren; defameren
中傷広告chuushyoukoukoku negatieve reclame; negatieve publiciteit; antireclame
中傷的chuushyouteki lasterlijk; belasterend; lasterend; schandaliserend; kwaadsprekend
中傷的なchuushyoutekina lasterlijk; belasterend; lasterend; schandaliserend; kwaadsprekend
中元chuugen (1) vijftiende dag van de zevende maankalendermaand; (2) midjaarsgeschenk
中判chuuban (1) middenformaat; (2) doorsnee-kabukiprogramma
中南米chuunanbei Midden- en Zuid-Amerika; Latijns-Amerika
中原に鹿を逐うchuugennishikawoou (1) [Chin.pol.] om de keizerstroon strijden; het keizerschap najagen; (2) om een doel; positie onderling wedijveren; elkaar naar de kroon steken
中原chuugen (1) [Chin.gesch.] Centrale Vlakte; Zhōngyuán; (2) [fig.] centrum van de wereld; (3) slagveld; strijdperk; (4) [go] middenveld
中原nakahara Nakahara
中古chuuko (1) vroege Japanse Middeleeuwen [periode die begint met de Taika-hervormingen en duurt tot het einde van het Heian-tijdperk; ca.645-1185]; (2) tweedehands artikel; goederen; occasion; [i.h.b.] uitdragerij
中古品chuukohin tweedehands artikel; goederen; spullen; occasion; [Belg.N.] occasie
中古船chuukosen tweedehandsboot; tweedehandsvaartuig; tweedehandsschip
中吊りnakazuri hangreclame; vrijhangende reclameaffiche boven het gangpad van een bus; metrostel
中吊り広告nakazurikoukoku hangreclame; vrijhangende reclameaffiche boven het gangpad van een bus; metrostel
中名辞chuumeiji [log.] middenterm
中名辞両義の虚偽chuumeijiryouginokyogi [log.] drogreden van de dubbelzinnige middenterm
中和chuuwa neutralisatie; neutralisering; onschadelijkmaking; het te niet doen
中和するchuuwasuru neutraliseren; het effect opheffen van; zijn kracht; scherpte ontnemen; onschadelijk maken; [fig.] ontwapenen
中国chuugoku China
中国共産党chuugokukyousantou de Chinese Communistische Partij
中国問題専門家chuugokumondaisenmonka Chinawatcher
中国地方chuugokuchihou Chūgoku-gewest [naam voor het gebied dat de prefecturen Okayama; Hiroshima; Yamaguchi; Shimane en Tottori omvat]
中国語chuugokugo Chinese taal; Chinees
中堅chuuken (1) [mil.] hoofdmacht; keurkorps; elitetroepen; keurtroepen; (2) middenkader; middenveld; spilfiguren; [fig.] ruggengraat; [fig.] hoeksteen; (3) middenvelder; middenspeler; middenveldspeler; halfspeler; (4) [groeps-judo; groeps-kendo] middenlinie
中堅手chuukenshyu [honkb.] middenvelder
中央chuuou (1) centrum; midden; hart(je) [van de stad enz.]; (2) centrum; [i.h.b.] hoofdstad; [i.h.b.] centrale regering; [i.h.b.] hoge pieten; omes
中央アフリカchuuouafurika Centrafrika; [off.] Centraal-Afrikaanse Republiek
中央アフリカ共和国chuuouafurikakyouwakoku Centraal-Afrikaanse Republiek; Centrafrika
中央アメリカchuuouamerika Midden-Amerika
中央処理装置chuuoushyorisouchi [comp.] centrale verwerkingseenheid; [afk.] CVE
中央労働委員会chuuouroudouiinkai Centrale Arbeidscommissie
中央地溝帯chuuouchikoutai Fossa magna; Grote Slenk; Grote Riftvallei
中央広場chuuouhiroba centraal plein
中央情報局chuuoujouhoukyoku centrale inlichtingendienst
中央条約機構chuuoujouyakukikou Centrale Verdragsorganisatie
中央銀行chuuouginkou (1) centrale bank; (2) Mediobanca
中央青山chuuouaoyama ChuoAoyama PricewaterhouseCoopers [naam van de Japanse tak van het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers]
中央青山監査法人chuuouaoyamakansahoujin ChuoAoyama PricewaterhouseCoopers [naam van de Japanse tak van het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers]
中学chuugaku lager middelbaar (onderwijs); middenschool
中学校chuugakkou school voor lager middelbaar onderwijs; middenschool
中学生chuugakusei middelbare scholier
中将chuujou (1) [mil.] luitenant-generaal; [afk.] lt.-g.; [afk.] lt.-gen.; [afk.] luit.-gen.; [mar.] viceadmiraal; (2) [ritsuryō] viceprefect van de Keizerlijke Wacht; (3) [nō-jargon] chūjō-masker [= masker dat een jonge edelman voorstelt]
中将軍soinoikusakimi [Jap.gesch.] generaal der middenlinie
中将軍chuushyougun [Jap.gesch.] generaal der middenlinie
中尉chuui [mil.; luchtmacht] eerste luitenant; 1e luitenant; [mar.] luitenant-ter-zee 3e klasse
中小chuushyou [~の] klein en middelgroot
中小企業 chuushyoukigyou midden- en kleinbedrijf; [Belg.N.] kleine of middelgrote onderneming; [afk.; Belg.N.] kmo
中尾nakao Nakao
中山chuuzan Zhōngshān
中山nakayama (1) Nakayama; (2) Nakayama
中島nakajima (1) eiland in een rivier; vijver; riviereiland; vijvereiland; (2) Nakajima
中嶋nakashima Nakashima
中嶋nakajima Nakajima
中川nakagawa Nakagawa
中差 ; 中指nakazashi (1) pijl in pijlkoker; (2) haarspeld
中年chuunen middelbare leeftijd; [afk.] m.l.
