日蘭辭典+

71 resultaten voor 「今」
日蘭辭典 (titelwoord)
ima
bw. (1) [現今] nu; thans; op ’t oogenblik; tegenwoordig; heden ten dage. (2) [直に] dadelijk; onmiddellijk. (3) [たった] zoo even; zoo juist; daar net. (4) [更に] nog; nogeens; nog meer. ¶ tegenwoordig; huidig; bestaand. ¶ から van nu af aan; voortaan; in ’t vervolg. ¶ までも tot nu toe; nog altijd. ¶ では dezer dagen; tegenwoordig; in den laatsten tijd. ¶ 迄 tot dusverre; tot nu toe. ¶ voorlopig; op het oogenblik; zooals de toestand nu is. ¶ 迄にない事件 iets, dat nog nooit is voorgekomen. ¶ かと in groote spanning. ¶ に始めぬ van ouden datum. ¶ に zoo dadelijk. ¶ に見ろ je zult het dadelijk zien. ¶ にも降りさうです het ziet er uit of het zoo dadelijk zal gaan regenen. ¶ 少し下さい geef mij nog wat. ¶ 二寸長く切って下さい snijd het twee duim langer af. ¶ 一つの方を下さい geef mij liever de andere.
日蘭辭典 (trefwoord)
hontō本當

(本当) zn. waarheid v.; werkelijkheid v.; feit o. ¶ 本當の waar; werkelijk; echt. ¶ 本當に waarlijk; inderdaad; in ernst. ¶ 本當にする voor ernst opnemen; gelooven. ¶ 本當を言へば ronduit gezegd; eerlijk gezegd. ¶ 何時が本當です wat is de juiste tijd nu? ¶ 本當ですか is het heusch waar? ¶ 本當か知らぬ zou het waar zijn?

hayai早い
(速い、疾い、捷い) bn. snel; vlug; spoedig; prompt; vroeg. ¶ 早いが in ’t kort gezegd. ¶ 仕事が早い vlug zijn werk doen. ¶ が早い hard kunnen loopen. ¶ 進步が早い snelle vorderingen maken; vlug vooruitkomen. ¶ 一刻も早いがよい hoe eerder hoe beter. ¶ 東京火事早い in Tokyo komt dikwijls brand voor. ¶ 君は朝は早いか sta je gewoonlijk vroeg op? ¶ 林檎もいでは早過ぎる het is nog te vroeg om appels te plukken.
yoriより
vz. (1) [から] van; sedert; sinds. vw. (2) [比較] dan. ¶ より van nu af aan. ¶ より買ふ iets van iemand koopen. ¶ より二十まで van tien tot en met twintig. ¶ を出てより sinds wij uit het vaderland zijn weggegaan. ¶ よりビール好む meer van bier houden dan van ‘‘sake.’’ ¶ これより入るからず verboden toegang.
SUPPLEMENT (trefwoord)
saitei最低
(na-adj,no-adj,znw,bw) (1) het minste; ten minste; allerminste; het laagste; het allerlaagste. ¶ 最低限 saiteigen het minimum. ¶ 最低気温 saitei kion minimum temperatuur; laagste temperatuur. ¶ 私たちは1日に最低7時間は寝なければならないWatachitachi wa ichinichi ni saitei shichi jikan wa nenakereba naranai. We moeten op een dag minstens zeven uur slapen. (2) [naar een maatstaf of rangorde] het slechtst; de laagste rang. ¶ これまで読んだで最低のだ。 Kore wa ima made yonda naka de saitei no hon da. Dit is het slechtste boek dat ik tot nu toe heb gelezen. (3) [van iemands karakter] walgelijk; verdorven; verwerpelijk; gemeen. ¶ そんなつくなんては最低だ。 Sonna uso wo tsuku nan te kare wa saitei da. Hij is verwerpelijk dat hij dat soort leugens vertelt. (TTC) (4) [uitroep van walging of afkeer] Walgelijk!; Getver!; Gatver!.
kagon過言
(znw) (1) overdrijving. ¶ …といっても過言ではない ...to itte mo kagon de wa nai Het is geen overdrijving te stellen dat... ¶ 時代だと言っても過言ではないIma wa kuruma no jidai da to itte mo kagon de wa nai. Het is geen overdrijving om te stellen dat dit het tijdperk van de auto is. (TTC) (2) verspreking.

