日蘭辭典+

7 resultaten voor 「失う」
日蘭辭典 (titelwoord)
ushinau失ふ
t.w. verliezen; i.w. kwijtraken; beroofd worden van. ¶ 子を失ふ een kind verliezen. ¶ 職を失ふ buiten betrekking geraken; baantje verliezen. ¶ 失ふ blind worden. ¶ 面目失ふ beschaamd staan.
日蘭辭典 (trefwoord)
kayou通ふ
i.w. heen en weer gaan; verbinding onderhouden; t.w. geregeld bezoeken.¶ 學校に通ふ school bezoeken. ¶ 此針金は電氣が通って居る deze draad is geladen met een electrische stroom. ¶ 斯船は上海長崎間を通ふ dit schip onderhoudt den dienst tusschen Shanghai en Nagasaki. ¶ 血も息も通って居るが正氣を失って居る hij ademt nog wel en zijn hart klopt nog wel maar hij is buiten bewustzijn.
menboku面目
zn (1) [名譽] waardigheid v.; eer v. (2) [顏色] gezicht o. ¶ 面目なる zijn familie tot eer strekken. ¶ 面目關する de eer is er mede gemoeid. ¶ 面目保つ zijn eer hoog houden; (俗) zijn figuur redden. ¶ 面目失ふ een gek figuur slaan; beschaamd staan. ¶ 面目改める een geheel ander aanzien krijgen.
chō
zn. gunst v.; liefde v. ¶ 寵を受ける in de gunst staan. ¶ 寵を失ふ uit de gunst raken.
meiyo名譽
(名誉) zn. goede naam m.; eer v.; reputatie v. ¶ 名譽心 eerzucht. ¶ 名譽職 erebaantje. ¶ 名譽ある man van eer. ¶ 名譽關する問題 zaak van eer. ¶ 名譽賞牌 eeremedaille. ¶ 名譽快復 eerherstel; rehabilitatie. ¶ 名譽にかけての woord van eer. ¶ 名譽失う zijn reputatie verliezen. ¶ 名譽學位 eeregraad. ¶ 名譽博士 doctor honoris causa; eere-doctor.
ishiki意識
zn. bewustzijn o. ¶ 意識を失ふ bewusteloos zijn; het bewustzijn verliezen; bezwijmen. ¶ 意識を囘復する tot bewustzijn terugkomen; uit bezwijming ontwaken. ¶ 意識ある bewust. ¶ 意識的に wel bewust; met voorbedacht. ¶ 意識する zich bewust zijn van.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <失う>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
失うushinau (1) verliezen; kwijtraken; (2) [機会を~] [een kans] missen; ontglippen; (3) beroofd worden van; ontdaan worden van; ontzetten worden uit
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '失う', strategie: exact). 
2005-2022