日蘭辭典+

3 resultaten voor 「程度」
日蘭辭典 (trefwoord)
yaya
(漸) bw. (1) [程度] min of meer; eenigszins; nogal. zn (2) [時] poosje o.
dake
(だけ) bw. (1) [ばかりのみ] alleen maar; slechts; niet meer dan. (2) [相當價値] ter waarde van; een hoeveelheid van; ten minste (少なくも). (3) [程度、範圍] zoo ver als......; hoe meer ...... hoe meer (……すれば其れ). ¶ のペンは是か zijn dit al de pennen uit de doos? ¶ 今度は勘辨してやる voor dezen keer zal ik het door de vingers zien. ¶ 三切手を三下さい geef mij voor drie yen postzegels van drie cent ¶ 彼は知らせねばならぬ hij althans dient te worden ingelicht. ¶ 自由愛する壓世を憎む hij haat verdrukking evenzeer als hij de vrijheid liefheeft. ¶ 高ければ高いよくなる hoe duurder het is hoe beter de kwaliteit. ¶ 軍人zooals een goed soldaat betaamt.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <程度>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
程度teido (1) graad; mate; peil; hoogte; uitgebreidheid; omvang; niveau; standaard; stadium; (2) gepaste maat; juiste hoeveelheid; (3) ongeveer; in de orde van; zowat; zo'n; om en (na)bij
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.27 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: '程度', strategie: exact). 
2005-2022