NB De woorden kagon 過言 en kagen 過言 lijken tegenwoordig samen te vallen. Weliswaar geven sommige woordenboeken subtiele verschillen in betekenis, maar wisselt het welke nuances aan welk woord worden toegekend. De variant kagen 過言 lijkt minder gangbaar. Volgens KNJED4 is kagon 過言 schrijftaal. (1) → iisugi 言い過ぎ (2) → iiayamari 言い誤り.
zus, zuster

[de, zussen; zusters] (1.a.a) [oudere zus(ter); mijn [onze] zus(ter)] ane (beleefheid: geen of nederig; richting: geschikt voor benoemen van de eigen zuster tegen tweede persoon; over een derde persoons oudere zuster (niet erend, niet beleefd); over een oudere zuster in algemene zin). ¶ 回転いいAne wa atama no kaiten ga ii. Mijn zus is vlot van begrip. 料理先生にして習いました。 Ryōri wa ane wo sensei ni shite naraimashita. Mijn zus heeft me koken geleerd. (TTC) (1.a.b.) [oudere zus; jongedame; aanspreekvorm serveerster] 姉さん anesan (algemeen of neutraal beleefd).

(1.b) [oudere zus(ter), uw [hun] zus(ter); aanspreekvorm serveerster] 姉さん neesan; お姉さん oneesan (beleefdheid: erend of algemeen beleefd; richting: over tweede of derde persoons oudere zuster; binnen wij-groep over of naar de eigen oudere zuster; in algemene zin); おちゃん oneechan (idem, maar meer familiair of vertroetelend). NB met name onder en naar kinderen worden deze vormen ook gebruikt om in algemene zin naar oudere zussen te verwijzen. ¶ メアリーは遊園地で一人で泣いている男の子を見つけて、やさしくをかけた。「ねえぼくどうしたの? 迷子になっちゃったの? おちゃんが迷子センターに連れてってあげようか?」 Mearii wa yūenchi de hitori de naite iru otoko no ko wo mitsukete, yasashiku koe wo kaketa. ‘Nee, boku, dōshita no? Meigo ni nattyatta no? Oneechan ga meigo-sentā ni tsurete tte ageyō ka?’ In het pretpark vond Mary een huilend jongetje. Met zachte stem sprak ze: ‘Hee, jongetje, wat is er aan de hand? Ben je je ouders kwijt? Zal ik [lett. de oude zus] je naar de informatiebalie brengen [lett. zoekgeraakte-kinderen-afdeling]?’ (TTC)

(2.a) [jongere zusje/zuster, mijn [onze] zuster/zusje] imōto (beleefheid: geen of nederig; richting: geschikt voor benoemen van de eigen zuster tegen tweede persoon; over een derde persoons jongere zuster (niet erend, niet beleefd); over een jongere zuster in algemene zin). ¶ の咲子ですと年子で、受験生ですImōto no Sakiko desu. Boku to toshigo de, ima jukensei desu. Dit is mijn zusje Sakiko. Ze minder dan een jaar jonger dan ik en studeert nu voor haar toelatingsexamens. ¶ をパーティーに連れて行きます。 Imōto wo paatii ni tsurete ikimasu. Ik neem mijn zus mee naar het feestje. (TTC) NB in een wij-groep noemen oudere broers en zussen hun jongere zuster alleen bij naam (dit vloeit voort uit de hiërarchie), omgekeerd spreken jongere broers en zussen hun oudere zussen normaal gesproken als姉さん oneesan aan. (Miura)

(2.b) [jongere zusje/zus(ter), uw [hun] zusje/zus(ter)] さん imōtosan (beleefdheid: erend of algemeen beleefd; richting: over tweede of derde persoons jongere zuster, of in algemene zin). ¶ 今度さんを連れていらっしゃい。 Kondo wa imōtosan wo tsurete irasshai. Neem de volgende keer je zus mee. ¶ さんによろしくね。 Imōtosan ni yoroshiku ne. Doe de groetjes aan je zus. (TTC)

(3) [zusters, zussen, zusjes] shimai; [oudere zus en jongere broer] 姉弟 kyōdai;[oudere broer en jongere zus] 兄妹 kyōdai; [broer en zus] 兄姉 kyōdai; [broers of broer en zus] 兄弟 kyōdai.

(4) [verpleegster] 看護婦 kangofu; [verpleger m/v] 看護士 kangoshi.

(5) [non] 修道女 shūdōjo; 修道尼 shūdōni; 尼僧 nisō.

TEKST EN UITLEG (trefwoord)
ima wo ikiru今を生きる
(いまを生きる) uitdr. leven bij de dag; leven in het nu; leef in het nu; pluk de dag; carpe diem.

