日蘭辭典+

59 resultaten voor 「八」
日蘭辭典 (titelwoord)
hachi
telw. acht. ¶ 八字髭 afhangende snor. ¶ 額に八の字を寄せる het voorhoofd fronsen.
日蘭辭典 (trefwoord)
nanakorobi-ya-oki七轉び八起
(転び起き) zn. wisselvalligheid der fortuin; succes na vele mislukkingen.
ji

zn. (1) [] tijd m. (2) [時間] uur o. ¶ 三 half vier. ¶ 何時に om hoe laat? ¶ 分 kwart voor negen.

TEKST EN UITLEG (trefwoord)
kazu, sūji数、数字

getallen

  • Eén tot en met tien hebben zowel kango (漢語, ontleend aan Chinees) als wago (和語, oorspronkelijk Japans) equivalenten.
  • In de Chinese reeks vervangt men meestal het equivalent van vier (shi) door yon of yo, ook bij de hogere getallen. Bijvoorbeeld vierenveertig is dan yonjuuyon. Evenzo wordt zeven (shichi) vaak vervangen door nana.
NederlandsJapans, kangoschrijftaalJapans, wagoschrijftaal
een ichi1, 一, 1, 壱 hitotsu1つ, 一つ, 1つ
twee ni2, 二, 2, 弐 futatsu2つ, 二つ, 2つ
drie san3, 三, 3, 参 mitsu, mittsu3つ, 三つ, 3つ
vier shi [→yon, yo]4, 四, 4, 肆 yotsu, yottsu4つ, 四つ, 4つ
vijf go5, 五, 5, 伍 itsutsu5つ, 五つ, 5つ
zes roku6, 六, 6, 陸 mutsu, muttsu6つ, 六つ, 6つ
zevenshichi [→nana] 7, 七, 7, 漆 nanatsu7つ, 七つ, 7つ
achthachi8, 八, 8, 捌 yatsu, yattsu8つ, 八つ, 8つ
negenkyuu, ku9, 九, 9, 玖 kokonotsu9つ, 九つ, 9つ
tienjuu10, 十, 一〇, 10, 拾 to, too10, 十, 一〇, 10
NederlandsJapansschrijftaal
nulrei, zero0, 〇, 0, 零
  • Vanaf elf zijn er alleen getallen gebaseerd op het stelsel dat is gevormd naar ontleningen uit het Chinees, maar neem nota van de vervanging van shi door yon en van shichi door nana, zoals hierboven aangegeven.
  • De eenheden juu, hyaku en sen staan op zichzelf voor respectievelijk tien, honderd en duizend, maar tienduizend is ichiman (letterlijk één-tienduizend). Miljard komt zowel voor als oku als ichioku.
  • In instanties als rokujuuku (negenenzestig) wordt de negen meestal als ku gerealiseerd, maar bij negenhonderd (kyuuhyaku), negenduizend (kyuusen), negentigduizend (kyuuman), geeft men de voorkeur aan kyuu.
  • De volgorde van de telwoorden is zoals in het Engels, en wijkt dus van het Nederlands af in de tientallen: vijfenveertig is yonjuugo letterlijk vier-tien-vijf (vergelijk het Engels forty-five).
  • Wanneer het aantal van iets gegeven wordt, gebruikt men de getallen meestal in combinatie met maatwoorden (ook wel klasse-aanduiders genoemd). Zie josuushi voor het gebruik daarvan.
NederlandsJapansschrijftaal
elfjuu ichi11, 十一, 11
twaalfjuu ni12, 十二, 12
dertienjuu san13, 十三, 13
viertienjuu yon, juu shi14, 十四, 14
vijftienjuu go15, 十五, 15
zestienjuu roku16, 十六, 16
zeventienjuu shichi, juu nana17, 十七, 17
achttienjuu hachi18, 十八, 18
negentienjuu kyuu, juu ku19, 十九, 19
twintigni juu20, 二十, 二〇, 20
eenentwintigni juu ichi21, 二十一, 二〇一, 21
tweeentwintigni juu ni22, 二十二, 二〇二, 22
....
dertigsan juu30, 三十, 三〇, 30
veertigyon juu40, 四十, 四〇, 40
vijftiggo juu50, 五十, 五〇, 50
zestigroku juu60, 六十, ろく〇, 60
zeventignana juu, shichi juu70, 七十, 七〇, 70
tachtighachi juu80, 八十, 八〇, 80
negentigkyuu juu90, 九十, 九〇, 90
honderdhyaku100, 百, 一〇〇, 100
tweehonderdnihyaku200, 二百, 二〇〇, 200
driehonderdsanbyaku300, 三百, 三〇〇, 300
