日蘭辭典+

2 resultaten voor 「此頃」
日蘭辭典 (titelwoord)
konogoro此頃
bw. tegenwoordig; in den laatsten tijd; dezer dagen.
日蘭辭典 (trefwoord)
donnaどんな
vnw. wat voor?; wat voor soort?; welk soort van?; bw. hoe. ¶ どんなwaarom? ¶ どんなでも welke ook; ¶ どんなにも hoe zeer ook. ¶ どんなにしても in elk geval; hoe het ook zij; wat er ook gebeure. ¶ 彼はどんな人か wat is hij voor een man? ¶ 御商買の方は此頃どんなです hoe staat het met de zaken tegenwoordig? ¶ どんなに彼は嬉しいだらう wat zal hij blij zijn!
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: '此頃', strategie: exact). 
2005-2023