日蘭辭典+

34 resultaten voor 「方」
日蘭辭典 (trefwoord)
ue
zn. (1) [頂] top m. (2) [] bovenste gedeelte v.; bovenkant m. ¶ このない喜び grootste vreugde. ¶ いやがにも tot overmaat. ¶ 下からまで van onder tot boven. ¶ の bovenst; hoogst. ¶ の文 bovenstaande zin. ¶ 五つからの子供 kinderen van vijf jaaren ouder. ¶ 丘の huis op den heuvel. ¶ 其の bovendien; daarenboven. ¶ naar boven. ¶ op; bovenop; na (後に). ¶ onder invloed van drank. ¶ 歸京の toen ik in Tokyo terug kwam. ¶ 再考ので bij nadere overweging. ¶ かくなるは nu het zoover gekomen is. ¶ ……のに出る overtreffen; meer zijn dan. ¶ 一番は八つです het oudste kind is acht. ¶ にはある niets is volmaakt; alles is voor verbetering vatbaar.
ten
zn. (1) [] hemel m. (2) [天國] de Hemel m. (3) [天命] voorbeschikking v. (4) [上部] top m. ¶ に誓ふ den Hemel tot getuige roepen; zweren. ¶ を畏れる God vreezen; godvruchtig zijn. ¶ hemelsch. ¶ 與え zegening des Hemels; gave Gods. ¶ に hemelwaarts; ten hemel. ¶ なりなり Gods wil geschiedde.
minaosu見直す
i.w. (1) [再び見る] nog eens kijken; nog eens overwegen (考へ直す). (2) [よいに向ふ] beter worden; aan de beterende hand zijn.
boki簿記

zn. boekhouding v. ¶ 記帳する boekhouden. ¶ 腹式簿記 dubbel boekhouden. ¶ 簿記 liniaal. ¶ 簿記 boekhouder.

SUPPLEMENT (trefwoord)
mensetsu面接
znw. interview; sollicitatiegesprek; beoordelingsgesprek. ¶ 面接がとてもうまくいったので、彼はその仕事についた。 mensetsu ga totemo umaku itta no de, kare wa sono shigoto ni tsuita. Aangezien het sollicitatiegesprek enorm goed was verlopen kreeg hij de baan. ¶ 就職の面接には派手なネクタイよりも地味なネクタイのが好ましい。 shūshoku no mensetsu ni wa hade na nekutai yori mo jimi na nekutai no hō ga konomashii. Voor een sollicitatiegesprek heeft een ingetogen stropdas de voorkeur boven een opzichtige stropdas.
kaigijō会議場
zn. vergaderzaal; vergaderruimte; conferentiezaal; congreszaal; congres centrum (het); conventie centrum (het); plaats van bijeenkomst. ¶ 会議場で自社の製品の展示場を設けたいとお考えでしたら、早急にご連絡下さい kaigijōnai de jisha no seihin no tenjijō wo mōketai to okangae deshitara, sakkyū ni gorenraku kudasai Laat u me het alstublieft zo snel mogelijk weten als u een deel van de conferentiezaal zou willen opzetten om uw producten te tonen. (TTC) ¶ もっと会議場に近い場所部屋がよろしければ、ご連絡下さいMotto kaigijō ni chikai basho no heya no hō ga yoroshikeraba, gorenraku kudasai Neemt u alstublieft contact met mij op als u de voorkeur geeft aan een kamer dichter bij de conferentiezaal. (TTC)
SUPPLEMENT (trefwoord)
alstublieft, alsjeblieft

(bw, tw)

(1) (zelfstandig gebruikt) o-negai shimasu お願いします.
¶ Alstublieft! [Doe mij dit plezier! | Verleen mij deze gunst!] o-negai shimasu お願いします。

(2) (beleefde aandrang bij een verzoek) doozo どうぞ; dooka どうか.
¶ De de deur alsjeblieft even dicht. doozo doa wo shimete kudasai. どうぞドアをしめてください。(TTP)
¶ Ga alsjeblieft verder. doozo tsuzukete [kudasai]. どうぞ続けて[ください]。 (TTP)
¶ Gaat u alstublieft zitten. doozo o-kake ni natte kudasai. どうぞおかけになってください。(TTP)

(3) (beleefde aansporing) doozo どうぞ.
¶ De volgende alstublieft. Tsugi no kata douzo. どうぞ。(TTP)

(4) (bevestigend antwoord wanneer iets aangeboden wordt). o-negai shimasu お願いします.
¶ Wilt u [koffie]melk in uw koffie? ― Alstublieft [Ja, alstublieft]. Koohii ni kuriimu wo o-ire shimashoo ka. ― Ee, o-negai shimasu. コーヒーにクリームをお入れしましょうか。―ええ、お願いします。(Ref)
¶ Wilt u nog een kopje? ― Alstublieft. Moo ippai ikaga desu ka. ― O-negai shimasu. もう 1 杯いかがですか。―お願いします。(Ref)

(5) (bij aanreiken) hai はい; hai doozo はいどうぞ; doozo どうぞ.
¶ Alsjeblieft, een tijdschrift voor je om te lezen in het vliegtuig. Hai doozo, kimi ga hikooki no naka de yomu zasshi desu. はいどうぞが飛行機の読む雑誌です。(TTC)

(6a) (beleefd vragen om iets) o-negai shimasu お願いします; kudasai ください [下さい]; choodai 頂戴.
¶ Een pizza alstublieft. piza wo o-negai shimasu. ピザをお願いします。(TTP)
¶ Een tweepersoons kamer alstublieft. Futaribeya wo o-negai shimasu. 二人部屋をお願いします。(TTP)
¶ Spreekt u langzamer alstublieft. motto yukkuri hanashite kudasai. もっとゆっくり話してください。 (TTP)
¶ Kun je me het zout aanreiken alsjeblieft? Shio wo kochira ni choodai. 塩をこちらに頂戴。(TTC)

(6b) (idem (6a), in een vraag met kunnen, “kunt u mij...”) itadakemasu ka いただけますか (formeel).
¶ Kunt u mij een bon (van de transactie) geven alstublieft? ryooshuusho wo itadakemasu ka. 領収書をいただけますか。(TTP)

[Dit lemma gebruikt oo-spelling.]