vierhonderdyonyaku400, 四百, 四〇〇, 400
vijfhonderdgohyaku500, 五百, 五〇〇, 500
zeshonderdroppyaku600, 六百, 六〇〇, 600
zevenhonderdnanahyaku700, 七百, 七〇〇, 700
achtonderdhappyaku800, 八百, 八〇〇, 800
negenhonderdkyuuhyaku900, 九百, 九〇〇, 900
duizendsen1000, 千, 一〇〇〇, 1〇00
elfhonderdsen hyaku1100, 千百, 一一〇〇, 1100
twaalfhonderdsen nihyaku1200, 千二百, 一二〇〇, 1200
dertienhonderdsen sanbyaku1300, 千三百, 一三〇〇, 1300
veertienhonderdsen yonhyaku1400, 千四百, 一四〇〇, 1400
vijftienhonderdsen gohyaku1500, 千五百, 一五〇〇, 1500
zestienhonderdsen roppyaku1600, 千六百, 一六〇〇, 1600
zeventienhonderdsen nanahyaku1700, 千七百, 一七〇〇, 1700
achttienhonderdsen happyaku1800, 千八百, 一八〇〇, 1800
negentienhonderdsen kyuuhyaku1900, 千九百, 一九〇〇, 1900
tweeduizendnisen2000, 二千, 二〇〇〇, 2000
vierduizendyonsen4000, 四千, 四〇〇〇, 4000
vijfduizendgosen5000, 五千, 五〇〇〇, 5000
zesduizendrokusen6000, 六千, 六〇〇〇, 6000
zevenduizendnanasen7000, 七千, 七〇〇〇, 7000
achtduizendhassen8000, 八千, 八〇〇〇, 8000
negenduizendkyuusen9000, 九千, 九〇〇〇, 9000
tienduizendichiman10000, 一万, 一〇〇〇〇, 10000
elfduizendichiman sen11000, 一万千, 一一〇〇〇, 11000
....
twintigduizendniman20000, 二万, 二〇〇〇〇, 20000
....
honderdduizendjuuman100000, 十万, 一〇〇〇〇〇, 100000
....
een miljoenhyakuman1000000, 百万, 一〇〇〇〇〇〇, 1000000
een miljardoku, ichioku1000000000, 億, 一億, 一〇〇〇〇〇〇〇〇〇, 1000000000
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <八>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
八つ手yatsude (1) [plantk.] Japanse aralia; vingerplant; Fatsia japonica; (2) [dierk.] Coscinasterias acutispina [= soort van zeester]; (3) [viss.] yatsude-drijfnet
八つ裂きyatsuzaki het verscheuren; het van elkaar trekken; scheuren; het stukscheuren; het aan stukken; flarden scheuren; het in stukken; snippers scheuren; het uiteenrijten
八つyattsu (1) acht; (2) acht jaar; (3) [arch.] twee uur 's nachts; (4) [arch.] twee uur 's middags
八つyatsu (1) acht; (2) acht jaar; (3) [arch.] twee uur 's nachts; (4) [arch.] twee uur 's middags
八丈草hachijousou [plantk.] Angelica keiskei
八代hachidai (1) [Chin.gesch.] acht dynastieën [= Latere Hàn 後漢; Wèi 魏; Jìn 晋; Sòng 宋; Qí 斉; Liáng 梁; Chén 陳 en Suí 隋]; (2) [Chin.myth.] periode van de acht dynasten [= heerschappij van de drie soevereinen (sānhuáng 三皇) en vijf keizers (wǔdì 五帝)]
八代yashiro Yashiro
八代yatsushiro Yatsushiro
八倍hachibai achtvoud; achtdubbele
八倍のhachibaino achtvoudig; achtdubbel; achtmaal zo groot
八分の一hachibunnoichi achtste; achtendeel
八分の肉団hachibunnonikudan [boeddh.] hṛdaya [= hart]
八分hachibun (1) achtste deel; (2) acht tienden
八千yachi (1) achtduizend; (2) [fig.] ontelbaar aantal
八千代yachiyo (1) achtduizend generaties; bijzonder lange periode; eeuwigheid; (2) Yachiyo
八卦hakke (1) bāguà; acht wicheltekens; acht trigrammen van de I Tjing; (2) waarzeggerij; waarzegging; wichelarij; voorspelling; het voorspellen
八坂神社yasakajinja Yasaka-heiligdom
八尾yao Yao
八尾yatsuo Yatsuo
八幡宮hachimanguu Hachiman-heiligdom
八幡市yawatashi de stad Yawata
八幡hachiman (1) de god Hachiman; (2) Hachiman-heiligdom; (3) Hachiman; (4) [~ない] vast; zeker; beslist; gegarandeerd; ongetwijfeld; zonder twijfel; (5) echt; werkelijk; waarlijk; (6) alstublieft; toe
