日蘭辭典+

7 resultaten voor 「比較」
日蘭辭典 (trefwoord)
awaseru会せる
t.w. (1) [併せる] samenvoegen. (2) [數字を] optellen. (3) [結合] verbinden (4) [板等] lasschen. (5) [適合] in overeenstemming brengen; voegen naar (6) [重ねる] op elkaar leggen (7) [比較する] vergelijken; naast elkaar leggen. ¶ 三と五を合せる drie bij vijf optellen; ¶ 縫合せる aan elkaar naaien; vastnaaien. ¶ 望遠鏡を目に合せる verrekijker instellen.¶ 誰にでも調子を合せる met iedereen goede maatjes zijn. ¶ 時計を合せる klok gelijkzetten. ¶ 譯文を原文と合せて見る vertaling en origineel vergelijken ¶ あの島は日本に併合された dat eiland is door Japan geannexeerd. ¶ 手を合せる de handen vouwen. ¶ 合せて bijeen; samen; allen; gezamenlijk; bovendien (其の上).
yoriより
vz. (1) [から] van; sedert; sinds. vw. (2) [比較] dan. ¶ より van nu af aan. ¶ より買ふ iets van iemand koopen. ¶ より二十まで van tien tot en met twintig. ¶ を出てより sinds wij uit het vaderland zijn weggegaan. ¶ よりビール好む meer van bier houden dan van ‘‘sake.’’ ¶ これより入るからず verboden toegang.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <比較>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
比較するhikakusuru vergelijken; naast elkaar leggen
比較検討hikakukentou afweging; weging; aftoetsing
比較検討するhikakukentousuru afwegen; aftoetsen; de balans opmaken
比較的hikakuteki relatief; betrekkelijk; vergelijkenderwijs; verhoudingsgewijs; naar verhouding; naar proportie
比較hikaku vergelijking
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.28 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: '比較', strategie: exact). 
2005-2023