中庭nakaniwa binnenhof; binnenplaats; binnenplein; patio
中形chuugata (1) [~の] middenklasse-; van middelmatige; middelbare grootte; middelgroot; (2) middelgroot patroon; [i.h.b.] yukata-stof
中律chuuritsu (1) achtste maand; (2) [wisk.] gemiddelde
中心人物chuushinjinbutsu centrale figuur; hoofdfiguur; hoofdpersoon; middelpunt; spilfiguur; sleutelfiguur; sleutelpersoon
中心的chuushinteki centraal
中心部chuushinbu middendeel; middengedeelte; middenstuk; middelstuk; centrum
中心chuushin (1) midden; hart; binnenste; kern; [fig.] middelpunt; [fig.] spil; [fig.] navel; [綱の] ziel; (2) centrum; [fig.] haard
中性chuusei (1) [taalk.] neutrum; onzijdig; onzijdig genus; (2) [chemie] neutraliteit; (3) geslachtloosheid
中性子chuuseishi [nat.] neutron
中性点chuuseiten neutraal punt
中手骨chuushyukotsu [anat.] middelhandsbeen; middelhandsbeentje; middenhandsbeen; middenhandsbeentje; ossa metacarpalia
中括弧chuukakko [drukw.] accolade; strik
中指nakayubi (1) middelvinger; middenvinger; middelste vinger; [in kinderversjes] langejaap; (2) derde teen; middelteen; middenteen; middelste teen
中断chuudan onderbreking; interruptie; afbreking; verbreking; ophouden; intermissie; pauze; pauzering; opschorting; break; staking; stopzetting; respijt; [veroud.] tussenpozing
中断するchuudansuru onderbreken; interrumperen; pauzeren; opschorten; afbreken; verbreken; ophouden met; staken; stopzetten
中日chuunichi (1) middelste dag; (2) [boeddh.] nachteveningsdag; (3) China en Japan
中日nakabi middelste dag (van een voorstellingsperiode of sumotoernooi)
中旬chuujun middelste tien dagen van de maand; midden van de maand; halverwege de maand; [w.g.] tweede decade van een maand [tijdruimte tussen de 11ste en 20ste dag van de maand]
中期chuuki (1) middenperiode; (2) [kooph.] middellange termijn; (3) [bio.] metafase; middelste stadium
中村nakamura (1) Nakamura; (2) Nakamura
中東chuutou het Midden-Oosten
中東条約機構chuutoujouyakukikou Verdragsorganisatie voor het Midden-Oosten
中枢chuusuu (1) centrum; (2) [fig.] kern; spil; pijler; brandpunt; middelpunt; navel
中核chuukaku kern; hart; middelpunt
中核的自己資本chuukakutekijikoshihon [fin.] kernkapitaal
中森nakamori Nakamori
中概念不周延の虚偽chuugainenfushyuuennokyogi [log.] drogreden van de niet-gedistribueerde middelterm
中止chuushi afgelasting; onderbreking; afstel; afblazing; stopzetting; staking; opschorting; stillegging; afzegging; afbreking; annulatie
中止するchuushisuru afgelasten; onderbreken; afstellen; afblazen; annuleren; stopzetten; staken; opschorten; schorsen; stilleggen; afzeggen; afbreken; opgeven
中毒chuudoku (1) vergiftiging; vergeving; intoxicatie; (2) verslaving
中毒するchuudokusuru een vergiftiging krijgen
中毒患者chuudokukanja verslaafde; addict
中毒死chuudokushi vergiftigingsdood; dood door vergiftiging
中毒死するchuudokushisuru de vergiftigingsdood sterven; sterven door vergiftiging
中毒症chuudokushyou [geneesk.] toxicose; ziekte door vergiftiging
中毒者chuudokushya verslaafde; addict
中津nakatsu Nakatsu
中津川nakatsugawa Nakatsugawa
中流階級chuuryuukaikyuu middenklasse; middenstand; middengroepen; burgerij; burgerstand; bourgeoisie
中流chuuryuu (1) middenloop; middengedeelte; middelgedeelte van een rivier; (2) [soc.] middenklasse; middenstand; middengroepen; middle class
中生代chuuseidai [geol.] mesozoïcum; secundair; het secundaire tijdvak
中産階級chuusankaikyuu middenklasse; middenstand; middengroep; burgerij; burgerstand; bourgeoisie
中田chuuden [gesch.] rijstveld van middelhoge vruchtbaarheid; matig renderend rijstveld
