日蘭辭典+

58 resultaten voor 「十」
日蘭辭典 (titelwoord)
telw. tien. ¶ 中の九まで negen van de tien keer. ※ NB kan ook uitgesproken worden als ‘to’ (と) of ‘tō’ (とお).
日蘭辭典 (trefwoord)
makeru負ける
i.w. (1) [敗北する] verslagen zijn; nederlaag lijden; overwonnen worden; t.w. het verliezen. i.w. (2) [屈服する] zich gewonnen geven; toegeven. t.w. (3) [を] laten afdingen; verlagen; reduceeren; verminderen. ¶ 負ける tien cent laten afdingen; het een dubbeltje goedkooper geven. ¶ 五に負ける vijf yen laten.
yoriより
vz. (1) [から] van; sedert; sinds. vw. (2) [比較] dan. ¶ より van nu af aan. ¶ より買ふ iets van iemand koopen. ¶ より二十まで van tien tot en met twintig. ¶ を出てより sinds wij uit het vaderland zijn weggegaan. ¶ よりビール好む meer van bier houden dan van ‘‘sake.’’ ¶ これより入るからず verboden toegang.
ji

zn. (1) [] tijd m. (2) [時間] uur o. ¶ 三 half vier. ¶ 何時に om hoe laat? ¶ 分 kwart voor negen.

