日蘭辭典+

4 resultaten voor 「例」
日蘭辭典 (titelwoord)
rei
zn. (1) [慣] gewoonte v.; gebruik o.; antecedent (前) o.; (2) [實] voorbeeld o.; illustratie v. (3) [場合] geval o. ¶ 前記の bovenstaand voorbeeld. ¶ に倣ふ voorbeeld volgen. ¶ に依っての如く zooals gewoonlijk. ¶ 引く voorbeeld aanhalen. ¶ なき nog nooit voorgekomen. ¶ gewoon; gebruikelijk. ¶ の人 de persoon in kwestie; de betrokken persoon.
日蘭辭典 (trefwoord)
ichirei一例
zn. een voorbeeld o. ¶ 一を擧げれば om een voorbeeld te geven.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <例>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
rei [maatwoord voor voorbeelden, illustraties]; ; (1) a. gewoonte; gebruik; vaste gebeurtenis; (2) b. regel; voorschrift; (3) c. algemeen principe; (4) d. voorbeeld; model; ; (1) gewoonte; gebruik; praktijk; (2) usance; usantie; het obligaat-zijn; (3) waarvan; van wie gesproken wordt; iets bekends [onder gespreksgenoten]; (4) precedent; traditie; (5) voorbeeld; illustratie; geval; specimen; staaltje; proeve; exemplum; [afk.] vb.
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.23 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '例', strategie: exact). 
2005-2020