日蘭辭典+

5 resultaten voor 「子」
日蘭辭典 (trefwoord)
suteru捨てる、棄てる
t.w. (1) [放棄] weggooien; wegwerpen. (2) [人、希望権利等] verzaken; opgeven; prijs geven; aan zijn lot overlaten; den rug toekeren; verstooten. ¶ を棄てる kind verstooten; kind te vondeling leggen. ¶ 一命を捨てて met levensgevaar. ¶ 一命を捨てる zijn leven wagen. ¶ を捨てる zich uit de wereld terugtrekken.
inga因果
zn. (1) [原因結果] oorzaak en gevolg. (2) [不運] noodlot o. (3) [應報] vergelding v. ¶ 因果關係 causaal verband; causaliteit. ¶ 因果應報 vergelding; karma. ¶ 因果法則 wet van oorzaak en gevolg. ¶ 因果の noodlottig; rampzalig. ¶ 因果諦める berusten in zijn lot. ¶ 因果を宿す zwanger zijn door een misstap. ¶ 親の因果報いる de kinderen boeten voor de zonden der ouders.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <子>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
shi jij; je; ; (1) a. kind; zoon; dochter; telg; (2) b. ei; vrucht; (3) c. deeltje; (4) d. heer; leraar; meester; (5) e. man; mens; (6) f. vrouwe …; (7) g. ding; zaak; iets; (8) h. burggraaf; (9) i. [astrol.] rat; ; (1) kind; [i.h.b.] jongen; (2) deugdzame man; meester; [i.h.b.] Confucius; (3) zǐ [± traktaat; één van de vier categorieën boeken in het Klassiek Chinees]; (4) burggraaf; (5) rente; interest; (6) [go-spel] schijf waarmee men go speelt; ; (1) -er; -or; -aar; -eur [maakt van een zelfst. naamw. een nomen agentis]; (2) [Nara; Heian-gesch.] [achtervoegsel bij namen van edelvrouwen]; (3) 10. [honoratief achtervoegsel bij persoonsnamen]; (4) 11. [achtervoegsel na de eigen naam ten teken van bescheidenheid]
ko (1) kind; (2) jong (van een dier); pasgeboren dier; (3) rente; interest
ne (1) [astrol.] Rat [naam van het 1e teken van de Chinese dierenriem]; (2) jaar van de Rat; (3) dag van de Rat; (4) noorden; (5) uur van de Rat [tussen elf en één uur 's nachts]; (6) elfde maand van het jaar
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: '子', strategie: exact). 
2005-2020