日蘭辭典+

9 resultaten voor 「何と」
日蘭辭典 (titelwoord)
nan to何と
tw. wat!; bw. hoe; hoezeer. ¶ 何と暑いことwat is het warm! ¶ 何とか het een of ander; dit of dat; zus of zoo. ¶ 何とも niets; volstrekt niets. ¶ 何とも言へぬ men kan er niets van zeggen; onbeschrijfelijk. ¶ 何とも思はぬ onbeduidend; er niets om geven; het kan mij niets schelen; ¶ 何となく eenigszins; eenigermate; op de een of andere wijze; onbestemd. ¶ 何となく氣味が惡い ik voel me, waarom weet ik niet, niet erg op mijn gemak. ¶ 何となれば want; omdat.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <何と>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
何とかnantoka (1) [~言う] [mijnheer; juffrouw enz.] zus of zo; ding; dinges; huppeldepup; hoe-heet-[hij; zij; het]-ook-al-weer; (2) op de één of andere manier; op de één of andere wijze; enigerwijs; ergens; (3) enigszins
何とかしてnantokashite op de een of andere wijze; manier; in enig opzicht; ergens; op welke wijze; manier dan ook; hoe dan ook; à bis ou à blanc
何とかするnantokasuru iets doen; wat doen; het één of ander doen; zich behelpen
何とも ; 何共nantomo (1) [ter beklemtoning] echt; werkelijk; waarlijk; (2) [~ない] geenszins; in het geheel niet; niet de minste …; niet in het minst; maakt niet uit; niets aan de hand met; geen probleem met; geen punt; [mij enz.] om het even; (3) enorm; verschrikkelijk; erg; ontzettend; wat een …!; hoe verschrikkelijk …!
何とも言えないnantomoienai er valt niets met zekerheid over te zeggen; het is moeilijk te zeggen; het is koffiedik kijken; het zal er van afhangen
何と無くnantonaku ergens; ik-weet-niet-waarom; ik weet niet hoe het komt; maar; om de een of andere reden; vaagweg
何とnanito (1) waarom; (2) hoe; (3) wat?; hoezo?; (4) zeg; (5) enzovoort; en dergelijke; et cetera
何とnanto (1) hoe; op welke wijze; (2) wat!; hoe!; zo'n!; (3) hoezo; (4) allemachtig; asjemenou; hemeltje; menslief; wow; [Belg.N.] amai; (5) wel
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: '何と', strategie: exact). 
2005-2023