中田nakada Nakada
中略chuuryaku afbreking; weglating midden in een woord of passage; [taalk.] syncope
中盤chuuban (1) [go; shōgi] middenspel; volle spelfase; (2) [fig.] volle gang; (3) [voetb.] middenveld; [i.h.b.] middenvelder
中直りnakanaori (1) verzoening; reconciliatie; bijlegging; hereniging; [gesch.] zoen; (2) kortstondige beterschap
中直りする ; 仲直りするnakanaorisuru zich verzoenen; het weer goed maken; weer vriendschap sluiten; weer vrienden worden; vrede sluiten (met); het bijleggen; zich reconciliëren
中程nakahodo ongeveer het midden; zo halverwege; halfweg
中空chuukuu (1) [~に] in de lucht; hemel; (2) [~の] hol; leeg vanbinnen
中空nakazora (1) [~の] in de lucht; hemel; (2) onderweg; (3) onrustig; zenuwachtig; (4) onaf; onvolkomen; (5) halfslachtig; halfbakken; onzorgvuldig; nonchalant; slordig
中立chuuritsu neutraliteit; onzijdigheid
中立性chuuritsusei neutraliteit
中等chuutou (1) tussensoort; middelsoort; middenklasse; medium; middencategorie; tweede rang; klas; doorsneekwaliteit; middelmaat; (2) middelduur; (3) secundair; middelbaar
中米chuubei Midden-Amerika
中米機構chuubeikikou Organisatie van Midden-Amerikaanse Staten; [afk.] ODECA
中納言chuunagon [Jap.gesch.] middelraadsheer
中級chuukyuu intermediair niveau; [onderw.] middenbouw
中絶chuuzetsu (1) onderbreking; opschorting; interruptie; afbreking; stopzetting; staking; (2) abortus; zwangerschapsafbreking; zwangerschapsonderbreking; vruchtafdrijving; afdrijving
中絶するchuuzetsusuru (1) onderbreken; opschorten; afbreken; staken; stopzetten; (2) [妊娠を] voortijdig afbreken; onderbreken; aborteren; [胎児を] afdrijven; doen aborteren
中継ぎnakatsugi (1) bemiddeling; tussenkomst; (2) [honkb.] reliever [= tweede pitcher die tijdens een honkbalwedstrijd als invaller van de eerste ingezet wordt]; (3) verbindingsstuk in het midden; (4) voogd; (5) nakatsugi-theepot [= waarvan deksel en koker even lang zijn]
中継するchuukeisuru relayeren; heruitzenden; overnemen; doorgeven
中継器chuukeiki [tel.] repeater; repetitor
中継放送chuukeihousou relais; heruitzending; overname
中継chuukei (1) relais; heruitzending; het overnemen; overname; (2) omzetting [van signaal]
中耳chuuji [anat.] middenoor; auris media; trommel; tympanum
中耳炎chuujien [geneesk.] middenoorontsteking; otitis media; ontsteking van het middenoor; trommelvliesontsteking; tympanitis
中腹chuufuku halverwege op de berg; bergzijde tussen voet en top
中興chuukou restauratie; tijdelijk herstel
中興するchuukousuru restaureren; tijdelijk herstellen; weer tot bloei doen komen
中華chuuka (1) Rijk van het Midden; China; (2) [cul.] Chinese keuken; Chinees gerecht; (3) [cul.] Chinese deegsliertjes; Chinese vermicelli; mi; mihoen; bami; (4) [cul.] Chinese bapao; bāozi 包子 [gestoomd broodje met vleesvulling]
中華人民共和国chuukajinminkyouwakoku Volksrepubliek China
中華料理chuukaryouri [cul.] Chinese keuken; Chinees gerecht; Chinees eten
中華民国chuukaminkoku Republiek China; Taiwan
中華蕎麦chuukasoba [cul.] Chinese deegsliertjes; Chinese vermicelli; mi; mihoen; bami
中華街chuukagai Chinese wijk; buurt; Chinezenwijk; Chinatown
中華鍋chuukanabe wok; wadjan; wadjang
中華饅頭chuukamanjuu [cul.] Chinese bapao; bāozi 包子 [gestoomd broodje met vleesvulling]
中西nakanishi Nakanishi
中越chuuetsu (1) China en Vietnam; [~の] Sino-Vietnamees; (2) Chūetsu
中足骨chuusokkotsu [anat.] middelvoetsbeentje; middenvoetsbeentje; gelidbeentje
中距離弾道弾chuukyoridandoudan [mil.] middellangeafstandsraket; IRBM
中身 ; 中味nakami (1) inhoud; [comp.] content; substantie; (2) lemmet [van mes]; kling [van zwaard]
