日蘭辭典+

15 resultaten voor 「勘」
日蘭辭典 (titelwoord)
kan
zn. begrip o.; bevattelijkheid v. ¶ 勘が好い vlug van begrip.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <勘>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
kan intuïtie; het zesde zintuig; perceptie; inzicht; aanvoelen
勘定kanjou (1) telling; calculatie; rekening ; (2) rekening; (3) afhandeling van rekeningen; betaling van facturen; (4) beschouwing; overweging
勘定するkanjousuru tellen; rekenen; uittellen
勘定口座kanjoukouza [boekh.] rekening; conto
勘定書kanjougaki rekening; bon
勘弁kanben (1) vergiffenis; vergeving; genade; (2) ampele overweging; (3) gewiekstheid
勘弁するkanbensuru (1) vergeven; excuseren; niet kwalijk nemen; door de vingers zien; (2) toestaan; dulden; gedogen; verdragen; voor lief nemen; (3) niet belasten met; niet doen ondergaan; besparen
勘当kandou onterving; verstoting; desaveu
勘当するkandousuru onterven; verstoten; desavoueren; geen cent nalaten
勘繰るkanguru naar iemands ware intenties gissen; [i.h.b.] iemands bedoelingen wantrouwen; iemand van geheime beweegredenen verdenken
勘考kankou rijpelijke overweging; rijp nadenken; beraad
勘考するkankousuru goed; zorgvuldig nadenken over; rijpelijk overleggen; overwegen; overdenken; wikken en wegen
勘違い ; 勘違kanchigai misverstand; verkeerde beoordeling
勘違いする ; 勘違するkanchigaisuru misverstaan; verkeerd beoordelen; zich vergissen in iets; het mis hebben
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: '勘', strategie: exact). 
2005-2023