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <方>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
方々 ; 方方 ; 旁katagata dames en heren; alle personen; iedereen samen
方々 ; 方方houbou (van) alle kanten; (aan) alle zijden; (in) alle richtingen; wijd en zijd; her en der; allerwegen; alom; overal; (op) verschillende plaatsen; links en rechts; hier en daar
方伯houhaku (1) [gesch.] landgraaf; (2) [Chin.gesch.] fāngbó
方位houi hoek; streek; richting; positie; hemelstreek; windstreek; [羅針盤の] kompasstreek; kompasrichting; [astron.; landmeetk.] azimut
方位角houikaku (1) [astron.] azimut; toppuntshoek; (2) [natuurk.] declinatie; afwijkingshoek
方便houben (1) [boeddh.] upāya [= hulpmiddel om tot de ware leer te komen]; (2) [esoterisch boeddh.] upāya [= volmaakte toepassing van zelfbegunstiging en altruïsme]; (3) hulpmiddel; redmiddel; expediënt; middeltje; ressource; (4) gelegen komend; opportuun; passend; geschikt; handig
方向houkou (1) richting; oriëntatie; koers; loop; (2) weg; koers; [i.h.b.] loopbaan
方向感覚houkoukankaku richtinggevoel; richtingsgevoel; oriënteringsvermogen; oriëntatievermogen; plaatszin
方向指示器houkoushijiki richtingaanwijzer; richtingwijzer; knipperlicht; clignoteur; [inform.] knipper; [Belg.N.] pinker; [gew.] pinkerlicht
方向転換houkoutenkan wending; draai; keer; ombuiging; zwenking; ommekeer; omkeer; ommezwaai; omzwaai; omdraai; heroriëntatie; heroriëntering; richtingverandering; koersverandering; koerswijziging; koersverlegging; standpuntwijziging
方向転換するhoukoutenkansuru wenden; draaien; zich keren; ombuigen; zwenken; omdraaien; z'n koers verleggen; van koers; richting; front veranderen; een andere koers nemen; zich heroriënteren; [fig.] koers; z'n standpunt wijzigen; [fig.] het roer omgooien; [fig.] het over een andere boeg gooien
方向音痴houkouonchi (1) slecht richtingsgevoel; slecht oriënteringsvermogen; (2) persoon met een slecht richtingsgevoel; oriënteringsvermogen
方広houkou [boeddh] vaipulya [= onderdeel van de boeddh. canon dat algemene punten van de doctrine behandelt]
方式houshiki (1) methode; systeem; (2) manier; wijze; modus; formule; aanpak; opzet; procedure; formaliteit; (3) vorm; (4) [maatwoord voor methodes; manieren]
方形houkei vierhoek; [oneig.] vierkant
方法houhou (1) methode; wijze; weg; procedé; manier; [Lat.] modus; middel; het hoe; trant; maatregel; beleid; stap; (2) [maatwoord voor methodes]
方眼hougan ruitje; hokje
方眼紙houganshi ruitjespapier; papier met hokjes; [i.h.b.] millimeterpapier; ± logaritmisch papier
方程式houteishiki [wisk.] vergelijking; equatie
方策housaku (1) plan; maatregel; beleid; middel; manier; oplossing; (2) [maatwoord voor plannen; maatregelen]
方角hougaku (1) windstreek; windrichting; hemelstreek; hoek; (2) ligging; positie; oriëntatie; (3) richting; (4) middel; instrument
方言hougen (1) dialect; plat; patois; provincialisme; (2) regiolect; streektaal; gewesttaal; [veroud.] gouwspraak
方針houshin (1) koers; beleid; aanpak; (politieke) lijn; plan; beleidsspoor; (2) kompasnaald; magneetnaald; magnetische naald
方面houmen (1) richting; streek; [ter] hoogte [van]; [in de] buurt [van]; ~ en daaromtrent; ~ en omgeving; ~ en omstreken; (2) gebied; terrein; vlak; facet; domein; kring; kant; aspect
kata (1) richting; directie; (2) mijnheer; mevrouw; (3) -wijze; manier van ~; (4) per adres; p; a
gata (1) ongeveer; met ~; (2) aan de kant van; (3) naar [de avond enz.] toe
hou (1) richting; kant; zijde; ~ heen; -waarts; [mijner-; jouwer-; enz] -zijds; (2) vlak; (competentie)gebied; terrein; domein; (3) veeleer ~; aan de ~ kant; eerder ~ (dan ~); wat beter; verkieslijker enz. is [verwijst vaak naar het voorkeursalternatief]; (4) kwadraat; tweede macht; vierkant; (5) methode; manier; wijze
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 27 treffers (zoekopdracht: '方', strategie: exact). 
2005-2023