中辞典chuujiten middelgroot woordenboek
中近東chuukintou het Midden- en Nabije Oosten
中退chuutai [onderw.] voortijdige schoolverlating; schooluitval; schoolverlating zonder diploma
中退するchuutaisuru [大学; 高校を] voortijdig; vroegtijdig verlaten; verlaten zonder diploma; niet afmaken
中途chuuto (1) halverwege; halfweg; (2) in het midden van …; middenin …; op de helft van …
中途半端chuutohanpa halfslachtig; onaf; onafgedaan; onvolledig; onvolkomen; gedeeltelijk
中途半端なchuutohanpana halfslachtig; onaf; onafgedaan; onvolledig; onvolkomen; gedeeltelijk
中途半端にchuutohanpani halverwege; halfweg; half; halfslachtig; onvolledig; onvolkomen; gedeeltelijk
中途退学chuutotaigaku [onderw.] voortijdige schoolverlating; schooluitval; schoolverlating zonder diploma
中道右派chuudouuha centrumrechtse partij; groep; groepering; fractie; centrumrechts
中道左派chuudousaha centrumlinkse partij; groep; groepering; fractie; centrumlinks
中道派chuudouha [pol.] centrum; centristen
中道chuudou (1) middenweg; tussenweg; via media; (2) halverwege; halfweg; onderweg; (3) middenetappe van een Fuji-beklimming; (4) [boeddh.] madhyamā-pratipad [= middenpad]
中道nakamichi (1) centrale weg; straat; (2) tussenweg; middenweg; middelstraat
中部chuubu (1) middengedeelte; middenstuk; centrale; middelste gedeelte; midden; centrum; (2) Chūbu-gewest
中里nakazato Nakazato
中野nakano Nakano
中間報告chuukanhoukoku tussentijds verslag; interim-rapport
中間宿主chuukanshyukushyu [biol.] tussengastheer
中間chuukan (1) midden; het tussenliggende; (2) midden; gematigde standpunt; centrum; (3) tussentijd; intermedium; interim; tussenstadium; tussenliggende fase
中隊chuutai [mil.] compagnie; [arch.] vendel
中露 ; 中ロchuuro (1) China en Rusland; (2) Chinees-Russisch; Sino-Russisch
中頃nakagoro (1) [先月の] ongeveer; rond het midden; (2) [階段の] ongeveer halverwege; halfweg; (3) middeleeuwen
中風chuufuu verlamming; paralyse; paralysie; apoplexie
中風chuubu verlamming; paralyse; paralysie; apoplexie
中高年chuukounen (1) middelbare of gevorderde leeftijd; [fig.] middag en avond van het leven; [fig.] zomer en herfst des levens; (2) iemand van middelbare of gevorderde leeftijd
中高年者chuukounenshya persoon van middelbare of gevorderde leeftijd
中高chuukou (1) lagere en hogere middelbare school; (2) middelbare en hoge mate; middelbaar en hoog niveau
中高nakadaka (1) [~の] bolrond; convex; met een verheven midden; (2) [~の顔] met een prominente neusrug
juu (1) tijdens; gedurende (de; het hele …); de hele; het (ge)hele … door; het; de hele … rond; (2) door; in; over heel …; heel de; het (… door); -wijd; -breed; (3) in de loop van; binnen (een tijdspanne van); doorheen; door … heen
chuu (1) midden; tweede (van de drie); medium; middelgroot [gezegd van boekdelen (jōchūge 上中下); formaten (daichūshō 大中小) enz.]; (2) gemiddelde; middelmaat; [fig.] middenweg; (3) China; Chinees-; Sino-; (4) te midden van; onder; tussen; in; binnen [ter aanduiding van het zich bevinden in een ruimte]; (5) aan het …; tijdens; onder; gedurende; in de loop van; terwijl [ter aanduiding van het zich bevinden in een tijdsinterval of halverwege een actie]; (6) [maatwoord voor treffers]
naka (1) binnenste; binnenkant; inwendige; (2) midden; hart; (3) in; onder; in het midden van; te midden van; tussen; tijdens; gedurende; (4) (gulden) middenweg; tussenweg
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 183 treffers (zoekopdracht: '中', strategie: exact). 
2005-2023