TEKST EN UITLEG (trefwoord)
kazu, sūji数、数字

getallen

  • Eén tot en met tien hebben zowel kango (漢語, ontleend aan Chinees) als wago (和語, oorspronkelijk Japans) equivalenten.
  • In de Chinese reeks vervangt men meestal het equivalent van vier (shi) door yon of yo, ook bij de hogere getallen. Bijvoorbeeld vierenveertig is dan yonjuuyon. Evenzo wordt zeven (shichi) vaak vervangen door nana.
NederlandsJapans, kangoschrijftaalJapans, wagoschrijftaal
een ichi1, 一, 1, 壱 hitotsu1つ, 一つ, 1つ
twee ni2, 二, 2, 弐 futatsu2つ, 二つ, 2つ
drie san3, 三, 3, 参 mitsu, mittsu3つ, 三つ, 3つ
vier shi [→yon, yo]4, 四, 4, 肆 yotsu, yottsu4つ, 四つ, 4つ
vijf go5, 五, 5, 伍 itsutsu5つ, 五つ, 5つ
zes roku6, 六, 6, 陸 mutsu, muttsu6つ, 六つ, 6つ
zevenshichi [→nana] 7, 七, 7, 漆 nanatsu7つ, 七つ, 7つ
achthachi8, 八, 8, 捌 yatsu, yattsu8つ, 八つ, 8つ
negenkyuu, ku9, 九, 9, 玖 kokonotsu9つ, 九つ, 9つ
tienjuu10, 十, 一〇, 10, 拾 to, too10, 十, 一〇, 10
NederlandsJapansschrijftaal
nulrei, zero0, 〇, 0, 零
  • Vanaf elf zijn er alleen getallen gebaseerd op het stelsel dat is gevormd naar ontleningen uit het Chinees, maar neem nota van de vervanging van shi door yon en van shichi door nana, zoals hierboven aangegeven.
  • De eenheden juu, hyaku en sen staan op zichzelf voor respectievelijk tien, honderd en duizend, maar tienduizend is ichiman (letterlijk één-tienduizend). Miljard komt zowel voor als oku als ichioku.
  • In instanties als rokujuuku (negenenzestig) wordt de negen meestal als ku gerealiseerd, maar bij negenhonderd (kyuuhyaku), negenduizend (kyuusen), negentigduizend (kyuuman), geeft men de voorkeur aan kyuu.
  • De volgorde van de telwoorden is zoals in het Engels, en wijkt dus van het Nederlands af in de tientallen: vijfenveertig is yonjuugo letterlijk vier-tien-vijf (vergelijk het Engels forty-five).
  • Wanneer het aantal van iets gegeven wordt, gebruikt men de getallen meestal in combinatie met maatwoorden (ook wel klasse-aanduiders genoemd). Zie josuushi voor het gebruik daarvan.
NederlandsJapansschrijftaal
elfjuu ichi11, 十一, 11
twaalfjuu ni12, 十二, 12
dertienjuu san13, 十三, 13
viertienjuu yon, juu shi14, 十四, 14
vijftienjuu go15, 十五, 15
zestienjuu roku16, 十六, 16
zeventienjuu shichi, juu nana17, 十七, 17
achttienjuu hachi18, 十八, 18
negentienjuu kyuu, juu ku19, 十九, 19
twintigni juu20, 二十, 二〇, 20
eenentwintigni juu ichi21, 二十一, 二〇一, 21
tweeentwintigni juu ni22, 二十二, 二〇二, 22
....
dertigsan juu30, 三十, 三〇, 30
veertigyon juu40, 四十, 四〇, 40
vijftiggo juu50, 五十, 五〇, 50
zestigroku juu60, 六十, ろく〇, 60
zeventignana juu, shichi juu70, 七十, 七〇, 70
tachtighachi juu80, 八十, 八〇, 80
negentigkyuu juu90, 九十, 九〇, 90
honderdhyaku100, 百, 一〇〇, 100
tweehonderdnihyaku200, 二百, 二〇〇, 200
driehonderdsanbyaku300, 三百, 三〇〇, 300
vierhonderdyonyaku400, 四百, 四〇〇, 400
vijfhonderdgohyaku500, 五百, 五〇〇, 500
zeshonderdroppyaku600, 六百, 六〇〇, 600
zevenhonderdnanahyaku700, 七百, 七〇〇, 700
achtonderdhappyaku800, 八百, 八〇〇, 800
negenhonderdkyuuhyaku900, 九百, 九〇〇, 900
duizendsen1000, 千, 一〇〇〇, 1〇00
elfhonderdsen hyaku1100, 千百, 一一〇〇, 1100
twaalfhonderdsen nihyaku1200, 千二百, 一二〇〇, 1200
dertienhonderdsen sanbyaku1300, 千三百, 一三〇〇, 1300
veertienhonderdsen yonhyaku1400, 千四百, 一四〇〇, 1400
vijftienhonderdsen gohyaku1500, 千五百, 一五〇〇, 1500
zestienhonderdsen roppyaku1600, 千六百, 一六〇〇, 1600
zeventienhonderdsen nanahyaku1700, 千七百, 一七〇〇, 1700
achttienhonderdsen happyaku1800, 千八百, 一八〇〇, 1800
negentienhonderdsen kyuuhyaku1900, 千九百, 一九〇〇, 1900
tweeduizendnisen2000, 二千, 二〇〇〇, 2000
vierduizendyonsen4000, 四千, 四〇〇〇, 4000
vijfduizendgosen5000, 五千, 五〇〇〇, 5000
zesduizendrokusen6000, 六千, 六〇〇〇, 6000
zevenduizendnanasen7000, 七千, 七〇〇〇, 7000
achtduizendhassen8000, 八千, 八〇〇〇, 8000
negenduizendkyuusen9000, 九千, 九〇〇〇, 9000
tienduizendichiman10000, 一万, 一〇〇〇〇, 10000
elfduizendichiman sen11000, 一万千, 一一〇〇〇, 11000
....
twintigduizendniman20000, 二万, 二〇〇〇〇, 20000
....
honderdduizendjuuman100000, 十万, 一〇〇〇〇〇, 100000
....
een miljoenhyakuman1000000, 百万, 一〇〇〇〇〇〇, 1000000
een miljardoku, ichioku1000000000, 億, 一億, 一〇〇〇〇〇〇〇〇〇, 1000000000
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <十>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
十一日juuichinichi (1) elfde dag van de maand; (2) elf dagen
十一月 ; 11月juuichigatsu november; [afk.] nov; slachtmaand; nevelmaand
十一都市スケートマラソンjuuichitoshisukeetomarason Elfstedentocht
十七日juushichinichi (1) zeventiende dag van de maand; (2) zeventien dagen
十万juuman honderdduizend; 100k; [muntw.] ton
十三日juusannichi (1) dertiende dag van de maand; (2) dertien dagen
十両juuryou (1) tien ryō; (2) [sumō-jargon] sumoworstelaar in rang tussen de maegashira- en de makushita-klasse; (3) [sumō-jargon] jūryō-divisie [op een na hoogste divisie in het sumoworstelen]
