日蘭辭典+

3 resultaten voor 「無視」
日蘭辭典 (titelwoord)
mushi無視
zn. negatie v. ¶ 無視する negeeren; op zijde zetten; geen acht slaan op.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <無視>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
無視mushi negering
無視するmushisuru negeren; naast zich neerleggen; ignoreren; niet ingaan op; voorbijgaan aan; opzijzetten; voorbijzien; laten passeren; verwaarlozen; geen aandacht wijden aan; geen acht slaan op; over het hoofd zien; geen notitie nemen van; niet op- of omkijken; een oog(je) luiken (voor); in de wind slaan; buiten beschouwing laten; niet in aanmerking nemen; buiten rekening laten; geen oog hebben voor; links laten liggen; niet omzien (naar); ter zijde stellen; [uitdr.; inform.] aan zijn laars lappen; [w.g.] verachtelozen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 1 treffer, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: '無視', strategie: exact). 
2005-2023