日蘭辭典+

4 resultaten voor 「前」
日蘭辭典 (trefwoord)
me
(眼) zn. (1) [眼] oog o. (2) [視力] gezicht o. (3) [注] aandacht v. (4) [見界] gezichtspunt o.; oogpunt o. (5) [鑑識] oordeel o.; verstand o. (6) [織] structuur v. (7) [網目] mazen v.mv. (8) [鋸齒] tand m. (9) [木理] draad m.; grein o. (10) [遭遇] behandeling v.; bejegening v.; ervaring v. [同情] sympathie v.; welwillendheid v. (12) [刻] inkeping. ¶ 愛くるしい眼 mooie oogen. ¶ 血走った met bloed beloopen oogen. ¶ 眼を向ける het oog richten op; den blik slaan op. ¶ 眼を覺ます de oogen openen; wakker worden. ¶ 眼を晦ます zand in de oogen strooien. ¶ 入る in het gezicht komen. ¶ 附く de aandacht trekken. ¶ の前で voor oogen; in tegenwoordigheid. ¶ が善い goede oogen hebben; goed kunnen zien; goed van gezicht zijn. ¶ 眼が見えなくなる het gezicht verliezen. ¶ 眼を留める de aandacht vestigen op. ¶ から見ると in zijn oogen; van zijn standpunt gezien. ¶ 利く scherp zien; een goed oordeel hebben; goed kunnen beoordeelen. ¶ の細かな織物 fijn geweven goed. ¶ ひどいめに合ふ bittere ervaring hebben; slechte bejegening ondervinden. ¶ かける vriendelijk behandelen. ¶ の瘤 een doorn in het oog; ergernis. ¶ に障る niet om aan te zien. ¶ inkepingen in den weegstok. ¶ が切れて居る niet het volle gewicht hebben; te licht zijn.
zuttoずっと
bw. (1) [眞實に] recht door. (2) [遙に] verre; verreweg. (3) [續いて] voortdurend. ¶ ずっとお這入り下さい kom gerust binnen. ¶ ずっとに起こったのだ het is al heel lang geleden gebeurd. ¶ ずっと向うに heel in de verte. ¶ よりずっと良い veel beter dan. ¶ からずっと臥て ゐます ik ben al sinds het voorjaar bedlegerig.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <前>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
zen (1) [kwantor voor bureautafels, leunspanen, dientafels, mimi's e.d.]; (2) [kwantor voor shintoïstische godheden of heiligdommen]; ; (1) oud-; ex-; gewezen; voormalig; vorig; vroeger; (2) voor-; pre-; vorig; ; vroeger; eerder; voordien; tevoren; ervoor; voordezen
mae (1) 11. [wordt gevoegd achter een meishi of een dōshi in de ren'yōkei; geeft een zekere portie aan]; (2) 12. -heid [suffix dat de hoedanigheid van het grondwoord (steeds een menselijke eigenschap) benadrukt]; ; (1) voor; voren; (2) voorkant; front; voorzijde (van een lichaam); [i.h.b.] borststuk; (3) voorstuk; voorste deel; kop; hoofd; (4) confrontatie; het onder ogen hebben; (5) [in] aanwezigheid [van]; [in het] bijzijn [van]; [in het] aanschijn [van]; [in het] aangezicht [van]; [ten] overstaan [van]; tegenover ~; tegen ~; (6) geleden; tevoren; terug; voor; voorheen; vroeger; voordien; (7) (onmiddellijk) voorafgaand (aan); voor; vorig; voormalig; voorgaand; bovenstaand; eerder; eerstgenoemd (van twee); (8) eerdere veroordeling; (9) in overeenstemming met; zoals ~ [(arch.) in de constructie ~ no mae ~の前]; (10) 10. Vrouwe ~ [(arch.) in de constructie ~ no mae ~の前; suffix ter betiteling van een adellijke dame]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.25 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: '前', strategie: exact). 
2005-2020