日蘭辭典+

3 resultaten voor 「憎む」
日蘭辭典 (titelwoord)
nikumu憎む
t.w. haten; verfoeien. ¶ 憎むべき verfoeielijk; ergelijk.
日蘭辭典 (trefwoord)
dake
(だけ) bw. (1) [ばかりのみ] alleen maar; slechts; niet meer dan. (2) [相當價値] ter waarde van; een hoeveelheid van; ten minste (少なくも). (3) [程度、範圍] zoo ver als......; hoe meer ...... hoe meer (……すれば其れ). ¶ のペンは是か zijn dit al de pennen uit de doos? ¶ 今度は勘辨してやる voor dezen keer zal ik het door de vingers zien. ¶ 三切手を三下さい geef mij voor drie yen postzegels van drie cent ¶ 彼は知らせねばならぬ hij althans dient te worden ingelicht. ¶ 自由愛する壓世を憎む hij haat verdrukking evenzeer als hij de vrijheid liefheeft. ¶ 高ければ高いよくなる hoe duurder het is hoe beter de kwaliteit. ¶ 軍人zooals een goed soldaat betaamt.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <憎む>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
憎む ; 悪む ; 嫉むnikumu haten; haat voelen; verfoeien; verafschuwen; walgen van; gruwelen van
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '憎む', strategie: exact). 
2005-2023