日蘭辭典+

3 resultaten voor 「始終」
日蘭辭典 (titelwoord)
shotchū始終
(しょっちゅう) voortdurend; onophoudelijk.
shijū始終

bw. van begin tot eind; voortdurend; steeds; gestadig. ¶ 始終する voortduren.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <始終>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
始終shijuu (1) (het verhaal enz.) van begin tot einde; (het geval enz.) van a tot z; [Belg.N.] (de zaak enz.) van naaldje tot draadje; helemaal; met alle bijzonderheden; (2) constant; de hele tijd; zonder ophouden; aldoor; steeds; voortdurend; te allen tijde; permanent; altijd; onophoudelijk; almaar; aanhoudend; niet-aflatend; [veroud.] stadig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '始終', strategie: exact). 
2005-2023