日蘭辭典+

4 resultaten voor 「所望」
日蘭辭典 (titelwoord)
shomō所望

zn. wensch m.; hoop v. ¶ 所望の gehoopt; verlangd; begeerd. ¶ 所望する verlangen; begeeren; wenschen; hopen op.

日蘭辭典 (trefwoord)
kibō希望

zn. (1) [] hoop v. (2) [豫期] verwachting v. (3) [所望] bedoeling v.; wensch m.; verlangen o. ¶ の希望して in de hoop op; met de bedoeling om. ¶ 希望を棄てる de hoop opgeven. ¶ 希望に副う aan de verwachting beantwoorden. ¶ 希望する hopen; wenschen; verlangen; verwachten. ¶ 希望者 sollicitant. ¶ 希望者は自身來訪ありたし sollicitanten gelieven zich persoonlijk te vervoegen bij......

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <所望>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
所望するshyomousuru wensen; verlangen; verzoeken; aanvragen; vragen om; willen
所望shyomou wens; verlangen; verzoek; aanvraag
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: '所望', strategie: exact). 
2005-2023