『いまを生きる』(原題: Dead Poets Society)は、1989年のアメリカ映画である。 原題の「Dead Poets Society」は劇中の教師ジョン・キーティングがウェルトン校在学中に結成した詩読サークルで、すべて没した古典的詩人の作品のみ読むことからつけられた。また邦題の「いまを生きる」は劇中でキーティングが発するラテン語「Carpe Diem」の日本語訳。厳密には「いまを生きろ」ないしは「いまを掴め」といった意味になる。アメリカのノーベル文学賞受賞者ソール・ベローの作品に同名の『Seize the Day(その日をつかめ) (1956)』がある。

Ima wo ikiru (gendai: Dead Poets Society) wa, senkyūyakuhachijūkyū-nen no Amerika eiga de aru. Gendai no ‘Dead Poets Society’ wa gekichuu no kyōshi Jon Kiitingu ga Weruton-kō zaigakuchū ni kesseishita shidoku saakuru de, subete mosshita kotenteki shijin no sakuhin nomi yomu koto kara tsukerareta. Mata hōdai no ‘Ima wo ikiru’ wa gekichū de Kiitingu ga hassuru Ratengo ‘Carpe Diem’ no Nihonyaku. Genmitsu ni wa ‘Ima wo ikiro’ naishi wa ‘ima wo tsukame’ to itta imi ni naru. Amerika no Nōberu bungakushō Sōru Berō no sakuhin ni dōmei no Seize the Day (sono hi wo tsukame) (1956) ga aru.

