日蘭辭典+

15 resultaten voor 「如何」
日蘭辭典 (titelwoord)
ikaga如何
bw. hoe?; wat? ¶ 如何ですhoe gaat het ermee? hoe maakt u het?; hoe is het?. ¶ 如何お思ひになりますか wat zou je ervan zeggen? ¶ 昨夜は如何でしたか hoe was het gisterenavond?; hoe heb je het gisterenavond gehad? ¶ 今度芝居如何でしたか hoe vond je de comedie?; wat zeg je van de comedie? ¶ もう一つ如何ですか wil je er niet nog eentje nemen? ¶ 明日では如何ですか schikt het u morgen?
日蘭辭典 (trefwoord)
anbai鹽梅
(塩梅) zn. (1) [調味] smaak m. (2) [狀態] toestand m. (3) [手段] manier v.; wijze v. (4) [配列] orde v. ¶ 鹽梅する (配列) arrangeeren; groepeeren; sorteeren. ¶ 味を附ける kruiden. ¶ の鹽梅 temperatuur van het bad. ¶ 鹽梅は如何ですか hoe gaat het er mee? hoe staat het er mee?
dōshiteどうして
bw. (1) [如何樣にして] hoe?; op welke wijze. (2) [何故] waarom?; op welken grond? ¶ どうしてhoe het ook zij; in elk geval; wat men ook doet. ¶ どうしても………せぬ in geen geval; stellig niet.
dono何の
vnw. wat (如何なる)?; welk (何れの)? ¶ 何のwaar ergens? ¶ どの電車にお乘りですか welke tram moet u hebben? ¶ どのから見ても van welk standpunt ook beschouwd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <如何>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
如何してdoushite (1) waarom; waartoe; om welke reden; hoe komt het dat ~; (2) hoe; op welke wijze; hoezo; (1) wel; in feite; eigenlijk; feitelijk; (2) integendeel; juist niet
如何してもdoushitemo (1) hoe dan ook; wat er ook gebeure; hoe het ook zij; [Belg.N.; niet alg.] wat ervan zij; om het even hoe; op welke wijze (dan) ook; à bis ou à blanc; quovis modo; (2) al sla je me dood; met geen mogelijkheid; met de beste wil van de wereld; eenvoudig; gewoonweg
如何でikade (1) waarom; om welke reden; op welke grond; hoe; (2) hoezo; wat zou; hoe toch; (3) hoe dan ook; op de een of andere manier
如何なるikanaru (1) welk; wat soort; wat voor; (2) ook al; ofschoon
如何にikani (1) hoe; op welke wijze; (2) [いかに~も] hoe ~ ook; in welke mate ~ ook; op welke wijze ~ ook; n'importe hoe ~ ook; al is ~ nog zo ~
如何にもikanimo (1) in elk opzicht; enorm; extreem; uiterst; verschrikkelijk; zeer; erg; hoogst; absoluut; totaal; (2) werkelijk; waarlijk; voorwaar; voorzeker; echt; helemaal; door en door; precies; inderdaad; exact; zegt u dat wel; zoals u zegt; dat ben ik helemaal met u eens; volkomen gelijk; nou en of; reken maar; klopt; heel juist; (3) hoe dan ook; op welke wijze ook; hoe het ook zij; vast en zeker; welzeker; ongetwijfeld; beslist; stellig; (4) net alsof; als het ware; onmiskenbaar; duidelijk; niet mis te verstaan; (5) liefst; bij voorkeur
如何の斯うのdounokouno zus en zo; dit en dat; het een of het ander; [i.h.b.] deze of gene bezwaren
如何様ikasama bedrog; oplichting; misleiding; bedriegerij; bedotterij; oplichterij; fraude; zwendelarij; zwendel, smokkel; [sportt.] vals spel
如何程ikahodo hoeveel
如何ikaga hoe?; wat?
如何 ; 何うdou (1) hoe; op welke wijze; (2) wel; hoe; wat [vind je van ~]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: '如何', strategie: exact). 
2005-2022