日蘭辭典+

7 resultaten voor 「用心」
日蘭辭典 (titelwoord)
yōjin用心

zn. bedachtzaamheid v.; zorgzaamheid v.; behoedzaamheid v.; voorzichtigheid v. ¶ 用心深い behoedzaam; bedachtzaam; voorzichtig; zorgzaam; ¶ 用心する behoedzaam zijn; waken tegen; zorgen; op zijn hoede zijn. ¶ 用心knuppel als voorzorg; persoon in reserve. ¶ 用心reserve fonds; fonds voor onvoorziene uitgaven.

日蘭辭典 (trefwoord)
ashimoto足下
(足元, 足もと, 足許) zn. voet m.; stap m. ¶ 足下に vlak bij; vlak voor oogen. ¶ 足許御用心 kijk waar je loopt! ¶ 人の足下を見る gebruik maken van iemand’s zwakke positie. ¶ 足下にも寄りつけない niet te vergelijken zijn met; het haalt er niet bij.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <用心>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
用心youjin voorzichtigheid; acht; hoede; behoedzaamheid; waakzaamheid; omzichtigheid; bedachtzaamheid; beleid; voorzorg
用心するyoujinsuru oppassen voor; letten op; uitkijken voor; zich in acht nemen voor; voorzichtig zijn; op zijn hoede zijn voor; denken om; zich wachten voor; zich hoeden voor
用心棒youjinbou lijfwacht; bodyguard; persoonsbeveiliger; [やくざの] handlanger; helper; [酒場・ホテルの] uitsmijter; [Belg.N.] buitenwipper; [Belg.N.; niet alg.] buitensmijter; [euf.] gastheer
用心深いyoujinbukai voorzichtig; omzichtig; oppassend; behoedzaam; oplettend; attent; bedachtzaam; waakzaam; alert
用心深さyoujinbukasa voorzichtigheid; omzichtigheid; oppassendheid; behoedzaamheid; oplettendheid; attentheid; bedachtzaamheid; waakzaamheid; alertheid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.26 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: '用心', strategie: exact). 
2005-2023