日蘭辭典+

3 resultaten voor 「傾く」
日蘭辭典 (trefwoord)
omomuku赴く
i.w. (1) [行く] gaan; zich begeven naar. (2) [なる、傾く] worden; neiging hebben. ¶ 快方に赴く aan de beterende hand zijn; herstellende zijn; beter worden. ¶ 援助赴く gaan helpen; te hulp komen. ¶ 風潮の赴く de richting van den stroom; de geest des tijds.
naname
(斜め) zn. scheefheid v.; schuinte v. ¶ 斜の schuin; scheef; hellend. ¶ 斜に傾く hellen; schuin staan. ¶ 斜に見る van ter zijde aanzien; een schuinen blik slaan.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <傾く>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
傾く katamuku (1) neigen; buigen; hellen; schuin staan; overhellen; leunen; (2) geneigd zijn tot; zijn voorkeur hebben voor; (3) ondergaan; zinken; (4) bergafwaarts gaan; slecht gaan; wegebben; achteruitgaan
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.21 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '傾く', strategie: exact). 
2005-2019