日蘭辭典+

5 resultaten voor 「皆」
日蘭辭典 (trefwoord)
dare
vnw. wie? ¶ の wiens. ¶ に、wien. ¶ iemand; de een of ander. ¶ でも iedereen; elkeen; wie dan ook; wie ook. ¶ allen. ¶ もない niemand; geen een. ¶ だ wie is daar; werda? ¶ か來た is er iemand geweest? ¶ が來ても留守だと云え ik ben voor niemand thuis. ¶ さん meneer die-en-die.
sorou揃ふ
(揃う) i.w. (1) [一致] het eens zijn; overeenstemen. (2) [集る] vergaderen; bijeenkomen. (3) [整ふ] volledig zijn; geordend zijn; in orde zijn. ¶ 揃った compleet; volledig; geordend. ¶ 揃はぬ onvolledig; niet compleet; niet in orde. ¶ 人數は揃ひましたか zijn wij compleet? zijn wij voltallig? ¶ 兄弟三人揃ひも揃って alle drie broers; de broers, alle drie.
sejin世人
zn. de wereld v.; het publiek o.; vnw. men. ¶ 世人之を知る het is algemeen bekend; iedereen weet het.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <皆>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
mina algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal; ; al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman
minna algeheel; geheel; gans; heel; helemaal; compleet; totaal; ; al; alle; allen; alles; ieder; iedereen; elkeen; alleman
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: '皆', strategie: exact). 
2005-2020