日蘭辭典+

3 resultaten voor 「悦」
日蘭辭典 (titelwoord)
etsu
zn. vreugde v. ¶ 悦に入る verheugd zijn over.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <悦>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
etsu (1) vreugde; verheugenis; (a) vreugde
悦に入るetsuniiru zich verheugen (in; over); zich vergenoegen (met); genoegen; behagen scheppen in; prettig vinden; genieten van; plezier hebben (in); in de wolken zijn (met); opgetogen zijn (over); verrukt zijn (over; van); zich verkneukelen (in)
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: '悦', strategie: exact). 
2005-2023