八幡bahan (1) (Japanse) piraat; zeerover; kaper; (2) (Japans) piratenschip; zeeroversschip; kaperschip; (3) [Edo-gesch.] buitenlandse smokkel; clandestiene passage naar het buitenland; (4) [Edo-gesch.] smokkelschip
八幡yahata Yahata
八幡yawata (1) Yawata; (2) het Iwashimizu Hachiman-heiligdom
八戸hachinohe Hachinohe
八方美人happoubijin (1) allemansvriend; (2) allemansvriend willen zijn
八日youka (1) acht dagen (lang); acht etmalen (durend); achtdaags; (2) achtste dag (van de maand)
八時間hachijikan duur van acht uur
八時間労働hachijikanroudou achturige arbeid; achturenarbeid
八時間労働制hachijikanroudousei achturige werkdag; achturendag
八月 ; 8月hachigatsu augustus; [afk.] aug.; augustusmaand; oogstmaand
八木hachiboku (1) rijst; (2) acht boomsoorten [= pijnboom; eik; bamboe; iep; moerbei; jujube; buxus en citrus]
八木yagi Yagi
八正道hasshyoudou [boeddh.] het edele achtvoudige pad; ārya aṣṭāṅgika mārga
八王子hachiouji (1) [boeddh.] astaurāja-kumārāh [= acht zonen van de laatste der 20.000 schitterende boeddha's]; (2) [shintoïsme] acht godenkinderen [= vijf zonen van Susanoo en drie dochters van Amaterasu]; (3) Hachiōji [= vierde heiligdom op de berg Hiei]; (4) Hachiōji
八百屋yaoya (1) groente- en fruitwinkel; fruithandel; groentezaak; groentehal; de gezonde apotheek; (2) groenteboer; groenteman; groenteverkoper; fruithandelaar; [veroud.] warmoezenier; (3) manusje-van-alles; liefhebber; dilettant; amateur; hobbyist
八百長yaochou doorgestoken kaart; complot; van tevoren afgesproken spel; werk; zaak; voorgekookte bedoening; opgelegd pandoer; [Belg.N.] opgezet spel; [veroud.] gemaakte mouw; [w.g.] bestoken werk; [gew.] noten met gaatjes; [gew.] opgemaakt spel
八紘一宇hakkouichiu ± de hele wereld onder één dak; [lett.] acht snoeren; één dak
八角hakkaku (1) acht hoeken; (2) achthoek; achtkant; octogoon; (3) [plantk.] badiaanzaad; zaden van de steranijs; (4) [dierk.] Podothecus sachi
八角のhakkakuno achthoekig; achtkantig; octogonaal
八角形hakkakukei achthoek; achtkant; octogoon; achthoekige figuur
八角形のhakkakukeino achthoekig; achtkantig; octogonaal
八郎hachirou Hachirō
八重のhachijuuno achtvoudig; achtdubbel
八重のyaeno (1) achtvoudig; achtdubbel; uit acht lagen bestaand; (2) [plantk.] met dubbele bloembladen
八重桜yaezakura (1) [plantk.] gevuldbloemige Japanse sierkers; Prunus serrulata var. lannesiana; (2) wittte tot lichtroze getinte meerlagige kimono; (3) [Jap.herald.] gestileerde gevuldbloemige kersenbloesem
八重歯yaeba [tandh.] dubbele tand
八重hachijuu achtvoud; achtdubbele
八重yae (1) achtvoud; achtdubbele; (2) acht lagen
八雲yakumo (1) stapelwolk; [lett.] achtlagige wolk; (2) [lit.t] Japans gedichtje; waka; (3) Yakumo
八面体hachimentai achtvlak; octaëder
八面体のhachimentaino achtvlakkig; met acht vlakken; octaëdraal
八面hachimen (1) acht streken; acht richtingen; (2) acht vlakken; (3) acht gezichten; (4) alle richtingen; alle kanten; alle hoeken; alle streken
八 ; 8 ; 捌hachi acht
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 55 treffers (zoekopdracht: '八', strategie: exact). 
2005-2023