日蘭辭典+

8 resultaten voor 「御」
日蘭辭典 (trefwoord)
shitagau從ふ
(従う) i.w. (1) [降服] gehoorzamen. t.w. (2) [追隨] volgen; i.w. meegaan met. t.w.(3) [隨行] vergezellen. (4) [從事] uitoefenen. ¶ 規則に從ふ voorschriften opvolgen; zich houden aan de regels. ¶ 大勢に從ふ met zijn tijd meegaan. ¶ 硏究從ふ onderzoek houden. ¶ の説に從へば volgens uwe meening. ¶ 決定に從ひます ik onderwerp me aan uwe beslissing.
dōmoどうも
bw. zeer; hoe zeer; hoe. ¶ どうも困った wat is dat onaangenaam! ¶ どうも親切 hoe vriendelijk van u! ¶ どうも吹くね wat waait het hard!
shusseki出席
zn. tegenwoordigheid v.; aanwezigheid v. ¶ 出席する bijwonen; tegenwoordig zijn; deelnemen. ¶ 出席簿 lijst der aanwezigen; presentielijst. ¶ 出席者 aanwezigen; deelnemers. ¶ 何卒出席被下度 ik verzoek u wel tegenwoordig te willen zijn.
TEKST EN UITLEG
over:o- en go-「御」について
(prefix) het voorvoegsel 御 kan uitgesproken worden als o of als go. In het eerste geval (o-) betreft het meestal woorden die van oorsprong Japans zijn (大和言葉 Yamato kotoba). o- kan voor de meeste zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt. Belangrijke uitzonderingen waarvoor o- niet wordt gebruikt zijn (i) zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden die met o beginnen (ii) lange woorden als ほうれん草 hōrensō ‘spinazie’ (iii) de meeste buitenlandse woorden (maar weer wel onder andere: おビール o-biiru ‘bier’; おタバコ o-tabako ‘tabak; sigaretten’, おズボン o-zubon ‘broek’, d.w.z. woorden die al zeer lang deel zijn van de spreektaal). In het geval van go- gaat het meestal om zelfstandige naamwoorden die gevormd zijn naar het Chinees (漢語 kango, dikwijls gevolgd door する suru), maar dan weer niet wanneer die woorden te zeer spreektaal zijn (denk aan お肉 o-niku ‘vlees’; お電話 o-denwa ‘telefoon’, etc.). In modern Japans wordt het voorvoegsel vaak in kana geschreven. De betekenis wisselt afhankelijk van de context en de gebruikte werkwoordsvormen en constructies. (1) beleefdheid of respect. ¶ お早うございま。 o-hayō gozaimasu. Goedemorgen. ¶ お疲れさまです。 o-tsukaresama desu. [een groet naar werkenden, ook onder collega’s] (afhankelijk van de context) Werk ze; Werk ze nog. ¶ お手紙をありがとうございました。 o-tagami wo arigatō gozaimashita. Hartelijk dank voor uw brief. (2) eerbied of ondergeschiktheid tonen. (2) お待たせいたしました。 o-matase itashimashita. Dank u wel voor het wachten. 明日お電話をさしあげます。 myōnichi o-denwa wo sashiagemasu. Morgen zal ik u bellen. (3) vertrouwdheid, voor meisjesnamen.

NB bij sommige woorden is het voorvoegsel vrijwel verplicht geworden; bij andere is het deel van de betekenis.

(Drohan,ADOBJG)


SUPPLEMENT (trefwoord)
omedetō gozaimasuおめでとうございます
Deze uitdrukking is breed inzetbaar als ‘gefeliciteerd’. Je kunt het zelfstandig gebruiken of met verwijzing naar hetgeen waarmee je de ander feliciteert. Het is tegenwoordig (2008) gebruikelijk om de frase te spellen in hiragana (in plaats van met een of meer kanji; Vgl. お目出度う御座います). ¶ 誕生日おめでとう tanjōbi omedetō (informeel) gefeliciteerd met je verjaardag. ¶ お誕生日おめでとうございます otanjōbi omedetō gozaimasu (formeel) hartelijk gefeliciteerd; gefeliciteerd met uw verjaardag. ¶ 御結婚おめでとうございます gokekkon omedetō gozaimasu gefeliciteerd met uw trouwdag. ¶ 赤ちゃんがお生まれになって、おめでとうございます akachan ga o-umare ni natte, omedetō gozaimasu gefeliciteerd met de baby! ¶ 新年明けましておめでとうございます shinnen akemashite omedetō gozaimasu gelukkig nieuwjaar! 新年おめでとうございます shinnen omedetō gozaimasu gelukkig nieuwjaar!
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <御>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
go [beleefdheidsprefix ; honorifiek voorvoegsel]
on [honorifiek prefix]
o [honorifiek prefix]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 3 treffers (zoekopdracht: '御', strategie: exact). 
2005-2020