日蘭辭典+

3 resultaten voor 「儲ける」
日蘭辭典 (trefwoord)
honeoru骨折る
i.w. zwoegen; zich inspannen. ¶ 骨折って儲けた zuur verdiend. ¶ の折れぬ gemakkelijk; licht.
kane
zn. (1) [屬] metaal o. (2) [錢] geld o. ¶ 儲ける geld verdienen. ¶ に困って居る in geldverlegenheid zijn. ¶ ばなれが好い royaal zijn. ¶ ある goed bij kas zijn; geld hebben. ¶ なる voordeelig zijn; windstgevend. ¶ する te gelde maken; voordeel trekken uit. ¶ goud regeert de wereld. ¶ さへあれば飛ぶも落される goud is de sleutel, die op alle sloten past.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <儲ける>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
儲ける moukeru (1) [winst] maken (op); [winst] behalen; opstrijken; er wat bij opsteken; verdienen; zijn voordeel doen (met); voordeel trekken (uit); [Barg.] bedissen; (2) [een kind] krijgen; [iem. een kind] schenken; (3) boffen; het treffen; zwijnen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '儲ける', strategie: exact). 
2005-2019