十九日juukunichi (1) negentiende dag van de maand; (2) negentien dagen; (3) [volkst.] dwaas; stommeling; domkop; (4) dag na Kannons 観音 maandelijkse feestdag
十二juuni (1) twaalf; (2) [meton.] twaalfjarige leeftijd; (3) [boeddh.] de twaalf afdelingen van de boeddhistische canon; (4) [astrol.] de twaalf tekens van de Chinese en Japanse dierenriem
十二単 ; 十二単衣juunihitoe (1) ceremonieel gewaad van een Japanse hofdame [oorspronkelijk bestaande uit twaalf lagen ongevoerde kimono's]; (2) [plantk.] Japans zenegroen; Ajuga nipponensis
十二宮juunikyuu twaalf sterrenbeelden; twaalf hemeltekens
十二指腸juunishichou [anat.] twaalfvingerige darm; duodenum
十二支juunishi [astrol.] twaalf tekens; tekenen; [veroud.] twaalf huizen; [lett.] twaalf takken
十二日juuninichi (1) twaalfde dag van de maand; (2) twaalf dagen
十二月 ; 12月juunigatsu december; wintermaand; kerstmaand; [afk.] dec
十五夜juugoya (1) vijftiende avond van een maankalendermaand; avond met vollemaan; (2) [i.h.b.] vijftiende avond van de achtste maankalendermaand; (3) jūgoya [naam van een soort wierook]
十五日juugonichi (1) vijftiende dag van de maand; (2) vijftien dagen
十人十色juunintoiro ± zoveel hoofden; zoveel zinnen; ± veel hoofden; veel zinnen; ± zoveel mensen; zoveel wensen; [Lat.] ± quot capita; tot sensus
十億juuoku miljard; duizend miljoen; [afk.] mld.; [afk.] mia
十全juuzen (1) volkomenheid; perfectie; volmaaktheid; (2) volkomen veiligheid; (3) [fil.] adaequatio; (4) volkomen; perfect; volmaakt; compleet; absoluut; (5) volkomen veilig; ongevaarlijk
十八juuhachi (1) achttien; (2) achttien jaar
十八日juuhachinichi (1) achttiende dag van de maand; (2) achttien dagen; (3) Kannons 観音 maandelijkse feestdag; [i.h.b.] maandelijkse feestdag van de Kannon van Asakusa; (4) op de achttiende dag van het nieuwe jaar gegeten azuki-pap
十八番juuhachiban (1) achttiende; nr. 18; (2) [ton.] achttien stukken; (3) [ton.] achttien topstukken van de kabuki-acteursfamilie Ichikawa 市川; achttien kabuki-klassiekers; (4) specialiteit; stokpaardje; favoriet nummer; [Belg.N.] dada
十八禁juuhachikin minderjarigen beneden 18 jaar niet toegelaten; [afk.] KNT
十六夜izayoi (1) maan op de 16e dag van de 8e maanmaand; (2) 16e nacht van een maanmaand; nacht na volle maan; (3) zestien dagen oude maan
十六日juurokunichi (1) zestiende dag van de maand; (2) zestien dagen
十分 ; 充分juubun (1) genoeg; voldoende; toereikend; plenty; uitvoerig; genoegzaam; suffisant; sufficiënt; afdoend; bevredigend; volstaan; welletjes; (2) in voldoende mate; genoegzaam; naar genoegen; tot iemands volle tevredenheid; ruim; dik; rijkelijk; ruimschoots; meer dan genoeg; zat; dubbel en dwars; ampel; zijn bekomst …
十分な ; 充分なjuubunna genoeg; voldoende; toereikend; plenty; uitvoerig; genoegzaam; suffisant; sufficiënt; afdoend; bevredigend; tevredenstellend
十分にjuubunni in voldoende mate; genoegzaam; naar genoegen; tot iemands volle tevredenheid; ruim; dik; rijkelijk; ruimschoots; meer dan genoeg; grondig; zat; dubbel en dwars; ampel; zijn bekomst …
十和田towada Towada
十和田湖towadako Towadako [kratermeer op de grens van de prefecturen Aomori 青森 en Akita 秋田]
十四日juuyokka (1) veertiende dag van de maand; (2) veertien dagen
十字juuji kruis
十字架juujika kruis; Heilig Kruis
十字花juujika [plantk.] kruisbloem
十字花科juujikaka [plantk.] kruisbloemenfamilie; de kruisbloemigen; cru­ci­feren; Cruciferae; Brassicaceae
十字路juujiro (1) wegkruising; kruispunt; kruising; kruisweg; tweesprong; scheiweg; (2) [fig.] tweesprong; beslissend; cruciaal moment; keerpunt; kruispunt; trefpunt
十字軍juujigun (1) kruisleger; (2) kruistocht; kruisvaart
十字軍戦士juujigunsenshi kruisvaarder; kruisridder; kruissoldaat
十干jikkan [astrol.] tien elementen; [lett.] tien stammen
十年juunen tien jaar; decennium
十年一昔juunenhitomukashi ± tien jaar lijkt een eeuwigheid
十戒jikkai (1) [boeddh.] tien geboden; (2) [boeddh.] tien geboden voor een lekenpriester; lekenzuster; (3) [boeddh.] tien goede werken; (4) [boeddh.] tien geboden voor een bodhisattva
十手jitte [Edo-gesch.] wapenstok; knuppel; [Belg.N.] matrak
十数juusuu meer dan tien …; ruim tien …; tussen de tien en twintig …
十日tooka (1) tiende dag (van de maand); (2) tien dagen (lang); tien etmalen (durend); tiendaags
十時juuji (1) tien uur; (2) tussendoortje omstreeks tien uur 's ochtends; ± brunch; [gew.] halfelfje
十月 ; 10月juugatsu oktober; wijnmaand; [afk.] okt
十歳jissai (1) tien jaar; (2) decennium; periode van tien jaar
十誡jikkai [chr.] Tien Geboden; decaloog; decalogus
十進法jisshinhou tientallig stelsel; decimaal stelsel
juu (1) tien; (2) -tig
too tien
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.3 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 53 treffers (zoekopdracht: '十', strategie: exact). 
2005-2023