Ima wo ikiru (originele titel: Dead Poets Society), is een Amerikaanse film uit 1989. De originele titel Dead Poets Society is afkomstig van het gegeven dat in het door de docent John Keating opgerichte leesclubje alleen klassieke werken werden gelezen van dichters die allemaal al waren overleden. De Japanse titel ‘Ima wo ikiru’ (‘Leven bij de dag’) is de Japanse vertaling van de door Keating geuite Latijnse spreuk ‘Carpe Diem’. Strikt genomen is de betekenis daarvan ‘leef nu’ of ‘grijp het nu’. Er is [ook] een roman van Nobelprijs winnaar Saul Bellow met de vergelijkbare titel Seize the Day (grijp de dag) (1956). (Bron: Wikipedia (2011-08-14))
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <今>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
今々imaima (1) nu; thans; heden; tegenwoordig; (2) elk; ieder moment; aanstonds; terstond; gauw; weldra; zo; (3) [~と] terminaal; kritiek
今からimakara van nu af (aan); vanaf heden; voortaan; hierachter; hierna; hierop
今から10年後imakarajuunengo over tien jaar
今か今かと待つimakaimakatomatsu elk ogenblik verwachten; met ongeduld afwachten
今しもimashimo (1) net nu; juist nu; net op dit moment; elk ogenblik; (2) [~…する] op het punt staan te
今し方imashigata zojuist; zonet; daarnet
今すぐimasugu onmiddellijk; meteen; ogenblikkelijk; dadelijk; per direct; zonder afstel; uitstel; onverwijld; terstond; subiet; à la minute; à la seconde
今ではimadeha nu (echter); tegenwoordig; vandaag de dag; heden ten dage; intussen; ondertussen; inmiddels; middelerwijl; middelertijd
今でもimademo (1) zelfs nu; nu nog; ook nu; nog altijd; nog steeds; (2) [~…ない] nog niet
今にimani zo dadelijk; dadelijk; spoedig; weldra; dra; gauw
今にしてimanishite nu; op dit ogenblik; tegenwoordig; thans
今にして思えばimanishiteomoeba achteraf bezien; gezien; beschouwd
今にもimanimo op het punt staan te …; bijna; elk moment (kunnen) …; op de rand van … (zijn)
今の所imanotokoro [~] voorlopig; voor het ogenblik; alvast; vooreerst; voorshands; vooralsnog
今は亡きimahanaki wijlen …; de; z'n; haar onlangs overleden …; … zaliger gedachtenis; nagedachtenis; … piae memoriae; [afk.] z.g.
今までimamade tot op heden; tot nu (toe); tot dusver; tot nog toe; tot op de dag van vandaag
今めかしいimamekashii (1) modieus; eigentijds; trendy; (2) bruisend; druk; levendig; (3) lichtzinnig; wuft; frivool; (4) gemaakt; gekunsteld; geaffecteerd; bestudeerd
今もimamo ook nu; nog
今やimaya (1) nú; net nu; uitgerekend nu; (2) elk moment; zo meteen; aanstonds; dadelijk; (3) dit keer echter; nu daarentegen
今を時めくimawotokimeku thans op het toppunt van z'n macht zijn; nu z'n moment de gloire beleven
今一つimahitotsu nog een beetje; een ietsje
今井imai Imai
今以てimamotte (1) nog steeds ; (2) [~…ない] vooralsnog; nog niet
今体kintai moderne vorm; moderne stijl
今回konkai deze keer; dit keer; ditmaal; nu
今夜konya deze avond; vanavond; hedenavond; deze nacht; vannacht; hedennacht
今宵koyoi vanavond; hedenavond; deze avond
今尚imanao nog steeds; nog altijd; tot nog toe; tot nu toe
今川imagawa Imagawa
今川焼きimagawayaki [Jap.cul.] Imagawa-gebak [= soort van dikke ronde wafel gevuld met zoete bonenpasta]
今年kotoshi dit jaar; van 't jaar; in het huidige jaar
今度のkondono (1) tegenwoordig; nieuw; (2) afgelopen; laatst; recent; (3) volgend; aanstaand; komend; [gew.] naast
今度kondo (1) nu; thans; heden; deze keer; ditmaal; (2) de laatste tijd; in de laatste tijd; recentelijk; dezer dagen; tegenwoordig; (3) de volgende keer; de volgende maal; in het vervolg; (4) binnenkort; eerstdaags; op korte termijn; in de naaste toekomst; vandaag of morgen; een andere keer
今彼imakare huidig vriendje; huidig lief
今後kongo hierna; in de toekomst; van nu af; van nu af aan; voortaan; in het vervolg
今日はkonnichiha goedendag; goeiendag; hallo; hoi; dag; goedemiddag; goeiemiddag; bonjour; [volkst.] gedag; [volkst.] goei; [bij joden] sjolem; goedemorgen; goedenavond
今日明日kyouasu vandaag of morgen; binnenkort; weldra; een dezer dagen; eerdaags; eerstdaags; eerlang; te eniger tijd; [gew.] schier of morgen
今日kyou vandaag
今日konnichi (1) vandaag; (op) deze dag; heden; (2) vandaag de dag; heden ten dage; tegenwoordig; (in de) tegenwoordige tijd; in onze dagen
今時のimadokino huidig; hedendaags; modern; van vandaag; van tegenwoordig; gangbaar; heersend
今時分imajibun nu ongeveer; rond; om deze tijd; rond dit uur
今時imadoki (1) heden; huidige tijd; tegenwoordige tijd; vandaag de dag; nu; thans; heden ten dage; dezer dagen; (2) op dit (late; vroege) uur; (3) [~の] van tegenwoordig; van vandaag; modern; huidig; hedendaags
今時konji thans; nu; heden ten dage; vandaag de dag; tegenwoordige; huidige tijd; dezer dagen
今晩konban deze avond; vanavond; hedenavond; op de avond van deze dag
今晩はkonbanha goedenavond; goeienavond; [inform.] genavond; genavend
今更imasara (1) nu al; nu nog; alsnog; zo laat nog; (2) pas nu; nu voor het eerst; (3) opnieuw; nu weer
今月kongetsu deze maand; in de huidige maand
今朝方kesagata vanmorgen; vanochtend; hedenmorgen; hedenochtend
今朝kesa deze morgen; deze ochtend; vanmorgen; vanochtend; hedenmorgen; hedenochtend
今村imamura Imamura
今様imayou (1) hedendaagse mode; moderne stijl; (2) vroeg-middeleeuwse (mid-Heian) ballade opgebouwd uit vier versregels van alternerend zeven en vijf lettergrepen
今様のimayouno modern; eigentijds; hedendaags; nieuw; up-to-date; bijdetijds; contemporain
今治imabari Imabari
今生konjou huidig bestaan; dit leven; hiernumaals
今秋konshyuu deze herfst
今週konshyuu deze week; van de week
今際imawa het laatste uur; stervensuur; doodsuur; sterfuur
今際の際imawanokiwa (1) [~まで] tot aan z'n laatste snik; tot aan de laatste ademtocht; tot in z'n laatste ogenblikken; (2) [~に] op z'n sterfbed; in het uur van z'n dood; in z'n laatste ogenblikken; in z'n stervensuur
今頃imagoro (1) nu ongeveer; rond; om deze tijd; rond dit uur; (2) onderhand; op dit ogenblik
今風imafuu mode van vandaag; nieuwe; eigentijdse; nieuwste; laatste; heersende mode; trend van de dag; tegenwoordige rage; de laatste smaak; dernier cri; haute nouveauté; modernisme; modern karakter; moderne smaak; stijl
今風のimafuuno bijdetijds; trendy; modieus; in; modern; du jour; up-to-date; in de mode; fashionable; in zwang; nieuwerwets; eigentijds; contemporain; hedendaags
ima (1) nu; heden; op het ogenblik; thans; tegenwoordig; heden ten dage; (2) dadelijk; zo dadelijk; onmiddellijk; weldra; dra; spoedig; gauw; (3) even tevoren; zojuist; zo-even; daarnet; net; pas; (4) nog; nog eens; nog meer
kon (1) huidig; tegenwoordig; van vandaag; van nu; (2) vandaag de …
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 63 treffers (zoekopdracht: '今', strategie: exact). 
2005-2023