日蘭辭典+

28 resultaten voor 「此」
日蘭辭典 (trefwoord)
ka
part. (1) [疑問] is er?; bw. hoe? wat? vw. (2) [或は] of......of; nauwelijks......of. ¶ 成行はどうなることwat zal er van terecht komen? ¶ どうして分るものhoe zou ik het weten? ¶ 風呂が出來たかどうか vraag eens of het bad al klaar is. ¶ 君が歸るか歸らないかにあのが來た nauwelijks was je naar huis gegaan of hij kwam.
kasu貸す
t.w. (1) [貸出] leenen; uitleenen. (2) [賃貸] verhuren. (3) [土地を] verpachten. (4) [を] leenen; voorschieten. i.w. (5) [を] het oor leenen; luisteren naar. ¶ 一夜の宿を貸す een nacht huisvesting verleenen. ¶ は貸すのだ dit huis is te huur.
wazawai
(災い) zn. ramp v.; onheil o.; bezoeking v.; beproeving v. ¶ に遭ふ door een ramp bezocht worden; geteisterd worden. ¶ 自らを招く zich ongeluk op den hals halen. ¶ なる哉 wee hem! ¶ 轉じて福となる geluk komt uit het onheil voort.
hatsuon發音
(発音) zn. uitspraak v. ¶ 發音する uitspreken. ¶ どう發音するです hoe wordt dit woord uitgesproken?
fuchi布置
zn. aanleg m.; arrangement o. ¶ は布置宜しきを得て居る deze tuin is keurig aangelegd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <此>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
此から ; 是から ; 此れからkorekara (1) vanaf nu; vanaf heden; hierna; voortaan; van nu af; van nu af aan; in het vervolg; in de toekomst; naar de toekomst toe; (2) vanaf hier; hiervandaan
此の ; 斯のkono  ; (1) deze; dit; (2) huidig; tegenwoordig; van nu; onderhavig; (3) volgende; komende [Dit woord wordt vaak gevolgd door een woord dat naar tijd verwijst; zoals een dag van de week; een seizoen; etc.]; (4) verleden; vorig [Dit woord wordt vaak gevolgd door een woord dat naar tijd verwijst; zoals een dag van de week; een seizoen; etc.]
此の後konoato (1) hierna; hierachter; hierop; daarop; daarna; na dezen; (2) onlangs; de laatste tijd
此の後kononochi (1) hierna; hierachter; hierop; daarop; daarna; na dezen; (2) onlangs; de laatste tijd
此の方 ; この方 ; 以来konokata (1) deze persoon; deze heer; deze dame; deze jongeheer; deze jongedame; (2) sinds; sedert; vanaf; (3) hij; (4) zij; ze
此の様なkonoyouna zo'n; dit soort
此の間 ; この間konoaida (1) onlangs; recentelijk; kort geleden; kortelings; een paar dagen geleden; (2) dezer dagen; tegenwoordig; heden ten dage; vandaag de dag
此の際konosai onder de huidige omstandigheden; in deze omstandigheden; in dit stadium; in dit tijdsgewricht; op dit punt; op dit ogenblik; bij deze gelegenheid; nu
此の頃 ; この頃konogoro (1) nu; op dit ogenblik; op dit moment; tegenwoordig; (2) de laatste tijd; dezer dagen; tegenwoordig; (3) onlangs; recentelijk; kort geleden; kortelings; een paar dagen geleden
此れkore (1) dit; deze; (2) hallo!; zeg!; hei!
此れこそkorekoso dit is net; dit is precies; dit is juist; uitgerekend dit; dit is bij uitstek
此れ迄koremade (1) tot nu toe; tot nog toe; tot zover; tot dusver; dusverre; tot op dit ogenblik; tot op heden; tot op de dag van vandaag; als we nu zijn; (2) tot hier; tot hiertoe; (3) afgelopen; voorbij; finito; dat is; was dat; punt uit; (4) tot ziens
此処等kokora (1) hier in de buurt; omtrek; hier zo ongeveer; hieromtrent; hier te lande; (2) hier nu; bij deze gelegenheid; bij dezen
此奴koitsu (1) hij; zij hier; deze persoon hier; deze hier; (2) dit object; dit hier
此所 ; 此処 ; 此 ; 是 ; 茲 ; 斯koko (1) hier; deze plaats; (2) nu; dit punt in de tijd [Dit woord kan ook als tijdsaanduiding gebruikt worden.]
此方こそkochirakoso net ik ben het die ~; net wij zijn het die ~; insgelijks; het genoegen enz. is geheel aan mijn kant!
此方kochira (1) hier; deze plaats; (2) hierheen; hiernaartoe; naar deze plaats; (3) deze zijde; deze kant; (4) deze persoon; deze heer; deze dame; deze jongeheer; deze jongedame; (5) deze zaak; dit voorwerp; (6) wij; ik; onze kant; mijn kant; de groep waartoe wij behoren; de groep waartoe ik behoor; de betrokken partij waartoe wij behoren; de betrokken partij waartoe ik behoor; (7) u; ge; gij,; (8) uw huis; uw woning
此方kochi (1) hier; (2) ik
此方kotchi (1) hier; deze plaats; (2) deze zijde; deze kant; (3) wij; ik; onze kant; mijn kant; de groep waartoe wij behoren; de groep waartoe ik behoor
此方konata (1) hier; hierheen; (2) jij; je; (3) sedert; sinds; vanaf; (4) tevoren; eerder; (5) hij; zij; deze; (6) ik
此畜生konchikushyou (1) klootzak!; rotzak!; smeerlap!; boerenlul!; (2) godverdomme!; potverdrie!
此等 ; 是等korera deze dingen; deze zaken; deze voorwerpen; deze objecten; deze items [Dit woord is een combinatie van het voornaamwoord ; pronomen kore これ (此; 是) met het meervoudssuffix -ra ら (等).]
此間konaida (1) onlangs; recentelijk; kort geleden; kortelings; een paar dagen geleden; (2) dezer dagen; tegenwoordig; heden ten dage; vandaag de dag
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.29 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 23 treffers (zoekopdracht: '此', strategie: exact). 
2005-2023