日蘭辭典+

6 resultaten voor 「其の」
日蘭辭典 (titelwoord)
sono其の
vnw. dat; zijn; haar; hun. ¶ 其の翌日 den volgenden dag. ¶ 其の間 inmiddels; intusschen; onderwijl.
日蘭辭典 (trefwoord)
michi道、路
zn. (1) [道路] weg m. (2) [方法] middel o.; uitweg m.; methode v. (3) [道程] afstand m. (4) [道德] zedelijk beginsel o.; de rechte weg. ¶ 道で onderweg. ¶ 外に途がない geen andere keuze hebben; er niets anders op weten. ¶ 道に從ふ het rechte pad volgen; de deugd betrachten. ¶ 道を教へる den weg wijzen. ¶ 途を拓く een weg banen. ¶ 其の道の者 een man van het vak; een deskundige; een specialiteit. ¶ 道ならぬ onzedelijk. ¶ 道案内 gids. ¶ 路傍に langs den weg.
kakeru書ける
t. & i.w. kunnen schrijven; schrijven. ¶ 其の萬年筆はよく書けますか schrijft die vulpen goed?
raireki來歷
(来歴) zn. levensloop m.; geschiedenis v.; carriere v. ¶ まづ其の來歷を聞かう laten wij eerst hooren, hoe het gebeurd is.
mama
(まま) bw. (1) [其の儘] zooals het is; in den tegenwoordigen toestand. (2) [意の儘] naar verkiezen; zoals men wil. ¶ 靴の儘で met zijn schoenen aan. ¶ 聞いた儘を話す vertellen zooals men het gehoord heeft. ¶ もとの儘である hetzelfde gebleven zijn; onveranderd zijn. ¶ 何卒其儘 derangeer u niet; blijft toch zitten. ¶ 思ふ儘にする doen wat men wil; zijn eigen zin doen. ¶ 儘になるなら als ik mijn zin kreeg. ¶ その儘にして置く het erbij laten; geen moeite doen het te veranderen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <其の>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
其の sono eh; hm [duidt onder meer aarzeling bij het spreken aan]; ; (1) die; dat; (2) diezelfde; [form.] dezelve
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.24 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '其の', strategie: exact). 
2005-2020