日蘭辭典+

2 resultaten voor 「据る」
日蘭辭典 (trefwoord)
suwaru座る
(坐る、据る据わる) i.w. zitten (op den grond); gezeten zijn. ¶ 度胸が据はる zich verstouten.
tamashii
zn. ziel v.; geest m. ¶ 大和魂 de geest van Japan. ¶ を入れる bezielen. ¶ を入れ替へる zijn leven beteren. ¶ を打ち込んで met hart en ziel. ¶ を奪はれる betooverd zijn; bekoord zijn. ¶ の無い niet bezield; zielloos. ¶ 据る zichzelf meester zijn. ¶ に添はない niet weten wat men doet; de kluts kwijt zijn; buiten zichzelf zijn.
Tijd: 0.29 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: '据る', strategie: exact). 
2005-2023